Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hur går det till i en skatterevision?

 • 1

  Beredning

 • Vi går igenom uppgifterna

  Skatterevisorerna 1) bekantar sig med kundens bransch och verksamhetsmiljö 2) går igenom uppgifter som bolaget lämnat till Skatteförvaltningen 3) går igenom Skatteförvaltningens beslut som gäller kunden, exempelvis beskattningsbeslut och förhandsavgöranden.
 • Vi tar kontakt

  Före skatterevisionen tar skatterevisorn vanligtvis kontakt med företaget för att komma överens om skatterevisionen och dess tidpunkt. Hen berättar också vilken tidsperiod som ska granskas samt vilket bokföringsmaterial och övrigt material som behövs vid skatterevisionen.
 • 2

  Inledande diskussion

 • Företaget presenterar sin affärsverksamhet

  Företagets representanter presenterar företagets affärsverksamhet och betydande förändringar i den. Under diskussionen reder man ut hur företagets bokföring, löneberäkning och ekonomiförvaltning har ordnats. Den inledande diskussionen kan i vissa fall också föras per telefon.
 • 3

  Skatterevisionen

 • Skatterevisorerna fördjupar sig i materialet

  Det material som ska granskas är till exempel dag- och huvudboken, boksluts- och verifikationsmaterialet, lönebokföringen, förvaltningsorganens protokoll, revisorernas och den interna revisionens rapporter samt olika avtal inom affärsverksamheten.
 • Skatterevisionen framskrider genom diskussioner

  Skatterevisionen framskrider i samarbete med företagets representanter och så många ärenden som möjligt reds ut genom diskussioner. Ibland ber skatterevisorer också om skriftliga utredningar.
 • 4

  Avslutande diskussion

 • Diskussionsämnen

  Skatterevisorerna och företagets representanter går igenom följande: 1) Vilka iakttagelser skatterevisorerna har gjort. 2) Hurdana åtgärder Skatteförvaltningen eventuellt vidtar för att rätta beskattningen som grundat sig på felaktiga uppgifter. Skatteförvaltningen rättar beskattningen också till den skattskyldiges fördel, om det är befogat. 3) Vilka uppgifter företaget eventuellt behöver utreda innan skatterevisorerna upprättar skatterevisionsberättelsen.
 • 5

  Skatterevisionsberättelsen

 • Iakttagelser och åtgärder

  I skatterevisionsberättelsen samlas iakttagelserna under skatterevisionen samt de beskattningsåtgärder och andra åtgärder som vidtas på basis av skatterevisionen. Skatterevisorerna upprättar en skatterevisionsberättelse, även om iakttagelserna inte skulle leda till åtgärder.
 • Kunden kan avge ett bemötande

  Om bemötandet påverkar beskattningsårgärderna korrigerar skatterevisorerna skatterevisionsberättelsen innan Skatteförvaltningen påför den slutliga skatten eller rättar beskattningen.
 • Kunden får en skatterevisionsberättelse

  Efter att skatterevisionsberättelsen har godkänts skickas den och de eventuella besluten om påförande av skatt eller besluten om rättelse av beskattningen till kunden. På kundens begäran kan man låta bli att publicera skatterevisionsberättelsen i kundens MinSkatt.
Sidan har senast uppdaterats 14.11.2019