Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lähdeveron palautus- ja lähdeverokorttihakemukset

Jos lähdeveroa on peritty liikaa osinko-, korko- tai rojaltitulosta, rajoitetusti verovelvollinen tulonsaaja voi hakea lähdeveron palautusta maksuvuoden jälkeen Suomen Verohallinnolta. Palautushakemuksen voi jättää joko tulonsaaja itse tai tätä edustava asianhoitaja.

Tulonsaaja voi myös hakea Verohallinnolta lähdeverokortin maksuvuoden aikana. Kun tulonsaaja toimittaa lähdeverokortin maksajalle, maksaja voi periä tulosta oikean lähdeveron maksamisen yhteydessä. Lähdeverokortin avulla voi tarvittaessa myös hakea maksuvuoden oikaisua maksajan puolesta toimivalta tilinhoitajalta, jos osinko-, korko- tai rojaltitulosta on maksuhetkellä peritty liikaa lähdeveroa.

Osinko-, korko- ja rojaltitulon lähdeveron palautus- ja lähdeverokorttihakemuksen voi jättää kolmella eri tavalla:

  • Ilmoitin.fi-palvelussa XML-muotoisella massahakemuksella tiedoston lähettäjä voi saattaa vireille usean luonnollisen henkilön ja yhteisön hakemukset yhdellä tiedostolla
  • OmaVerossa yhdellä hakemuksella lähetetään yhden henkilö- tai yhteisöasiakkaan hakemus
  • QR-koodillisella paperilomakkeella tilanteissa, joissa sähköisen kanavan käyttö luonnolliselle henkilölle tai yhteisölle ei ole mahdollista

Hakemuksen voi toimittaa joko tulonsaaja itse tai tämän valtuuttama asianhoitaja. Kun hakijan puolesta toimii asianhoitaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja. Sähköisten kanavien kautta tulevien hakemusten liitteet toimitetaan myös sähköisesti, kun taas paperilomakkeeseen tulee liittää paperiset liitteet.

XML-massahakemukset lähdeveron palautuksille ja lähdeverokorteille

XML-massahakemuksella voit hakea lähdeveron palautusta tai lähdeverokorttia osinko-, korko- tai rojaltitulolle usean hakijan puolesta. Samalla tiedostolla voit hakea lähdeveron palautusta sekä henkilö- että yhteisöasiakkaille ja samalla hakijalla voi yhdellä hakemuksella olla useampi tuloerä. XML-massahakemukset jätetään Ilmoitin.fi-palvelussa. Hakemuksen vireille saamiseen riittää, että tiedoston lähettäjä on lähettänyt pakollisuusvaatimusten täyttävän tiedoston määräajan puitteissa.

Katso XML-skeemat, tekniset soveltamisohjeet ja XML-esimerkit ohjelmistokehittäjien tietuekuvaus -sivulta

Huom. XML-massahakemus lähdeverokorteille on tarkoitettu yksinomaan yhteisöhakijoille.

Tunnistautuminen Ilmoitin.fi-palvelussa

XML-muotoisia lähdeveronpalautus- ja lähdeverokorttihakemuksia jätetään Ilmoitin.fi-palvelussa. Ilmoitin.fi selain -palveluun voi kirjautua Suomi.fi tunnistuksen avulla. Ulkomainen yhteisöasiakas voi tunnistautua palveluun Finnish Authenticator -tunnistuspalvelulla. Lähdeveronpalautus- ja lähdeverokorttihakemuksia varten täytyy myös hakea oma Suomi.fi-valtuutusrooli ”Lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen”.

Erillistä tunnistetta ja siihen liitännäistä valtuutusroolia ei tarvitse hakea jokaiselle hakijalle erikseen, vaan riittää että esimerkiksi hakijan asianhoitaja omaa tarvittavat tunnisteet ja valtuudet.

Lisätietoa eri tunnistusvälineistä Suomi.fi sivustolta.

Liitteiden lähettäminen

XML-massahakemusten liitteet toimitetaan erikseen PDF-muodossa Ilmoitin.fi-palvelussa. Liitteiden lähetys edellyttää, että hakemus on jo lähetetty aiemmin ja tietyn hakijan hakemusta yksilöivä ”ApplicationId”, jolla liite kohdistetaan, löytyy Ilmoitin.fi-palvelusta. Ilmoittimen kautta ei voi siis toimittaa puuttuvia liitteitä paperilla toimitettuihin hakemuksiin. 

Lue lisää sähköisten lähdeveronpalautushakemusten ja lähdeverokorttihakemusten sähköisistä liitteistä

Hakemukset OmaVerossa

OmaVerossa voi jättää lähdeveron palautus- ja lähdeverokorttihakemuksia. Hakemuksen voi jättää joko tulonsaaja itse tai tätä edustava asianhoitaja. Kirjaudu OmaVeroon ja valitse kohdasta Rajoitettu tietojen ilmoittaminen ja pyytäminen linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti.

  • Lähdeveronpalautuslomakkeella voit lähettää yhden henkilö- tai yhteisöasiakkaan hakemuksen kerrallaan, mutta yksi hakemus voi sisältää useamman tuloerän, josta haetaan palautusta.
  • Lähdeverokorttihakemuksella voit vastaavasti lähettää yhden yhteisöasiakkaan hakemuksen kerrallaan ja hakemus voi kohdistua joko yhdelle tai useammalle tulonmaksajalle. Henkilöasiakkaat voivat hakea lähdeverokorttia paperilomakkeella 5057.

Tunnistautuminen OmaVeroon

OmaVeroon voi kirjautua Suomi.fi tunnistuksen avullaeIDAS-tunnistusvälineellä tai hyödyntäen Finnish Authenticator -tunnistuspalvelua. Palveluun ei tarvita erillistä valtuutusroolia vaan esimerkiksi hakijan asianhoitaja voi tunnistautua palveluun ja toimittaa hakemuksen hakijan puolesta.

QR-koodilliset paperilomakkeet

Jos sähköisen kanavan käyttäminen ei ole mahdollista, hakemuksen voi yhä toimittaa postitse QR-koodillisella paperilomakkeella:

Yhteisöasiakkaat

Henkilöasiakkaat

Muista tutustua myös lomakesivuilla oleviin lomakkeiden täyttöohjeisiin.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023