Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hur övervakas handeln av varor och tjänster mellan EU-länderna?

Handeln av varor och tjänster mellan EU-länderna övervakas av myndigheterna i EU-länderna tillsammans. Skattemyndigheterna i de olika medlemsländerna byter deklarerade momsuppgifter med varandra.

Skatteförvaltningen i Finland jämför uppgifterna i säljarnas respektive köparnas deklarationer med varandra. Med hjälp av jämförelsen säkerställer Skatteförvaltningen att de nödvändiga skatterna på varu- och tjänsteinköpen har betalats till Finland. Uppgifterna som säljarna deklarerat kommer som s.k. VIES-uppgifter. Om både säljarens och köparens uppgifter motsvarar varandra behövs det inte några andra övervakningsåtgärder utöver jämförelsen.

VIES-uppgifterna utgörs av de uppgifter om EU-försäljningar som utländska säljare har deklarerat

VIES-uppgifterna är övervakningsinformation om handeln av varor och tjänster. Uppgifterna förmedlas av de momsskyldiga företagen i EU-medlemsländerna via VIES-systemet (VIES = Value Added Tax Information Exchange System).
Det är viktigt att uppgifterna i deklarationerna är aktuella och korrekta. Bristfälliga och felaktiga deklarationer förorsakar onödigt utredningsarbete för alla parter. En övervakning som fungerar och baserar sig på korrekta uppgifter förbättrar konkurrensläget för alla företag som sköter sina skyldigheter.

Läs också:

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2017