Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ennakkoperintärekisteri

Kun työn suorittaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, suorituksen maksajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä maksamastaan työkorvauksesta tai käyttökorvauksesta.

Jos maksettava suoritus sen sijaan on palkkaa, maksajan on aina toimitettava ennakonpidätys, vaikka saaja kuuluisikin ennakkoperintärekisteriin. Lue lisää: Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset

Ennakkoperintärekisteri -sivuilla olevat ohjeet koskevat sekä henkilöitä että kaikkia yritys- ja yhteisömuotoja.

Kenet voidaan merkitä ennakkoperintärekisteriin?

Ennakkoperintärekisteriä ylläpitää Verohallinto. Verohallinto merkitsee hakemuksen perusteella ennakkoperintärekisteriin elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittavat henkilöt, yritykset ja yhteisöt.

Toiminnan ei tarvitse olla konkreettisesti aloitettu ennen rekisteriin merkintää. Riittää, että toiminta todennäköisesti aloitetaan. Selvästi harrastusluonteinen toiminta ei täytä rekisteröintiedellytyksiä.

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei ole pakollista. Työn suorittaja voi pitää tarkoituksenmukaisena, että toimeksiantaja toimittaa ennakonpidätyksen hänen saamastaan korvauksesta.

Myös tekijänoikeuskorvausten saajat tai pelkkää tavaran kauppaa harjoittavat toimijat voivat hakeutua ennakkoperintärekisteriin.

Rekisteriin hakeutuvaa ei aina voida merkitä ennakkoperintärekisteriin. Esteenä voivat olla esimerkiksi hakijan olennaiset verotukseen tai kirjanpitoon liittyvien velvollisuuksien laiminlyönnit.

Mikä on ennakkoperintärekisterin merkitys?

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen vaikuttaa verojen ennakkoperintään. Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen tarkoitus on osoittaa, ettei suorituksen maksajan tarvitse tehdä maksusta ennakonpidätystä vaan rekisteriin merkitty toimija huolehtii ennakkoverojen maksamisesta itse.

Jos maksettu suoritus on palkkaa tai urheilijan palkkiota, maksajan on aina toimitettava suorituksesta ennakonpidätys verokortin mukaan. Palkasta on maksettava myös työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Lue lisää:

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei vaikuta siihen, pidetäänkö maksettua korvausta palkkana. Suorituksen palkanluonteisuus ratkaistaan aina ennakkoperintälain mukaan.

Jos maksettu suoritus on työ- tai käyttökorvausta ja saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, maksajan ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä. Ennakkoperintärekisteriin merkitty toimija huolehtii veroistaan itse maksamalla Verohallinnolle ennakkoveroa. Verohallinto määrää ennakkoverot etukäteen.

Jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksajan on tehtävä ennakonpidätys myös työ- ja käyttökorvauksista. Työnantajan sairausvakuutusmaksua näistä korvauksista ei kuitenkaan tarvitse maksaa.

Lue lisää:

Ennakonpidätysvelvollisuuteen ei vaikuta se, maksetaanko korvaus esimerkiksi osakeyhtiölle vaiko henkilölle.

  • Yhteisöiltä (esim. osakeyhtiö tai osuuskunta) ja yhtymiltä (esim. avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö) ennakonpidätys toimitetaan 13 %:n suuruisena.
  • Jos työkorvauksen saaja on henkilö, ennakonpidätys toimitetaan työkorvauksen verokortin perusteella.
  • Jos työkorvausverokorttia ei esitetä lainkaan, ennakonpidätys toimitetaan 60 %:n suuruisena.

Ennen kuin ennakonpidätys lasketaan, laskun loppusummasta vähennetään arvonlisäveron osuus.

  • Työkorvauksena pidetään työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksettavaa korvausta.
  • Käyttökorvauksena pidetään korvausta, joka maksetaan tekijänoikeuden tai muun vastaavan oikeuden käyttämisestä tai käyttöoikeuden luovuttamisesta.

Ennakkoperintärekisteriin merkitseminen vaikuttaa myös myönnettävään kotitalousvähennykseen. Oikeus kotitalousvähennykseen on vain silloin, kun työkorvauksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Lue lisää palkasta ja työkorvauksesta verotuksessa

Ennakonpidätysvelvollisuus ei koske tavaran kauppaa eikä esimerkiksi vuokraustoimintaa.

Jos laskuun sisältyy korvausta sekä työsuorituksesta että tavarantoimituksesta, rekisteröinti on tarkistettava: jos tavaran toimittajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, työsuorituksesta on toimitettava ennakonpidätys.

Lue lisää työnantajan velvollisuuksista

Sivu on viimeksi päivitetty 7.5.2021