Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arbetsgivarprestationer

På denna sida har vi samlat de vanligaste prestationerna och ersättningarna som arbetsgivare kan betala till anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande samt några andra vanliga prestationer.

I tabellerna kan du kontrollera på vilka prestationer utbetalaren ska verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. I tabellerna tas inte ställning till om prestationerna är skattepliktiga i prestationsmottagarens inkomstbeskattning.

Löner och arbetsersättningar anmäls till inkomstregistret med inkomstregistrets inkomstslag. Inkomstregistrets inkomstslag presenteras inte i tabellerna utan de finns på inkomstregistrets webbplats.

Ersättning på basis av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
Personalförmån
Bemärkelsedagsgåvor
Belöningssystem
Utbildning som bekostas av arbetsgivaren
Ersättningar som betalas i samband med avslutning av arbets- och tjänsteförhållande
Övriga ersättningar
Kostnadsersättningar

Ersättning på basis av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande

Personalförmån

Bemärkelsedagsgåvor

Belöningssystem

Utbildning som bekostas av arbetsgivaren

Ersättningar som betalas i samband med avslutning av arbets- och tjänsteförhållande

Övriga ersättningar

Kostnadsersättningar

Sidan har senast uppdaterats 17.3.2023