Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ulkomainen avainhenkilö − voit maksaa palkastasi lähdeveroa

Ulkomaisena avainhenkilönä voit maksaa suomalaiselta työnantajalta saamastasi palkasta 32 % lähdeveroa, vaikka oleskelisit Suomessa yli 6 kuukautta. Edellytyksenä on, että kaikki nämä ehdot täyttyvät:

 • Sinusta tulee Suomessa yleisesti verovelvollinen, kun aloitat työskentelyn Suomessa.
 • Saat avainhenkilön tehtävistä rahapalkkaa vähintään 5 800 euroa kuukaudessa. Luontoisetuja ei lasketa mukaan rahapalkkaan. Jos tulet opetus- tai tutkimustyöhön ylempään oppilaitokseen Suomessa, rahapalkalle ei ole vähimmäisvaatimusta.
 • Työtehtäväsi Suomessa vaativat erityisosaamista.
 • Et ole Suomen kansalainen.
 • Et ole ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen 5 kalenterivuoden aikana ennen kuin työskentelysi alkoi Suomessa. 

Tämä ohje pätee myös silloin, jos työnantajasi ei ole suomalainen, mutta hänen toimeksiannostaan suomalainen taho maksaa palkkasi. Palkan voi maksaa esimerkiksi kirjanpitotoimisto.

Koska avainhenkilötulosta peritään lopullinen lähdevero, avainhenkilötulosta ei voi tehdä verovähennyksiä. Tuloon kohdistuvia kuluja ei voi myöskään vähentää muiden tulojen verotuksessa.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa avainhenkilötuloa veroilmoituksella, jos sinulla ei ole avainhenkilötulon lisäksi samaan aikaan saatua muuta ansiotuloa.

Jos edellä luetellut ehdot eivät päde sinuun, lue tilanteeseesi sopivat ohjeet:

Hae verokortti – toimi näin

Tieto avainhenkilön verotuksesta merkitään verokorttiin. Hae verokortti 90 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin työskentelysi avainhenkilönä alkoi. Saat veroedun enintään työskentelysi 48 ensimmäiseltä kuukaudelta.

Jos työnantajasi vaihtuu, hae uutta verokorttia. Jos edellytykset avainhenkilön verotukseen edelleen säilyvät, saat avainhenkilön verokortin.

Huom. Sinun ei tarvitse hakea uutta verokorttia, jos

 • olet hakenut lähdeverokortin ennen vuotta 2020
 • verokorttisi on yhä voimassa
 • olosuhteesi eivät ole muuttuneet.

Avainhenkilön lähdeveroprosentti oli 35 % vuoden 2019 loppuun asti. 1.1.2020 lähtien työnantaja on voinut periä palkasta oma-aloitteisesti lähdeveroa 32 %, vaikka verokortissa olisi vanha veroprosentti.

1

Hae suomalaista henkilötunnusta

Täytä lomake 6150

Lomake allekirjoitetaan myöhemmin verotoimistossa, jossa sinun täytyy asioida henkilökohtaisesti.

2

Hae verokortti

Täytä lomake 5042 – valitse ensimmäisessä kohdassa Haen avainhenkilön verokorttia.

Ota täytetty lomake mukaan verotoimistoon.

3

Varaa aika verotoimistoon

Sinun täytyy käydä verotoimistossa, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen.

Ota mukaan 

 • täytetyt lomakkeet
 • voimassa oleva passi tai henkilökortti (ei ajokortti), jos haet henkilötunnusta
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan ja haet henkilötunnusta
 • työnantajan lausunto tai kopio työmääräyksestä tai työsopimuksesta, josta käy ilmi rahapalkan määrä ja se, että työ vaatii erityisosaamista
 • kopio A1-todistuksesta, jos sinulla on sellainen (A1 on viranomaisen antama todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan). Voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi, jos tulet EU- tai ETA-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika soittamalla palvelunumeroon 029 497 050 (ulkomailta +358 29 497 050).

Verohallinto varmistaa, että veroasiasi menevät oikein. Saat Verohallinnosta verokortin.

Verotoimistot, joista voi saada suomalaisen henkilötunnuksen

4

Toimita verokortti työnantajalle

Kun menet töihin, anna verokortti työnantajallesi. Sen perusteella hän perii lopullisen veron palkastasi ja tilittää sen Verohallinnolle.

Työnantaja perii mahdolliset vakuutusmaksut palkasta

Sinulta ei peritä veron lisäksi sairaanhoitomaksua eikä päivärahamaksua.

Työnantaja kuitenkin perii palkastasi työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, jos sinulla ei ole kotivaltiostasi

 • A1-todistusta
 • muuta vastaavaa todistusta, jolla osoitat olevasi vakuutettu kotivaltiossasi.

Jos saat avainhenkilötulon lisäksi samaan aikaan muuta ansiotuloa

Jos saat avainhenkilötulon lisäksi samaan aikaan muuta Suomessa verotettavaa ansiotuloa, avainhenkilötulo korottaa tämän muun ansiotulon veroprosenttia.

Ilmoita avainhenkilötulo, kun haet verokorttia tai ennakkoveroja tällaiselle muulle ansiotulolle.   Soita numeroon 029 497 024 (henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus) ja selvitä Suomessa verotettavan ansiotulon lisäksi samaan aikaan saadun avainhenkilötulon määrä.

Jos sinulla on avainhenkilötulon lisäksi samaan aikaan muuta Suomessa verotettavaa ansiotuloa, sinun pitää ilmoittaa avainhenkilötulo myös veroilmoituksellasi.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.9.2015