Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Information om skattefuskblanketten

Hur fungerar blanketten?

Skatteförvaltningen samlar in tips från allmänheten om företag och personer som fuskar i skatteärenden. Insamlingen av tips är en del av arbetet för att bekämpa grå ekonomi. I tipsen finns ofta upplysningar som påverkar beskattningen och som Skatteförvaltningen annars inte skulle ha kännedom om.

Ge tips om skattefusk

År 2015 infördes möjligheten att på Skatt.fi anmäla misstänkt skattefusk via ett webbformulär, dvs. blanketten för anmälan om skattefusk. Alla kan anmäla sina observationer om skattefusk.

Skatteförvaltningen klassificerar och undersöker anmälningarna och fattar beslut om åtgärder. Obefogade anmälningar gallras då ut.

Varför tas tips emot elektroniskt?

Ministerarbetsgruppen för bekämpning av grå ekonomi har fattat ett beslut om en tipsblankett. Enligt det ska myndigheterna ha en elektronisk kanal via vilket medborgare kan skicka sina observationer som gäller bekämpning av grå ekonomi.

Det är behändigt att använda en tipsblankett för då är man inte bunden till tjänstetid eller kontor.

Varför kan man lämna in tips om skattefusk anonymt?

Tröskeln att berätta om sina observationer blir lägre om man får göra det anonymt. Skatteförvaltningen har alltid tagit emot tips om skattefusk, dvs. även anonyma tips. Detta gäller också idag med den skillnaden att det har blivit lättare att skicka och behandla tips via den elektroniska blanketten.

Leder anonyma tips till eventuella obefogade tips i syfte att retas?

Skatteförvaltningen samlar in uppgifter från flera olika källor. Anmälan om misstänkt skattefusk leder inte i sig till åtgärder eller skattegranskning. Ingen behöver vara rädd för att få lida en oförrätt på grund av anmälan om skattefusk.

Är tipset verkligen anonymt?

Ditt tips är anonymt eftersom uppgifter om användaren inte sparas vid användning av tipsblanketten.

Ökar den elektroniska tipsblanketten antalet onödiga tips och onödigt arbete?

Antalet tips om skattefusk har ökat när det går att anmäla elektroniskt. En del av tipsen leder inte till åtgärder men antalet värdefulla upplysningar har ökat. Skatteförvaltningen kan lättare behandla tipsen om skattefusk som kommit in elektroniskt fast arbetet har ökat räknat i antalet tips.

Vad gäller tipsen vanligtvis?

Tipsen gäller ofta företagets tillvägagångssätt, dolda försäljningsinkomster eller svarta löner.  I tipsen som gäller privatpersoner är det en typisk misstanke att personerna undanhåller löne- eller hyresinkomster eller ger fel information till Skatteförvaltningen.

Hurdant är ett bra tips om skattefusk?

Tipset ska vara så konkret som möjligt för att man ska ha nytta av det. De viktigaste frågorna är vem, vad, var, när och hur detta är kopplat till beskattningen.

Får jag information om tips som gäller mig?

Om tips om skattefusk meddelas inte separat. Skattebetalaren kontaktas först om ärendet har undersökts och beslut fattats om att åtgärder ska vidtas. Om tipset är obefogat, kontaktar vi inte kunden. Enligt offentlighetslagen ska Skatteförvaltningen i regel informera om angivelsen när den som är föremål för angivelsen ber om det.

Sparar Skatteförvaltningen tipsen?

Tipsen om skattefusk förvaras i 10 år. Förvaringstiden börjar från slutdatumet för handläggningen.

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2015