Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verosopimukset

Jos saat tuloja muusta maasta kuin asuinmaastasi, saatat olla verovelvollinen molemmissa maissa. Jotta et joudu maksamaan samasta tulosta veroa kahteen kertaan, maat ovat solmineet keskenään erilaisia verosopimuksia. Niissä sovitaan, millä maalla on kussakin tilanteessa verotusoikeus ja miten kaksinkertainen verotus poistetaan. 

Esimerkiksi Pohjoismaisessa verosopimuksessa on määräykset siitä, mikä Pohjoismaa voi verottaa tuloa ja miten kaksinkertainen verotus vältetään.

Henkilöasiakkaita koskevia verosopimuksia voi olla sekä tuloverotuksessa että perintö- ja lahjaverotuksessa.

Epätavallisia verosopimusmääräyksiä

Suomella on tuloverosopimus yli 70 valtion kanssa. Verosopimukset pohjautuvat pääsääntöisesti OECD:n malliverosopimukseen. Yksittäiset verosopimukset voivat kuitenkin poiketa tästä huomattavastikin. Tässä ohjeessa on listattu muutamia epätavallisia verosopimusmääräyksiä. HUOM! Tämä ohje on vain suuntaa antava. Muista aina tarkistaa verosopimusteksti ja kussakin verosopimuksessa mahdollisesti olevat poikkeavat määräykset. 

Seuraavat tuloverosopimukset eivät koske kirkollisveroa:
Arabiemiraatit, Egypti, Filippiinit, Malesia, Marokko

Seuraava tuloverosopimus ei koske kunnallisveroa:
Filippiinit

Kaksinkertainen verotus poistetaan yleensä hyvitysmenetelmällä. Seuraavissa tuloverosopimuksissa päämenetelmänä on kuitenkin vapautusmenetelmä:
Egypti, Espanja v. 2018 loppuun saakka ja Ranska (Ranskasta saatuun johtajanpalkkioon ja taiteilijan ja urheilijan palkkioon hyvitysmenetelmä)

Sopimuksessa erikseen mainitsematon tulo (ns. Muu tulo) verotetaan verosopimusten mukaan tavallisesti vain saajan asuinvaltiossa. Seuraavissa Suomen solmimissa verosopimuksissa on annettu poikkeuksellisesti verotusoikeus myös tulon lähdevaltiolle:
Argentiina, Australia, Azerbaidzhan, Barbados, Brasilia, Egypti, Filippiinit, Hong Kong, Indonesia, Intia, Kanada, Kiina, Latvia, Liettua, Malesia, Marokko, Pakistan, Sambia, Singapore, Sri Lanka, Thaimaa, Turkki, Uruguay, Uusi Seelanti, Vietnam ja Viro

Seuraavissa Suomen tekemissä verosopimuksissa on sovittu, että Suomi saa verottaa yleisesti verovelvollisia kansalaisiaan (ns. ympätty 3 vuoden sääntö), vaikka heidät verosopimusta sovellettaessa katsottaisiinkin toisessa sopimusvaltiossa asuviksi:
Arabiemiraatit, Argentiina, Barbados, Brasilia, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Italia, Jugoslavia (sopimusta sovelletaan Kroatiaan, Bosnia-Hertsegovinaan, Montenegroon, Kosovoon ja Serbiaan), Korea, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Meksiko, Pakistan, Romania, Saksa (vuosi 2017 viimeinen vuosi), Sambia, Slovakia, Sri Lanka, Thaimaa, Tsekki, Ukraina, Uusi-Seelanti, Uzbekistan, Venäjä, Viro

Seuraavat verosopimukset poikkeuksellisesti edellyttävät, että Suomessa hyvitetään sellaista toisen valtion veroa, jota ei ole tosiasiassa maksettu (Tax Sparing Credit):
Bulgaria 20.1d, Espanja 23.3 (v. 2018 viimeinen vuosi), Filippiinit 22. 3, Irlanti 24.1c, Italia 23.4, Korea 22.3, Malesia 21.4, Marokko 23.3 (voimassa vuoteen 2017 saakka 29.4 artikla SopS 18/2013), Turkki 22.1d

Irtaimen omaisuuden luovutus verotetaan tavallisesti vain tulonsaajan asuinvaltiossa. Suurin osa Suomen tekemistä verosopimuksista sisältää kuitenkin määräyksen, jonka mukaan huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja osuuksien luovutuksesta saatu voitto voidaan verottaa yhtiön tai osuuskunnan sijaintivaltiossa. Seuraavan verosopimuksen mukaan Suomessa ei veroteta Suomessa olevasta osakehuoneistosta saatua luovutusvoittoa:
Japani

Ulkomaisia opiskelijoita ja harjoittelijoita koskevia epätavallisia verosopimusmääräyksiä on käsitelty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa  Opiskelijan ja harjoittelijan verotus kansainvälisissä tilanteissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.5.2020