6A Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – Elinkeinoyhtymä (3055)

Tätä lomaketta käyttävät elinkeinoyhtymät ilmoittaessaan elinkeinotoimintansa tuotot ja kulut. Tiedot voi antaa myös verkossa.

Ilmoita OmaVerossa

Katso veroilmoituksen täyttöohjeet

Muut sähköisen ilmoittamisen tavat:

Tiedostonsiirto (ilmoitin.fi)

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, palauta liitelomakkeet veroilmoituksen mukana. Palautusosoite on lomakkeen etusivulla.