Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työnantajarekisteri

Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana.

Satunnainen vai säännöllinen työnantaja – milloin pitää rekisteröityä?

Säännöllisenä työnantajana toimivan yrityksen pitää aina ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yritys on säännöllinen työnantaja seuraavissa tilanteissa:

  • Yritys maksaa vakituisesti palkkaa 2 tai useammalle työntekijälle.
  • Yritys maksaa vakituisesti palkkaa yhdelle työntekijälle ja lisäksi yhdelle tai useammalle työntekijälle, joiden työsuhde on tilapäinen tai tarkoitettu lyhytaikaiseksi.
  • Yritys maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään 6 työntekijälle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Satunnaisesti palkkoja maksavan työnantajan ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yritys on satunnaisesti palkkoja maksava, jos jompikumpi ehdoista täyttyy:

  • Yrityksellä on palveluksessaan vain 1 vakituinen työntekijä.
  • Yrityksellä on palveluksessaan 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.

Rekisteröidyn ja rekisteröimättömän ilmoitusvastuut ovat erilaiset

Yrityksen pitää antaa tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella tiedot maksetuista palkoista. Ilmoitus on annettava aina, vaikka yritys ei kuuluisi työnantajarekisteriin. Työnantajan sairausvakuutusmaksut pitää ilmoittaa työnantajan erillisilmoituksella.

Lue lisää: Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset

Jos yritys kuuluu työnantajarekisteriin eli se on säännöllinen työnantaja, sen pitää antaa tulorekisteriin ilmoitus myös niiltä kuukausilta, jolloin palkkaa ei makseta. Ei palkanmaksua ‑tieto ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella.

Jos yritys ei kuulu työnantajarekisteriin eli se on satunnainen työnantaja, sen ei tarvitse antaa tulorekisteriin ilmoituksia, ellei se maksa palkkaa tai muita suorituksia.

Miten ilmoittaudun työnantajarekisteriin?

Voit ilmoittautua työnantajarekisteriin samalla kun perustat yrityksen. Lue ohjeet perustamisilmoituksen tekemiseen.

Jos alat maksaa säännöllisesti palkkoja vasta yrityksen perustamisen jälkeen, voit rekisteröityä työnantajarekisteriin OmaVerossa. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua rekisteriin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän muutosilmoituksella (ytj.fi).

Näin ilmoittaudut Verohallinnon rekistereihin OmaVerossa

Miten rekisteristä poistaminen tehdään?

Jos yrityksesi säännöllinen palkanmaksu muuttuu satunnaiseksi tai päättyy kokonaan, ilmoita siitä mahdollisimman pian joko OmaVerossa tai YTJ:n lopettamisilmoituksella (ytj.fi).

Näin poistut Verohallinnon rekistereistä OmaVerossa

Kun olet ilmoittanut lopettamisesta, Verohallinto poistaa yrityksesi työnantajarekisteristä ja lähettää sinulle tiedon asiasta sekä rekisteröinnin päättymispäivästä. Ilmoita ja maksa työnantajasuoritukset rekisteröinnin päättymispäivään asti.

Jos maksat palkkoja satunnaisesti sen jälkeen, kun olet ilmoittanut säännöllisen palkanmaksun lopettamisesta, ilmoita ja maksa työnantajasuoritukset niin kauan kuin maksat palkkoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.9.2021