Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ulkomainen ammatinharjoittaja Suomessa

Ulkomaisena ammatinharjoittajana sinun täytyy aina antaa Verohallinnolle selvitys työstä, jota teet Suomessa. Selvitys on annettava jokaisesta uudesta toimeksiannosta, jossa teet työtä Suomessa. Jos olet rekisteröitynyt liikkeen- tai ammatinharjoittajaksi Suomessa, erillistä ilmoitusta toimeksiannoista ei tarvitse antaa.

Kun saat liikkeen- tai ammatinharjoittajan työstä tuloa, kyseessä on työkorvaus – ei palkka.

Suomen ja kotivaltiosi välisessä verosopimuksessa on määräyksiä siitä, missä tilanteissa maksat ammatinharjoittajana tehdystä työstä veroja Suomeen. Voit joutua maksamaan työkorvauksesta veroa Suomeen, jos oleskelet Suomessa tietyn ajan tai sinulla on kiinteä paikka Suomessa.

Oleskeluaika Suomessa vaikuttaa verotukseen

Kun oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta, olet rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisena sinun täytyy yleensä maksaa veroa tulosta, jonka saat Suomesta. Suomesta saatua tuloa on esimerkiksi Suomessa harjoitetusta liikkeestä tai ammatista saatu tulo. 

Kun oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, olet yleisesti verovelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että sinun täytyy yleensä maksaa Suomeen veroa kaikista tuloistasi. Kotivaltiosi ja Suomen välinen verosopimus voi kuitenkin estää Suomea verottamasta tuloja, jotka saat muualta kuin Suomesta.

Verot täytyy yleensä maksaa ennakkoon työskentelyvuoden aikana. Verojen määrä perustuu arvioituihin vuosituloihin. Työskentelyvuoden jälkeen saat esitäytetyn veroilmoituksen. Tarkista ja palauta veroilmoitus. Saat sen jälkeen lopullisen verotuspäätöksen. Jos et ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, sinun täytyy ilmoittaa esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Kiinteä paikka tai toimipaikka Suomessa

Maksat ammattitoiminnasta Suomeen veroa, jos sinulla on Suomessa kiinteä paikka tai toimipaikka ja toiminta siinä on riittävän pysyvää ajallisesti ja maantieteellisesti. Yleensä yli 6 kuukautta kestävä toiminta katsotaan ajallisesti pysyväksi. Tällöin maksat Suomeen veroa kaikesta tulosta, joka kuuluu kiinteään paikkaan. Liikkeen- ja ammatinharjoittajana sinulle voi muodostua kiinteä paikka Suomeen, jos

  • harjoitat liiketoimintaa Suomessa esimerkiksi toimistossa, työpajassa tai omassa asunnossasi
  • myyt tavaroita tai palveluja Suomessa esimerkiksi torilla, messuilla tai tapahtumissa
  • teet laivanrakennustyötä telakalla.
    • Huom. Telakalla työskentelyyn eivät sovellu rakentamis- ja asentamistyötä koskevat aikarajat.

Esimerkki: Asut Puolassa ja työskentelet ammatinharjoittajana aliurakoitsijana Suomessa olevalla telakalla 10 kuukautta. Telakka on maantieteellisesti pysyvä paikka ja toiminta myös ajallisesti pysyvää, koska toiminta kestää yli 6 kuukautta. Työskentely telakalla muodostaa Suomeen kiinteän paikan. Maksat Suomeen veroa telakalla saamastasi tulosta.

Jos teet Suomessa rakentamis- tai asentamisurakan, maksat saamastasi tulosta veroa Suomeen, jos urakka  kestää kauemmin kuin verosopimuksessa mainittu aikaraja (6, 9, 12 tai 18 kuukautta).  Urakan kestoa ei lasketa yksittäisen urakkaa varten tehdyn sopimuksen perusteella, vaan sen perusteella, kuinka kauan todellisuudessa työskentelet urakkakohteessa.   

Esimerkki:  Asut Puolassa ja työskentelet ammatinharjoittajana Suomessa talonrakennustyömaalla. Urakka kestää 8 kuukautta. Suomen ja Puolan välisessä verosopimuksessa rakennus- ja asennustoiminnan aikaraja on 12 kuukautta. Koska urakka kestää alle tämän aikarajan, ei urakasta muodostu kiinteää paikkaa. Et maksa tuloveroa tästä urakasta saamastasi tulosta Suomeen.

Esimerkki: Asut Virossa ja työskentelet ammatinharjoittajana Suomessa talonrakennustyömaalla. Urakka kestää 8 kuukautta ja oleskelet tänä aikana yli 183 päivää Suomessa. Suomen ja Viron välisessä verosopimuksessa rakennus- ja asennustoiminnan aikaraja on 6 kuukautta. Koska urakka kestää yli tämän aikarajan, muodostuu urakasta Suomeen kiinteä paikka. Lisäksi Suomen ja Viron verosopimuksen mukaan, jos oleskelet Suomessa yli 183 päivää 12 kuukauden aikana, muodostaa toiminta tällöinkin kiinteän paikan Suomeen (vaikka itse urakka olisi alle 6 kk). Maksat Suomeen tuloveroa urakasta saamastasi tulosta.

Huom. Jos kotivaltiosi ja Suomen välillä ei ole verosopimusta, Suomi saa verottaa tulojasi, jotka saat liikkeen- tai ammatinharjoittamisesta Suomessa. Hae verokorttia tai ennakkoveroja sen perusteella, oleskeletko Suomessa enintään 6 kuukautta vai yli 6 kuukautta.

Tarkista myös, pitääkö sinun rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa.

Jos olet aloittamassa yritystoimintaa Suomessa, lue ohjeet uudelle yrittäjälle

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.

https://europa.eu/youreurope/index_fi.htm
Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2023