Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

8B Värdepapper och värdeandelar i näringsverksamhetens förvärvskälla – näringssammanslutningar, rörelseidkare och yrkesutövare (3080r)

Med blanketten deklareras värdepapper eller värdeandelar som hör till näringsverksamhetens anläggnings- eller finansieringstillgångar. Bilageblankett för huvudblanketterna 5 och 6A.

Deklarera i MinSkatt

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.