Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

67 Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (3083r) – fakturor för underentreprenad

Med denna blankett kan företag och organisationer yrka på temporärt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2027).

För skatteåret 2022 ska du använda blankett 67 och för skatteåret 2023 blankett 67A.

På blankett 67Y kan du yrka på det allmänna tilläggsavdrag som görs på basis av löner för forsknings- och utvecklingsverksamhet och utgifter för köpta tjänster.

Deklarera i MinSkatt

Du kan lämna uppgifterna elektroniskt också som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi

Obs. Om du lämnar uppgifterna på nätet returnerar du inte pappersblanketterna.

Om skattedeklarationen lämnas på papper, ska aktiebolag och andra samfund skicka skattedeklarationen med bilagor till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

Rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag och kommanditbolag ska skicka pappersblanketten med skattedeklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023