6A Skattedeklaration för näringsverksamhet – Näringssammanslutning (3055r)

Näringssammanslutningar ska använda denna blankett när de deklarerar intäkterna från och kostnaderna för sin näringsverksamhet. Uppgifterna kan också lämnas på nätet.

Deklarera i MinSkatt

Deklarationsanvisning

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

Om du lämnar uppgifterna på pappersblankett ska du returnera bilageblanketterna tillsammans med skattedeklarationen. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 31.12.2021