Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Lön eller arbetsersättning

Den ersättning som betalats för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst kan antingen vara lön eller arbetsersättning. I beskattningen är gränsdragningen mellan arbetsersättningen och lönen viktig eftersom betalarens och mottagarens skyldigheter beror på vilkendera det är fråga om.

När är en ersättning lön?

En ersättning för arbete som utförts i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande utgör lön. Då har parterna ingått ett arbetsavtal. Som lön betraktas även exempelvis dessa naturaförmåner som arbetsgivaren gett:

  • bilförmån
  • bostadsförmån
  • kostförmån
  • telefonförmån.

Också följande arvoden utgör lön, även om de inte intjänats i anställningsförhållande: 

  • mötesarvoden
  • personliga föreläsnings- och föredragsarvoden
  • arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan
  • arvoden till verkställande direktör
  • löner som tagits ut av en bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag
  • ersättningar för förtroendeuppdrag.

Se vilka skyldigheter du har om du betalar lön för arbete.

När är en ersättning arbetsersättning?

Arbetsersättning är en ersättning som inte är lön, men som ska betalas för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst. Arbetsersättning är vanligtvis mottagarens inkomst av näringsverksamhet dvs. företagsinkomst.

Arbetsersättning kan också utgöras av enskilda och oregelbundna prestationer för arbete vars utförare är en privatperson som inte står i ett arbetsförhållande till beställaren av arbetet. En jurist kan till exempel upprätta en bouppteckning åt sin granne eller en bokförare kan sköta hobbyklubbens bokföring.

Se vilka skyldigheter du har om du betalar arbetsersättning för arbete.

Sidan har senast uppdaterats 6.11.2019