Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Räknare för avräkning av utländsk källskatt

Med räknaren för avräkning av utländsk källskatt kan du beräkna beloppet av den källskatt som avräknas från och med skatteår 2017.

Räknare för avräkning av utländsk källskatt

Vad kan räknaren användas till?

Du kan använda räknaren om du har fått utländska dividend-, ränte- eller royaltyinkomster eller rörelseinkomst från ett fast driftställe. Den kan inte användas för att beräkna avräkning av skatt på andra inkomster.

Observera att räknaren endast ger riktgivande resultat.

Vilka uppgifter behövs för beräkningen?

När du använder räknaren behöver du alla dessa uppgifter:

  • skatteåret
  • skatt för förvärvskällan som ska betalas till Finland (inkomstskatt för förvärvskällan och rundradioskatten)
  • inkomst från förvärvskällan som beskattas i Finland (du får inkomstbeloppet genom att dra av tidigare års förluster från förvärvskällans resultat)
  • inkomstens källstat
  • typ av inkomst
  • beloppet av skatt som betalats till utlandet
  • bruttoinkomsten från utlandet (inkomsten utan att betalda inkomstskatter dragits av)
  • utlandsinkomst från vilken kostnader för förvärv av inkomst har dragits av
  • ägarandel.

Uppgifterna som du anger i räknaren sparas inte.

Ange beloppen rätt i räknaren

Anteckna siffrorna i euro i fälten utan mellanslag och med högst två decimalers noggrannhet. Skilj centen åt med ett kommatecken. Exempelvis tusen euro och 25 cent anges så här: 1000,25.

Hur beräknar man den skatt som ska avräknas?

Om du har fått inkomsten i en skatteavtalsstat står det i skatteavtalet om Finland ska undanröja dubbelbeskattningen med avräkningsmetoden eller med undantagandemetoden. Vanligen används avräkningsmetoden.

Beräkningssätten som metoderna förutsätter har inte definierats i skatteavtalen. Detta får de enskilda staterna bestämma internt.

Finland har närmare bestämmelser om förfarandet för undanröjande av dubbelbeskattning i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/95). Avräkningen får inte överstiga beloppet av de skatter som betalas på inkomsten i Finland. Det högsta avräkningsbeloppet beräknas specifikt för varje förvärvskälla och inkomstslag.

Om den skatt som betalats till utlandet är lägre än den högsta avräkningen, dras hela den skatt som betalats till utlandet av från de finländska skatterna i proportion till skatterna. När den skatt som betalats till utlandet överstiger den högsta avräkningen, kan man under skatteåret högst dra av det hösta beloppet på avräkningen. Den överskridande andelen kan överföras att dras av under de fem följande skatteåren.

Skatt som betalats till källstaten kan inte avräknas under skatteåret om inkomsten från förvärvskällan är förlustbringande eller om bolaget använder sina gamla förluster och det inte skapas någon beskattningsbar inkomst inom förvärvskällan. Skatten kan vara avdragbar i beskattningen under de följande skatteåren om bolaget under de följande åren får sådan inkomst som beskattas i utlandet och om det för bolaget skapas beskattningsbar inkomst i Finland.

Inkomsten kan enligt Finlands interna lagstiftning vara skattefri för bolaget (t.ex. skattefri dividend) varför det är möjligt att den till källstaten betalda skatten inte alls kan avräknas.

Mer information om undanröjande av dubbelbeskattning

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2022