Vakuutusmaksuverotus

Vakuutusmaksuverovelvollisuus

Vakuutusliikettä harjoittavat suomalaiset ja ulkomaiset, Euroopan talousalueella (ETA), toimivat vakuutuksenantajat ovat pääsääntöisesti vakuutusmaksuverovelvollisia Suomessa. Vakuutusmaksuverovelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta ilmoittaa ja maksaa vero valtiolle vakuutussopimusten perusteella saaduista verollisista vakuutusmaksuista.

Vakuutuksenottaja voi olla myös poikkeuksellisesti verovelvollinen, jos vakuutusmaksuveronalainen vakuutusmaksu suoritetaan vakuutuksenantajalle, joka ei harjoita Suomessa vakuutusliikettä tai jolla ei ole Suomessa kotipaikan omaavaa vakuutusedustajaa. Tällaisessa tilanteessa on kyse tyypillisesti Euroopan talousalueen ulkopuolella toimivasta vakuutusyhtiöstä. Vakuutuksenottajan tulee tällöin rekisteröityä vakuutusmaksuverovelvolliseksi ja ilmoittaa sekä maksaa vakuutusmaksuvero valtiolle.

Vakuutusmaksuveron alaiset vakuutukset

Vakuutusmaksuveron alaisia vakuutuksia ovat Suomessa pääsääntöisesti erilaiset omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutukset.

Vakuutusmaksuveron ulkopuolelle jäävistä vakuutuksista on säädetty laissa eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta.

Vakuutusmaksuverokanta

Vakuutusmaksuveron verokanta on 24 %.

Vero lasketaan joko kertyneiden tai maksettujen vakuutusmaksujen perusteella (vakuutusmaksuverolaki 3 ja 4 §). Palovakuutuksissa veron perusteisiin luetaan myös 3 %:n palosuojelumaksu.

Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri

Vakuutusmaksuverovelvolliseksi rekisteröidytään ja rekisteröitymistä muutetaan tai rekisteröityminen lopetetaan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän lomakkeilla Y1-Y6. Lisätietoa www.ytj.fi.

Vakuutusmaksuveron ilmoittaminen ja maksaminen

Vakuutusmaksuvero on oma-aloitteinen vero, joka ilmoitetaan kuukausittain oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella ja maksetaan OmaVero -palvelussa.

Ilmoita ja maksa vakuutusmaksuvero kalenterikuukaudelta viimeistään seuraavan kuukauden 12. päivänä (esimerkiksi kesäkuun maksut 12. heinäkuuta). Lue lisää veron maksamisesta.

Jos vakuutusmaksuverollinen toiminta on kausiluonteista tai se keskeytyy useamman kuukauden ajaksi, voit ilmoittaa keskeytymisestä etukäteen oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Jos verokaudella ei ole ollut vakuutusmaksuverollista toimintaa, valitse ilmoituksesta kohta "Ei toimintaa verokaudella".

Yhteydenotto

Vakuutusmaksuverotusta koskevan yhteydenottopyynnön voi lähettää sähköpostiosoitteeseen vakuutusmaksuvero(a)vero.fi.