Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Arbetsgivarprestationer

På denna sida har vi samlat de vanligaste prestationerna och ersättningarna som arbetsgivare kan betala till anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande samt några andra vanliga prestationer.

I tabellerna kan du kontrollera på vilka prestationer utbetalaren ska verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. I tabellerna tas inte ställning till om prestationerna är skattepliktiga i prestationsmottagarens inkomstbeskattning.

Löner och arbetsersättningar anmäls till inkomstregistret med inkomstregistrets inkomstslag. Inkomstregistrets inkomstslag presenteras inte i tabellerna utan de finns på inkomstregistrets webbplats.

Ersättning på basis av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
Personalförmån
Bemärkelsedagsgåvor
Belöningssystem
Utbildning som bekostas av arbetsgivaren
Ersättningar som betalas i samband med avslutning av arbets- och tjänsteförhållande
Övriga ersättningar
Kostnadsersättningar

Ersättning på basis av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande

Personalförmån

Bemärkelsedagsgåvor

Belöningssystem

Utbildning som bekostas av arbetsgivaren

Ersättningar som betalas i samband med avslutning av arbets- och tjänsteförhållande

Övriga ersättningar

Kostnadsersättningar