Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tapahtumaote

Jos harjoitat säännöllisesti elinkeinotoimintaa, saat kuukauden päätteeksi OmaVeroon tapahtumaotteen. Tapahtumaotteessa näkyy kaikki kuukauden aikana tapahtuneet tapahtumat kirjauspäivien mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Tapahtumaote muodostuu kalenterikuukauden lopussa, ja se tulee näkyviin vain sähköisesti OmaVeroon seuraavan kuun alussa.

Kirjaudu OmaVeroon

Tapahtumaote ei ole huomautus maksamattomista veroista.

Erilaiset hyvitykset, kuten maksut, hyvityskorot ja negatiivinen arvonlisävero näkyvät tapahtumaotteella miinusmerkkisinä. Tämän vuoksi tapahtumaotteen lopussa oleva loppusaldo voi olla negatiivinen. Miinusmerkkinen saldo ei siis tarkoita, että sinulla olisi veroja maksamatta. Lue lisää: Tapahtumien saldo ja määrä.

Jos sinulla on veroa maksamatta, saat siitä maksukehotukset kuukausittain muodostuvassa yhteenvedossa. Tapahtumaotteessa on listaus kuukauden aikaisista tapahtumista, riippumatta siitä, oletko maksanut liikaa, liian vähän tai juuri tarpeeksi. Tapahtumaote on tarkoitettu kuukauden aikaisten tilitapahtumien tarkempaan selvittelyyn. Tarkan saldotilanteesi ja yhteenvedot näet OmaVerosta.

Jos havaitset tapahtumaotteella virheellisiä tai puuttuvia tietoja, tee korjaukset OmaVerossa. Jos virheet koskevat työnantajasuorituksia, tee korjaukset Tulorekisterissä.

Voimassa olevat tapahtumat ja historiatapahtumat

Voimassa olevien tietojen lisäksi tapahtumaotteessa näkyy lisäksi historiatiedot kursivoituna ja harmaalla tekstillä. Historiatietoja voivat olla esimerkiksi:

  • oikaistu veron määrä
  • veron määrän alentaminen
  • korkojen uudelleen laskenta
  • ennakkoveroihin tehty muutos.

Jos erääntynyt vero on maksamatta kuukauden viimeisenä päivänä, lasketaan sille kuukauden viimeiseen päivään mennessä kertynyt viivästyskorko. Viivästyskorkojen uudelleen laskennan vuoksi tapahtumaotteessa voi näkyä viivästyskorkotietoja harmaina historiatietoina.  Viivästyskorko lasketaan päiväkohtaisesti, joten kun maksat myöhässä olevan veron, tarkista ajantasainen viivästyskorko OmaVerosta.

Esimerkki 1: Osakeyhtiölle on määrätty ennakkoveroja 4 000 euroa kuukausittain, yhteensä 48 000 euroa. Puolessa välissä vuotta yhtiö toteaa, että tilikauden tulos on odotettua pienempi, joten yhtiö hakee OmaVerossa ennakkoveroihin muutosta. Muutoksen seurauksena yhtiön ennakkoveroja alennetaan. Perutut ennakkoveron erät näkyvät tapahtumaotteessa historiatietoina. Jos yhtiö on maksanut ennakkoveron eriä, joita on sen jälkeen alennettu, näkyvät sekä ennakkoveron erien peruuntumiset että tarpeettomien maksujen palautukset kyseisellä tuloveron kaudella.  

Katso tarkemmat tapahtumatiedot OmaVerosta

Tapahtumaote on apuväline yhden kuukauden tilitapahtumien tarkasteluun. Lisätietoja tilitapahtumista ja saldotilanteesta saat OmaVerosta. OmaVerosta näet esimerkiksi listauksen tietyn veron kauden voimassa olevista tapahtumista ja erittelyn viivästyskorkojen muodostumisesta.

Kuukausittain muodostuvasta yhteenvedosta verojen maksutilanteesta näet, jos sinulla on erääntyneitä veroja kuukauden lopulla. Lisäksi yhteenvedossa on erittely siitä, miten maksuja ja palautuksia on kuukauden aikana käytetty sekä mahdolliset päätökset oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksuista. Lue lisää yhteenvedosta.

Hyvitys- ja viivästyskorot

Viivästyskorot kirjataan esimerkiksi silloin, kun maksua tai palautusta käytetään veron suoritukseksi sen eräpäivän jälkeen, tai kuukauden viimeisenä päivänä silloin vielä maksamattomalle verolle. Viivästyskorkojen uudelleen laskennan vuoksi tapahtumaotteessa voi näkyä viivästyskorkotietoja harmaina historiatietoina. Lue lisää koroista ja viivästysseuraamuksista.

Esimerkki 2: Yhtiö on ilmoittanut maaliskuulta maksettavaa arvonlisäveroa 5 000 euroa, jonka eräpäivä on 12. toukokuuta. Yhtiö on maksanut verosta ainoastaan 1 000 euroa 18. toukokuuta. Toukokuun tapahtumaotteessa kirjataan viivästyskorko ensin 1 000 euron maksun maksupäivälle, ja sen jälkeen toukokuun viimeisenä päivä kirjataan siltä kuukaudelta kertynyt viivästyskorko lopulle summalle. Jos yhtiö ei ole kesäkuun aikana maksanut veroa ollenkaan, näkyisi kesäkuun yhteenvedossa edellisen kuukauden lopun viivästyskoron peruminen, ja kesäkuun lopulla uuden, ajantasaisen viivästyskoron kirjaaminen.

Hyvityskorkoa lasketaan silloin, kun maksua käytetään veron suoritukseksi myöhemmin kuin sen maksupäivänä. Palautuksille lasketaan hyvityskorkoa silloin, kun se palautetaan tilille tai käytetään veron suoritukseksi.

Esimerkki 3: Osakeyhtiö Oy maksaa kuukauden oma-aloitteiset verot etukäteen, kuukauden 3. päivä. Koska yhtiöllä ei tuolla hetkellä ole erääntyneitä veroja, jää maksu odottamaan tulevia erääntyviä veroja, ja näkyy OmaVerossa yhtiön käyttämättömänä maksuna. Kun arvonlisävero ja työnantajasuoritukset erääntyvät kuukauden yleisenä eräpäivänä eli 12. päivä, kirjataan hyvityskorkoa seuraavasti:

  • arvonlisäveron kaudelle
  • työnantajan ennakonpidätyksen kaudelle
  • työnantajan sairausvakuutusmaksun kaudelle.

Koska yhtiö on maksanut kuukauden oma-aloitteiset verot tismalleen sen suuruisina, mitä se on ilmoittanut, ei hyvityskorkoja tarvita verojen suoritukseksi. Kolmelle eri mainitulle kaudelle kirjatut hyvityskorot siirtyvät pois veron kausilta, minkä jälkeen ne näkyvät OmaVerossa yhtiön käyttämättömissä maksuissa ja palautuksissa.

Esimerkki 4: Yhtiön verovuoden tuloverotus päättyy tilikautta seuraavan vuoden elokuussa. Yhtiö saa verovuodelta palautusta 1 500 euroa. Yhtiön tuloveron palautusta käytetään 12.9. erääntyneille oma-aloitteisille veroille 1 000 euroa, ja loppu palautetaan yhtiölle lokakuun alussa. Veronpalautuksesta 1000 eurolle kirjataan hyvityskorko palautuksen käyttöpäivänä eli 12.9. Loppuosalle palautuksesta kirjataan hyvityskorko palautuksen muodostumispäivänä eli 18.9. Veronpalautukselle lasketut hyvityskorot näkyvät syyskuun tapahtumaotteella kahdessa osassa, 12.9. ja 18.9. kirjattuina hyvityskorkoina.

Tapahtumien määrä ja saldo

Tapahtumaotteessa maksettavat velvoitteet, kuten verot, viivästyskorot ja myöhästymismaksut, näkyvät plusmerkkisinä. Erilaiset hyvitykset, kuten maksut, hyvityskorot ja negatiivinen arvonlisävero ovat miinusmerkkisiä, ja tämän vuoksi käytännössä vähentävät maksettavaa kokonaissaldoa.

Tapahtumaotteen viimeisellä sivulla lasketaan yhteen kaikkien tapahtumaotteessa olevien tapahtumien yhteissaldo. Ota huomioon, että saldossa näkyy kaikki kyseisen kuun aikana kirjatut tapahtumat (myös vielä erääntymättömät verot). Aikaisempina kuukausina kirjattu vero näkyy ainoastaan sen kuukauden kohdalla, jolloin veron määrä on kirjattu, mistä johtuen määrä-sarakkeen saldo ei välttämättä vastaa nykyistä saldotilannetta.

Esimerkki 5: Yhtiö on saanut päätöksen ennakkoveroista marraskuussa. Seuraavana vuonna yhtiöllä on ennakkoveroja yhteensä 12 erää eli yksi erä vuoden jokaisena kuukautena. Kun yhtiö maksaa tammikuussa ennakkoveron ensimmäisen erän 23.1., näkyy maksu tammikuun tapahtumaotteella. Ennakkoveron tammikuun erä ei näy tammikuun tapahtumaotteella, koska se on tullut voimaan marraskuussa.

Yhtiö ilmoittaa lisäksi joulukuun arvonlisäveroa tammikuun 28. päivä, merkittävästi ennen ilmoituksen määräpäivää, joka on 12. helmikuuta. Ilmoitettu arvonlisävero näkyy tammikuun tapahtumaotteella, eikä helmikuun tapahtumaotteella, koska arvonlisäveron määrä on kirjattu voimaan tammikuussa.

Määrä-kohdassa näkyy tapahtuman koko määrä, kuten ilmoitetun veron määrä tai tehdyn maksun määrä. Saldo-kohdassa näkyy kyseisen tapahtuman jäljellä oleva määrä, kuten esimerkiksi vielä maksamatta oleva veron määrä tai maksun käyttämättä oleva osa. Jos vero on maksettu kokonaan tai maksu on käytetty kokonaan veroille, näkyvät ne saldo-kohdassa nollan suuruisena.

Esimerkki 6: Osakeyhtiö on ilmoittanut arvonlisäveroa 500 euroa, ja maksanut 600 euroa sen eräpäivänä.

Tapahtumaotteella tämä näkyy seuraavasti:
- arvonlisäveron kauden määrä-kohdassa on 500 euroa
- arvonlisäveron kauden saldo-kohdassa on 0 euroa
- Maksun määrä -kohdassa on 600 euroa
- Maksun saldo -kohdassa on 100 euroa.

Toisin sanoen yhtiö on ilmoittanut arvonlisäveroa 500 euroa, joka on kokonaan maksettu. Yhtiö on maksanut Verohallinnolle 600 euroa, josta on jäänyt käyttämättä osa, joten sen saldo on 100 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.12.2020