Taulukko työnantajasuorituksista

Taulukkoon on koottu yleisimpiä suorituksia ja korvauksia, joita työnantaja saattaa maksaa työ- tai virkasuhteessa olevalle työntekijälle sekä muutamia muita yleisimpiä suorituksia.

Voit tarkastaa taulukosta, mistä suorituksista maksajan on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Taulukossa ei oteta kantaa suoritusten veronalaisuuteen suorituksen saajan tuloverotuksessa.

Vuodesta 2019 alkaen maksetut palkat ja työkorvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin käyttämällä tulorekisterin tulolajeja. Tulorekisterin tulolajeja ei ole esitetty taulukossa, vaan ne löytyvät tulorekisterin sivuilta.

Ennen vuotta 2019 maksetut suoritukset ilmoitetaan Verohallintoon vuosi-ilmoituksella. Maksuvuoden 2018 taulukossa on kerrottu, millä suorituslajilla ja missä kohtaa suoritus ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella. Yrittäjien saamien tulojen suorituslajeja ei ole esitetty taulukossa. Nämä tulot on ilmoitettava esimerkiksi suorituslajeilla 1Y, PY tai 5Y.

Taulukko työnantajasuorituksista vuodesta 2020 alkaen (xlsx)

Taulukko työnantajasuorituksista vuodesta 2019 alkaen (xlsx)