Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Välj en pålitlig avtalspartner

Affärsverksamhet med en pålitlig avtalspartner gynnar utöver din egen företagsverksamhet också hela samhället.

Som företagare ska du agera omsorgsfullt. Det är din skyldighet att bedöma om din avtalspartner är beskattningsmässigt pålitlig. Då blir du inte heller ansvarig för en eventuell oärlig leveranskedja.

Förutom personer och företag skadar grå ekonomi också samhället i sin helhet. Skatteintäkter används för att finansiera offentliga tjänster. När aktörer inom den grå ekonomin gör sig skyldiga till försummelser betyder det att andra blir tvungna att betala mera skatter. Den grå ekonomin vållar skada även för hederliga företagare. Den grå ekonomin förvränger den allmänna prisnivån och påverkar företagens konkurrensställning. Tryggheten och kvaliteten på olika tjänster blir också lidande. 

Det finns många sätt att bedöma om en avtalspartner är pålitlig

Utöver den utredning som beställaransvarslagen förutsätter kan ett företag använda olika kännetecken för att bedöma om en viss verksamhet sker inom den grå ekonomin.

1) Var uppmärksam på priset och bakgrunden:

 • Priset på tjänster och nyttigheter är betydligt lägre än marknadspriset.
 • Avtalspartnern har inte en lång affärsverksamhetshistoria.
 • Företaget eller dess representant känner inte till produkten eller marknaden.
 • Företaget finns inte i Skatteförvaltningens register även om affärsverksamheten är omfattande.
 • Företaget ger inte en pålitlig utredning om vilken arbetskraft som används för att producera tjänsterna.

2) Var uppmärksam på handlingssätten:

 • Avtalspartnern representeras av någon annan än företagets officiella ansvarspersoner.
 • Kontakt- eller ansvarspersonerna förblir desamma, men företagets kontaktuppgifter eller bankkonto ändras konstant.
 • Bolaget är detsamma men kontakt- eller ansvarspersonerna byts och på samma gång sjunker priset betydligt.

3) Var uppmärksam på betalningsarrangemangen:

 • Säljaren förutsätter kontantbetalning även vid större affärer.
 • Företaget ber dig rikta betalningen till en tredje part eller ett utländskt konto (t.ex. skatteparadis).
 • Företaget ber dig göra betalningen till flera konton.
 • Betalningsarrangemangen verkar inte förnuftiga eller väcker misstankar.

Det lönar sig att rutinmässigt bedöma avtalspartnernas verksamhet med hjälp av dessa kännetecken. 

Använd tipsblanketten för att anmäla eventuellt missbruk du observerat.

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2020