Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ulkomainen ammatinharjoittaja Suomessa

Ulkomaisena ammatinharjoittajana sinun täytyy aina antaa Verohallinnolle selvitys työstä, jota teet Suomessa. Selvitys on annettava jokaisesta uudesta toimeksiannosta, jossa teet työtä Suomessa. Jos olet rekisteröitynyt liikkeen- tai ammatinharjoittajaksi Suomessa, erillistä ilmoitusta toimeksiannoista ei tarvitse antaa.

Kun saat liikkeen- tai ammatinharjoittajan työstä tuloa, kyseessä on työkorvaus – ei palkka.

Suomen ja kotivaltiosi välisessä verosopimuksessa on määräyksiä siitä, missä tilanteissa maksat ammatinharjoittajana tehdystä työstä veroja Suomeen. Voit joutua maksamaan työkorvauksesta veroa Suomeen, jos oleskelet Suomessa tietyn ajan tai sinulla on kiinteä paikka Suomessa.

Oleskeluaika Suomessa vaikuttaa verotukseen

Kun oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta, olet rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisena sinun täytyy yleensä maksaa veroa tulosta, jonka saat Suomesta. Suomesta saatua tuloa on esimerkiksi Suomessa harjoitetusta liikkeestä tai ammatista saatu tulo. 

Kun työskentelet Suomessa ulkomaisena ammatinharjoittajana enintään 6 kuukautta, sinun täytyy antaa selvitys toiminnasta, jota harjoitat Suomessa. Tarvitset aina suomalaisen henkilötunnuksen, jos

 • työskentelet rakennustyömaalla tai telakka-alueella
 • hakeudut progressiiviseen verotukseen
 • ilmoittaudut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 • sinulla on elinkeinonharjoittajana kiinteä paikka Suomessa. 

Jos sinulla on jo henkilötunnus tai et tarvitse sitä, aloita vaiheesta 2 ja anna selvitys toiminnastasi Suomessa. Jos olet työskennellyt Suomessa aiemmin ja sinulla on Y-tunnus, anna ajantasaiset tiedot harjoittamastasi toiminnasta.

Lue tarkemmat ohjeet, jos et ole toiminut kotivaltiossasi liikkeen- tai ammatinharjoittajana, mutta aiot aloittaa toiminnan Suomessa.

1

Hae suomalaista henkilötunnusta

Täytä lomake 6150 (rekisteröinti-ilmoitus)

Lomake allekirjoitetaan myöhemmin verotoimistossa. Sinun täytyy käydä verotoimistossa henkilökohtaisesti, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen. 

2

Anna selvitys Suomessa tehtävästä työstä

Anna selvitys Suomessa oleskelusta ja työskentelystä lomakkeella 5057. Jos työskentelet rakennustyömaalla tai telakka-alueella, tarvitset veronumeron, jota haet samalla lomakkeella.

Jos kotivaltiosi ja Suomen välillä on verosopimus, anna selvitys toiminnastasi liikkeen- tai ammatinharjoittajana Suomessa lomakkeella 6205. Tarvitset liitteeksi

 • todistuksen verotuksellisesta kotipaikasta, jos tulet verosopimusvaltiosta ja vaadit, ettei yrityksen tuloa veroteta Suomessa verosopimuksen mukaan
 • kopiot toimeksiantosopimuksista.

Jos hakeudut progressiiviseen verotukseen, täytä lomake 6148.

Ota lomakkeet ja liitteet mukaasi verotoimistoon. Jos sinulla kuitenkin on jo suomalainen henkilötunnus, voit toimittaa asiakirjat myös postitse. Verotoimistojen yhteystiedot

3

Varaa aika verotoimistoon

Sinun täytyy käydä verotoimistossa, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen.

Ota mukaan

 • täytetyt lomakkeet
 • kopiot toimeksiantosopimuksista
 • veroviranomaisen todistus verotuksellisesta kotipaikasta, jos tulet verosopimusvaltiosta ja vaadit, ettei yrityksen tuloa veroteta Suomessa verosopimuksen mukaan (soita kotivaltiosi verotoimistoon ja pyydä todistus kotipaikasta)
 • kopio A1-todistuksesta, jos sinulla on sellainen (A1 on viranomaisen antama todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan). Voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi, jos tulet EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä.

Jos haet myös henkilötunnusta, ota lisäksi mukaan

 • voimassa oleva passi tai henkilökortti (ei ajokortti) 
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan
 • selvitys Suomessa työskentelystä, jos seuraavia tietoja ei mainita toimeksiantosopimuksessa:
  • työn tilaaja Suomessa 
  • koko nimesi ja syntymäaika
  • mitä työtä teet Suomessa
  • toimeksiannon kesto ja työskentelyaika Suomessa
  • työntekopaikka ja lyhyt kuvaus työstä.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika soittamalla palvelunumeroon 029 497 050 (ulkomailta +358 29 497 050).

Verohallinto varmistaa, että veroasiasi menevät oikein. Selvitämme, täytyykö sinun maksaa saamastasi tulosta veroa Suomeen. Voimme pyytää sinulta lisätietoja.

Kun oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, olet yleisesti verovelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että sinun täytyy yleensä maksaa Suomeen veroa kaikista tuloistasi. Kotivaltiosi ja Suomen välinen verosopimus voi kuitenkin estää Suomea verottamasta tuloja, jotka saat muualta kuin Suomesta.

Kun työskentelet Suomessa ulkomaisena ammatinharjoittajana, sinun täytyy antaa selvitys toiminnasta, jota harjoitat Suomessa. Kun oleskelet maassa yli 6 kuukautta, maksat yleensä tuloistasi veroa Suomeen. Verotusta varten tarvitset aina suomalaisen henkilötunnuksen. Hae henkilötunnusta ja verokorttia tai ennakkoveroa seuraavien ohjeiden mukaan.

Jos sinulla on jo suomalainen henkilötunnus, aloita vaiheesta 2 ja anna selvitys Suomessa työskentelystä. Jos olet työskennellyt Suomessa aiemmin ja sinulla on Y-tunnus, anna ajantasaiset tiedot harjoittamastasi toiminnasta.

Lue tarkemmat ohjeet, jos et ole toiminut kotivaltiossasi liikkeen- tai ammatinharjoittajana, mutta aiot aloittaa toiminnan Suomessa.

1

Hae suomalaista henkilötunnusta

Täytä lomake 6150 (rekisteröinti-ilmoitus)

Lomake allekirjoitetaan myöhemmin verotoimistossa. Sinun täytyy käydä verotoimistossa henkilökohtaisesti, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen.

2

Anna selvitys Suomessa tehtävästä työstä

Anna selvitys Suomessa oleskelusta ja työskentelystä ja hae verokorttia tai ennakkoveroa lomakkeella 5042. Jos työskentelet rakennustyömaalla tai telakka-alueella, tarvitset veronumeron, jota haet samalla lomakkeella.

Jos kotivaltiosi ja Suomen välillä on verosopimus, anna selvitys toiminnastasi liikkeen- tai ammatinharjoittajana Suomessa lomakkeella 6205. Tarvitset liitteeksi

 • todistuksen verotuksellisesta kotipaikasta, jos tulet verosopimusvaltiosta ja vaadit, ettei yrityksen tuloa veroteta Suomessa verosopimuksen mukaan
 • kopiot toimeksiantosopimuksista.

Ota lomakkeet ja liitteet mukaasi verotoimistoon. Jos sinulla kuitenkin on jo suomalainen henkilötunnus, voit toimittaa asiakirjat myös postitse. Verotoimistojen yhteystiedot

3

Varaa aika verotoimistoon

Sinun täytyy käydä verotoimistossa, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen.

Ota mukaan

 • täytetyt lomakkeet
 • voimassa oleva passi tai henkilökortti (ei ajokortti)
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan
 • kopiot toimeksiantosopimuksista
 • selvitys Suomessa työskentelystä, jos seuraavia tietoja ei mainita toimeksiantosopimuksessa:
  • työn tilaaja Suomessa
  • koko nimesi ja syntymäaika
  • mitä työtä teet Suomessa
  • toimeksiannon kesto ja työskentelyaika Suomessa
  • työntekopaikka ja lyhyt kuvaus työstä
 • veroviranomaisen todistus verotuksellisesta kotipaikasta, jos tulet verosopimusvaltiosta ja vaadit, ettei yrityksen tuloa veroteta Suomessa verosopimuksen mukaan (soita kotivaltiosi verotoimistoon ja pyydä todistus kotipaikasta)
 • kopio A1-todistuksesta, jos sinulla on sellainen (A1 on viranomaisen antama todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan). Voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi, jos tulet EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika soittamalla palvelunumeroon 029 497 050 (ulkomailta +358 29 497 050).

Verohallinto varmistaa, että veroasiasi menevät oikein. Selvitämme, täytyykö sinun maksaa saamastasi tulosta veroa Suomeen. Voimme pyytää sinulta lisätietoja.

 

 

Verot täytyy yleensä maksaa ennakkoon työskentelyvuoden aikana. Verojen määrä perustuu arvioituihin vuosituloihin. Työskentelyvuoden jälkeen saat esitäytetyn veroilmoituksen. Tarkista ja palauta veroilmoitus. Saat sen jälkeen lopullisen verotuspäätöksen. Jos et ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, sinun täytyy ilmoittaa esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Kiinteä paikka tai toimipaikka Suomessa

Maksat ammattitoiminnasta Suomeen veroa, jos sinulla on Suomessa kiinteä paikka tai toimipaikka ja toiminta siinä on riittävän pysyvää ajallisesti ja maantieteellisesti. Yleensä yli 6 kuukautta kestävä toiminta katsotaan ajallisesti pysyväksi. Tällöin maksat Suomeen veroa kaikesta tulosta, joka kuuluu kiinteään paikkaan. Liikkeen- ja ammatinharjoittajana sinulle voi muodostua kiinteä paikka Suomeen, jos

 • harjoitat liiketoimintaa Suomessa esimerkiksi toimistossa, työpajassa tai omassa asunnossasi
 • myyt tavaroita tai palveluja Suomessa esimerkiksi torilla, messuilla tai tapahtumissa
 • teet laivanrakennustyötä telakalla.
  • Huom. Telakalla työskentelyyn eivät sovellu rakentamis- ja asentamistyötä koskevat aikarajat.

Esimerkki: Asut Puolassa ja työskentelet ammatinharjoittajana aliurakoitsijana Suomessa olevalla telakalla 10 kuukautta. Telakka on maantieteellisesti pysyvä paikka ja toiminta myös ajallisesti pysyvää, koska toiminta kestää yli 6 kuukautta. Työskentely telakalla muodostaa Suomeen kiinteän paikan. Maksat Suomeen veroa telakalla saamastasi tulosta.

Jos teet Suomessa rakentamis- tai asentamisurakan, maksat saamastasi tulosta veroa Suomeen, jos urakka  kestää kauemmin kuin verosopimuksessa mainittu aikaraja (6, 9, 12 tai 18 kuukautta).  Urakan kestoa ei lasketa yksittäisen urakkaa varten tehdyn sopimuksen perusteella, vaan sen perusteella, kuinka kauan todellisuudessa työskentelet urakkakohteessa.   

Esimerkki:  Asut Puolassa ja työskentelet ammatinharjoittajana Suomessa talonrakennustyömaalla. Urakka kestää 8 kuukautta. Suomen ja Puolan välisessä verosopimuksessa rakennus- ja asennustoiminnan aikaraja on 12 kuukautta. Koska urakka kestää alle tämän aikarajan, ei urakasta muodostu kiinteää paikkaa. Et maksa tuloveroa tästä urakasta saamastasi tulosta Suomeen.

Esimerkki: Asut Virossa ja työskentelet ammatinharjoittajana Suomessa talonrakennustyömaalla. Urakka kestää 8 kuukautta ja oleskelet tänä aikana yli 183 päivää Suomessa. Suomen ja Viron välisessä verosopimuksessa rakennus- ja asennustoiminnan aikaraja on 6 kuukautta. Koska urakka kestää yli tämän aikarajan, muodostuu urakasta Suomeen kiinteä paikka. Lisäksi Suomen ja Viron verosopimuksen mukaan, jos oleskelet Suomessa yli 183 päivää 12 kuukauden aikana, muodostaa toiminta tällöinkin kiinteän paikan Suomeen (vaikka itse urakka olisi alle 6 kk). Maksat Suomeen tuloveroa urakasta saamastasi tulosta.

Huom. Jos kotivaltiosi ja Suomen välillä ei ole verosopimusta, Suomi saa verottaa tulojasi, jotka saat liikkeen- tai ammatinharjoittamisesta Suomessa. Hae verokorttia tai ennakkoveroja sen perusteella, oleskeletko Suomessa enintään 6 kuukautta vai yli 6 kuukautta.

Tarkista myös, pitääkö sinun rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa.

Jos olet aloittamassa yritystoimintaa Suomessa, lue ohjeet uudelle yrittäjälle

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.

https://europa.eu/youreurope/index_fi.htm
Sivu on viimeksi päivitetty 21.6.2023