Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Maahantuonnin arvonlisäverotus

Verohallinto vastaa 1.1.2018 alkaen tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksesta niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Maahantuojan on oma-aloitteisesti laskettava maahantuonnin arvonlisävero ja ilmoitettava ja maksettava se Verohallinnolle. Tulli-ilmoitus annetaan edelleen Tullille.

Tavaran maahantuonnilla tarkoitetaan tavaran tuontia EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle. Tavaran maahantuonti tapahtuu Suomessa, jos tavara on Suomessa silloin, kun se tuodaan EU:n alueelle.

Milloin maahantuonnin arvonlisäverotuksesta vastaa Verohallinto?

Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksesta vastaa Verohallinto, kun:

  • Maahantuoja on arvonlisäverovelvollisten rekisterissä (ei riitä, että rekisteröintihakemus on vireillä).
  • Tulli-ilmoitus maahantuonnista on hyväksytty 1.1.2018 tai myöhemmin. Tulli-ilmoituksen hyväksymispäivä näkyy tullauspäätöksestä.
  • Jos maahantuoja on yksityinen elinkeinonharjoittaja ja tavarat on maahantuotu liiketoimintaa varten. Maahantuonnissa on silloin käytettävä Y-tunnusta eikä henkilötunnusta.

Milloin arvonlisäverotus jää Tullin vastuulle?

Maahantuonnin arvonlisäverotuksesta vastaa edelleen Tulli muun muassa silloin, kun maahantuoja ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä. Tulli hoitaa maahantuonnin arvonlisäverotuksen esimerkiksi silloin, kun maahantuoja on

  • kuluttaja
  • yksityinen elinkeinonharjoittaja, jos maahantuonti ei liity tuojan liiketoimintaan. Tavaran maahantuonnissa on silloin käytettävä elinkeinonharjoittajan henkilötunnusta eikä Y-tunnusta. Tämä on Tullille merkki siitä, että tavara tulee henkilökohtaiseen käyttöön.
  • ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka ei ole Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisterissä.

Lisäksi Tullin vastuulle kuuluu tullisäännösten vastainen tuonti, esimerkiksi salakuljetus tai muu tilanne, jossa tavaroita ei ole lainkaan esitetty Tullille. Tulli vastaa myös tällaisen maahantuonnin arvonlisäverotuksesta.

Yllä olevien kohtien "Milloin maahantuonnin arvonlisäverotuksesta vastaa Verohallinto?" ja "Milloin arvonlisäverotus jää Tullin vastuulle?" -tekstit visuaalisessa muodossa.

Esimerkki: Toimivaltainen viranomainen
Tavaran maahantuoja on arvonlisäverovelvollisten rekisterissä. Maahantuoja tekee Tullille ilmoituksen tavaran maahantuonnista 18.1.2018. Tulli hyväksyy tulli-ilmoituksen samana päivänä. Toimivaltainen viranomainen on Verohallinto, koska tavaran maahantuoja on arvonlisäverovelvollinen ja tulli-ilmoituksen hyväksymispäivä on 1.1.2018 tai myöhempi. Tavaran maahantuoja laskee arvonlisäveron itse ja ilmoittaa sen oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksessa.

Kuka on verovelvollinen tavaran maahantuonnista?

Maahantuonnista verovelvollinen on ilmoittaja eli henkilö tai muu toimija, jonka nimissä tulli-ilmoitus annetaan. Lue lisää: Miten annan tuonnin tulli-ilmoituksen

Ilmoittaja voi olla myös ns. välillinen edustaja. Välillisessä edustuksessa edustaja toimii omissa nimissään päämiehen lukuun. Verovelvollinen on tällöin tavaran maahantuoja eli päämies. Jos toimit välillisenä edustajana, merkitse tulli-ilmoitukseen päämiehen Y-tunnus tai henkilötunnus. Käytä henkilötunnusta silloin, kun kyseessä on yksityisen henkilön yksityistuonti. Välillisessä edustuksessa Ahvenanmaa poikkeaa pääsäännöstä.

 

Lisätietoa Brexitin vaikutuksesta verotukseen