7B Elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tiedot (3075)

Lomakkeella ilmoitetaan elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja kulut.

Henkilökohtaisen tulolähteen osinkoja ja osuuskunnan ylijäämiä ei ilmoiteta tällä lomakkeella, vaan lomakkeella 73B Elinkeinoyhtymän saamat osingot ja osuuskunnan ylijäämät

Ilmoita OmaVerossa

Muut sähköisen ilmoittamisen tavat:

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on lomakkeen etusivulla.