Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

67A Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (3083r) – fakturor för underentreprenad

Med denna blankett kan företag och organisationer yrka på temporärt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2027).

På blankett 67Y kan du yrka på det allmänna tilläggsavdrag som görs på basis av löner för forsknings- och utvecklingsverksamhet och utgifter för köpta tjänster.

Deklarera i MinSkatt

Du kan lämna uppgifterna elektroniskt också som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi

Obs. Om du lämnar uppgifterna på nätet returnerar du inte pappersblanketterna.

Om skattedeklarationen lämnas på papper, ska aktiebolag och andra samfund skicka skattedeklarationen med bilagor till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten med skattedeklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2024