62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista (3050)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaisen tulolähteen poistot, varaukset ja arvonmuutokset.

Lomake on täytettävä aina, kun verovelvollisella on käyttöomaisuutta, vaikka poistoja ja varauksia ei verovuonna olisikaan tehty.

Tiedot voi antaa joko OmaVerossa tai tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.

Jos ilmoitat tiedot verkossa, paperilomakkeita ei tarvitse palauttaa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt lähettävät paperilomakkeen veroilmoituksen mukana.

Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt lähettävät paperilomakkeen osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO