Arvonlisäveron erityisjärjestelmät (One Stop Shop)

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä eli Mini One Stop Shop laajenee One Stop Shop -järjestelmäksi 1.7.2021. Nykyisiä arvonlisäveron erityisjärjestelmiä voidaan käyttää, kun myydään tele-, lähetys- ja sähköisiä palveluja EU:ssa oleville kuluttajille. Jatkossa erityisjärjestelmät kattavat kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä tavaroiden etämyynnin EU:ssa sijaitseville kuluttajille.

Tässä ohjeessa kerrotaan, millaisissa tilanteissa erityisjärjestelmää voi käyttää sekä mahdollisuudesta rekisteröityä järjestelmiin 1.4. alkaen. Ohjetta täydennetään myöhemmin muun muassa ilmoittamisen ja maksamisen muutoksilla.

Millaisissa tilanteissa voit käyttää erityisjärjestelmiä?

Yritys voi käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmiä kansainvälisessä kuluttajakaupassa. Kun hoidat yrityksesi arvonlisäverovelvoitteet keskitetysti yhdessä EU-maassa erityisjärjestelmän kautta, sinun ei tarvitse ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa jokaisen ostajan maahan erikseen.

Erityisjärjestelmät kattavat kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä tavaroiden etämyynnin EU:ssa sijaitseville kuluttajille. Myytävät palvelut voivat olla esimerkiksi henkilökuljetuspalveluja, tilaisuuksien pääsylippujen myyntiä tai ravintola- ja ateriapalveluja.

Jatkossa erityisjärjestelmä koostuu kolmesta eri järjestelmästä, jotka ovat unionin järjestelmä, muu kuin unionin järjestelmä ja tuontijärjestelmä.

Unionin järjestelmä

Unionin järjestelmä kattaa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin kuluttajille.

Voit käyttää unionin järjestelmää arvonlisäveron ilmoittamiseen ja maksamiseen seuraavissa tilanteissa:

1) Yritykselläsi on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka EU:n alueella, ja myyt palveluja kuluttajille EU-maissa. Voit kuitenkin käyttää erityisjärjestelmää vain myynteihin, joissa ostaja on sellaisessa EU-maassa, jossa yritykselläsi ei ole kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa.

Esimerkki: Yrityksellä on kotipaikka Suomessa ja se myy palveluja kuluttajille EU:ssa. Yritys voi rekisteröityä unionin järjestelmään ja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron muualla EU:ssa kuin Suomessa myydyistä palveluista erityisjärjestelmässä.

2) Yrityksesi harjoittaa EU:n sisäistä tavaroiden etämyyntiä kuluttajille. Yrityksellä ei tällöin tarvitse olla kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa EU:ssa.

Esimerkki: Yrityksellä on kotipaikka Suomessa ja se harjoittaa tavaran etämyyntiä kuluttajille EU:ssa. Yritys lähettää tavaraa vain Suomesta. Yritys voi rekisteröityä unionin järjestelmään ja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron erityisjärjestelmässä kuluttajille myydyistä, muihin EU-maihin lähetetyistä tavaroista. Yritys ilmoittaa tavaran myynnit kuluttajille Suomessa oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella.

Muu kuin unionin järjestelmä

Muu kuin unionin järjestelmä kattaa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut. Voit käyttää järjestelmää, jos yritykselläsi ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa EU:n arvonlisäveroalueella.

Esimerkki: Yhdysvaltalainen yritys, joka ei ole sijoittautunut EU:n arvonlisäveroalueelle, myy palveluja kuluttajille EU:ssa. Yritys voi rekisteröityä muuhun kuin unionin järjestelmään ja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron erityisjärjestelmässä.

Tuontijärjestelmä

Uusi tuontijärjestelmä kattaa EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnin kuluttajille, kun tavaralähetyksen arvo on enintään 150 euroa eivätkä tuotteet ole valmisteveron alaisia.
Voit käyttää tuontijärjestelmää, jos yritykselläsi on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka EU:n arvonlisäveroalueella.

Esimerkki: Yritys, jolla on kotipaikka Suomessa, myy tavaraa kuluttajille EU:ssa. Tavarat lähetetään ostajille Kiinasta. Yritys voi rekisteröityä tuontijärjestelmään ja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnistä erityisjärjestelmässä.

Tuontijärjestelmää voi käyttää myös yritys, joka ei ole sijoittautunut EU:n alueelle. Tällöin yrityksen pitää yleensä nimetä itselleen välittäjä, jolla on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka EU:n arvonlisäveroalueella. Välittäjän pitää täyttää tuontijärjestelmään kuuluvat velvoitteet edustamansa yrityksen nimissä ja puolesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että välittäjä vastaa erikseen kunkin edustamansa yrityksen veroilmoitusten antamisesta ja verojen maksamisesta.

Esimerkki: Yrityksellä kotipaikka Kiinassa. Yritys myy tavaraa Kiinasta kuluttajille EU:ssa. Yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikka EU:ssa, joten se nimeää itselleen välittäjän, jolla on kotipaikka Suomessa. Tällöin välittäjä ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnistä erityisjärjestelmässä myyjän nimissä ja puolesta.

Milloin ja miten voit rekisteröityä erityisjärjestelmiin?

Yrityksesi voi tehdä rekisteröinti-ilmoituksen tunnistamisjäsenvaltiossa laajennettuihin järjestelmiin 1.4.2021 alkaen. Rekisteröinti tulee kuitenkin voimaan vasta, kun erityisjärjestelmien käyttö alkaa eli 1.7.2021.

Huom.! Jos yrityksesi on rekisteröitynyt nykyiseen unionin järjestelmään tai muuhun kuin unionin järjestelmään, se siirtyy suoraan vastaavaan uuteen järjestelmään. Uutta rekisteröinti-ilmoitusta ei tarvitse tehdä, ellet halua rekisteröidä yritystäsi tuontijärjestelmään.

Jos edustat yritystä tuontijärjestelmässä välittäjänä, tee ensin välittäjänä toimimista koskeva rekisteröinti-ilmoitus tunnistamisjäsenvaltiossa. Kun tämä rekisteröinti-ilmoitus on hyväksytty, voit ilmoittaa tunnistamisjäsenvaltiossa rekisteröitäväksi kaikki edustamasi yritykset. Liitä rekisteröinti-ilmoitukseen

 • valtakirja tai sopimus, joka osoittaa oikeutesi toimia yrityksen välittäjänä
 • ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote, josta käy ilmi edustettavan yrityksen nimi, kotipaikka, toimiala, tilikausi sekä nimenkirjoitusoikeudet.

Jos liitteiden alkuperäinen kieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, liitteistä on oltava suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

Kun tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, sekä yritys että välittäjä tekee rekisteröinti-ilmoituksen OmaVerossa

Tunnistamisjäsenvaltio on EU-maa, jossa yritys rekisteröityy erityisjärjestelmän käyttäjäksi, antaa veroilmoitukset ja maksaa veron.

Tunnistamisjäsenvaltio määräytyy eri järjestelmissä eri tavalla. Suomi voi olla tunnistamisjäsenvaltio seuraavissa tilanteissa:

Unionin järjestelmä

 • yrityksellä on Suomessa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka
 • yrityksellä ei ole Suomessa eikä muussa EU-maassa kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa, mutta tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa Suomesta.

Muu kuin unionin järjestelmä

 • yrityksellä ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa EU:n arvonlisäveroalueella
 • yritys on valinnut Suomen tunnistamisjäsenvaltioksi
  • yritys voi valita tunnistamisjäsenvaltioksi minkä tahansa EU-maan

Tuontijärjestelmä

Verovelvollinen yritys

 • yrityksellä on Suomessa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka
 • yrityksen nimeämä välittäjä on rekisteröitynyt tuontijärjestelmään Suomessa

Yritystä edustava välittäjä:

 • välittäjällä on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Suomessa
 1. Kirjaudu OmaVeroon (avautuu uuteen ikkunaan)
 2. Valitse etusivulta Kaikki toiminnot.
 3. Siirry avautuvassa listassa alaspäin Hakemukset -kohtaan ja valitse Rekisteröityminen arvonlisäveron erityisjärjestelmään.
 4. Ensimmäisessä vaiheessa sinun pitää valita se erityisjärjestelmä, johon haluat rekisteröidä yrityksen. 
  • Jos olet rekisteröimässä yritystä unionin järjestelmään, vastaa kysymyksiin rekisteröinnin edellytyksistä. Kysymysten tarkoituksena on varmistaa, että yritys täyttää unionin järjestelmän käyttöön liittyvät edellytykset.
  • Siirry seuraavaan vaiheeseen, joka on Perustiedot.
 5. Täydennä yrityksen perustiedot. Siirry tämän jälkeen vaiheeseen Erityisjärjestelmän käyttö.
 6. Vastaa erityisjärjestelmän käyttöön liittyviin kysymyksiin.
  • Jos olet rekisteröimässä yritystä 1.7. käyttöön tulevaan unionin järjestelmään, valitse käytön aloituspäiväksi 1.7.
  • Siirry tämän jälkeen vaiheeseen Toiminta muissa EU-maissa.
 7. Vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät yrityksen toimintaan muissa EU-maissa. Siirry vaiheeseen Esikatsele ja lähetä.
 8. Tarkista tiedot, ennen kuin lähetät ne. Tarvittaessa voit vielä muokata tietoja Muokkaa-painikkeella. Yrityksen rekisteröintitiedot on hyvä pitää jatkuvasti ajan tasalla, ja tietoja voi päivittää aina tarvittaessa. Kun kaikki hakemuksen tiedot ovat oikein, valitse Lähetä.

Verohallinto antaa päätöksen rekisteröinti-ilmoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Päätös näkyy OmaVerossa. Päätökseen voi hakea muutosta.

Miksi erityisjärjestelmään kannattaa rekisteröityä?

Erityisjärjestelmän käyttö on vapaaehtoista. Jos myyjä ei rekisteröidy arvonlisäveron erityisjärjestelmään, hänen pitää rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi niihin maihin, joissa kuluttajat ovat ostaneet erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia palveluita tai tavaroita.

 • Jos tavaroiden etämyyjä ei käytä tuontijärjestelmää, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa ostajan puolesta myös kuljetusyritys Tullin uuden erityisjärjestelyn mukaisesti.
 • Jos tuontijärjestelmää tai Tullin erityisjärjestelyä ei käytetä, Tulli kantaa arvonlisäveron muiden kuin alv-rekisteriin merkittyjen toimijoiden eli esimerkiksi yksityishenkilöiden maahantuonneista. Alv-rekisteriin merkityt yritykset puolestaan ilmoittavat ja maksavat maahantuonnin arvonlisäveron oma-aloitteisesti Verohallinnolle.

Lue lisää Tullin sivuilta.

Yrityksellä voi yhdessä erityisjärjestelmässä olla vain yksi tunnistamisjäsenvaltio kerrallaan. Jos yritys haluaa rekisteröityä useampaan erityisjärjestelmään, tunnistamisjäsenvaltio eri erityisjärjestelmissä voi kuitenkin olla eri EU-maa.

Jos yritys rekisteröityy johonkin erityisjärjestelmään, yrityksen on käytettävä sitä kaikkiin kyseisen järjestelmän piiriin kuuluviin myynteihin.

Mitä edellytyksiä rekisteröinnille on?

Yritys tai välittäjä voidaan rekisteröidä erityisjärjestelmään, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Yritys antanut tarvittavat tiedot rekisteröinnin yhteydessä.
 • Yritys täyttää kyseisen erityisjärjestelmän kotipaikkaan ja kiinteään toimipaikkaan liittyvät edellytykset.
 • Yritys harjoittaa erityisjärjestelmän piiriin kuuluvaa toimintaa.
 • Yritys ei ole jo rekisteröityneenä samaan järjestelmään toisessa jäsenvaltiossa.

Yritystä ei voida rekisteröidä erityisjärjestelmään, jos se on poistettu järjestelmästä toistuvien ilmoitus- ja maksulaiminlyöntien johdosta ja asetettu karenssiin. Karenssiaikana yritys ei voi käyttää erityisjärjestelmiä missään jäsenvaltiossa.

Välittäjän rekisteröinnin edellytyksenä on lisäksi, että välittäjäksi hakeva ei ole olennaisesti laiminlyönyt eikä hänen voida olettaa olennaisesti laiminlyövän velvollisuuksiansa verotuksessa.

Erityisjärjestelmän tunnisteet

Yritys tarvitsee erityisjärjestelmän käyttämiseen yksilöllistä arvonlisäverotunnistetta. Tunnisteesta käy ilmi, missä maassa ja mihin järjestelmään verovelvollinen tai välittäjä on rekisteröity. Suluissa on esimerkki tunnisteesta, jos Suomi on tunnistamisjäsenvaltio.

Unionin järjestelmä

 • kansallinen alv-tunniste (FInnnnnnnn)

Muu kuin unionin järjestelmä

 • EU-alkuinen alv-tunniste (EU246yyyyyz)

Unionin ja muussa kuin unionin järjestelmässä tunnus säilyy, jos rekisteröityy uudelleen samaan maahan.

Tuontijärjestelmä

 • verovelvollisella IM-alkuinen alv-tunniste (IM246yyyyyz)
 • välittäjällä välittäjänä toimimista varten IN-alkuinen tunnistenumero (IN246yyyyyz)

Tuontijärjestelmässä tunnus muuttuu, jos verovelvollinen tai välittäjä rekisteröityy uudelleen samaan maahan.

EU-, IM- ja IN-alkuisia tunnisteita käytetään vain erityisjärjestelmissä.