Ulkomainen ammatinharjoittaja Suomessa

Ulkomaisena ammatinharjoittajana sinun täytyy aina antaa Verohallinnolle selvitys työstä, jota teet Suomessa. Selvitys on annettava jokaisesta uudesta toimeksiannosta, jossa teet työtä Suomessa. Jos olet rekisteröitynyt liikkeen- tai ammatinharjoittajaksi Suomessa, erillistä ilmoitusta toimeksiannoista ei tarvitse antaa.

Kun saat työstä tuloa, kyseessä on työkorvaus – ei palkka. Voit joutua maksamaan työkorvauksesta veroa Suomeen, jos oleskelet Suomessa tietyn ajan tai sinulla on kiinteä paikka Suomessa.

Jos kotivaltiosi ja Suomen välillä ei ole verosopimusta, Suomi saa verottaa tulojasi, jotka saat ammatinharjoittamisesta Suomessa. Oleskeluaikasi vaikuttaa siihen, maksatko esimerkiksi 35 % lähdeveroa vai määräytyykö veroprosenttisi tulojesi mukaan progressiivisesti. Hae verokorttia tai ennakkoveroja sen perusteella, oleskeletko Suomessa enintään 6 kuukautta vai yli 6 kuukautta

Oleskeluaika Suomessa vaikuttaa verotukseen

Kun oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta, olet rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisena sinun täytyy yleensä maksaa veroa tulosta, jonka saat Suomesta. Suomesta saatua tuloa on esimerkiksi Suomessa harjoitetusta liikkeestä tai ammatista saatu tulo. 

Kun oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, olet yleisesti verovelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että sinun täytyy yleensä maksaa Suomeen veroa kaikista tuloistasi. Kotivaltiosi ja Suomen välinen verosopimus voi kuitenkin estää Suomea verottamasta tuloja, jotka saat muualta kuin Suomesta.

Verot täytyy yleensä maksaa ennakkoon työskentelyvuoden aikana. Verojen määrä perustuu arvioituihin vuosituloihin. Työskentelyvuoden jälkeen saat esitäytetyn veroilmoituksen. Tarkista ja palauta veroilmoitus. Saat sen jälkeen lopullisen verotuspäätöksen. Jos et ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, sinun täytyy ilmoittaa esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla

Kiinteä paikka Suomessa

Jos sinulla on Suomessa kiinteä paikka tai toimipaikka, maksat Suomeen veroa kaikesta tulosta, joka kuuluu kiinteään paikkaan. Liikkeen- ja ammatinharjoittajana sinulle voi muodostua kiinteä paikka Suomeen, jos

  • harjoitat liiketoimintaa Suomessa esimerkiksi toimistossa, työpajassa tai omassa asunnossasi
  • myyt tavaroita tai palveluja Suomessa esimerkiksi torilla, messuilla tai tapahtumissa
  • teet Suomessa rakentamis- tai asentamisprojektin, joka kestää kauemmin kuin verosopimuksessa mainittu aikaraja (6, 9, 12 tai 18 kuukautta).

Tarkista myös, pitääkö sinun rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa.

Jos olet aloittamassa yritystoimintaa Suomessa, lue ohjeet uudelle yrittäjälle

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.