Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Lättföretagare – så här kommer du i gång

Den här anvisningen är avsedd för dig om du arbetar som lättföretagare eller överväger att bli lättföretagare. Som lättföretagare ansvarar du själv för exempelvis din pensionsförsäkring och beskattning.

Med lättföretagare avser anvisningen dig om du

  • sysselsätter dig själv likt en företagare utan att vara i anställningsförhållande
  • arbetar utan eget företag eller FO-nummer
  • via ett faktureringsföretag fakturerar den ersättning du får för arbetet.

Tips till lättföretagare

Visste du? Olika myndigheter tolkar ställningen som lättföretagare på olika sätt. Om du får lön av ett faktureringsföretag anses du som löntagare i beskattningen men ur pensionsförsäkringens synvinkel är du i regel en företagare.

Varför ska du skaffa en försäkring?

FöPL-försäkringen är en pensionsförsäkring för företagare som i vissa situationer är obligatorisk också för lättföretagare. Det FöPL-försäkrade arbetet ökar din pension och påverkar beloppet av dagpenningen om du blir sjuk eller föräldraledig.

Faktureringsföretaget kan erbjuda dig en ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring. Utred din egen försäkringssituation med faktureringsföretaget för att utreda om du behöver skaffa andra försäkringar.

Mer information om pensionsskydd för företagare: tyoelake.fi/sv/foretagares-pension

Utred med en arbetspensionsanstalt om du ska skaffa en FöPL-försäkring. Elo, Ilmarinen, Varma och Veritas är arbetspensionsanstalter.

Hurdant stöd kan du få?

Om du exempelvis blir sjuk, får ett barn eller behöver bostadsbidrag kan du få samma förmåner från FPA som en arbetstagare.

FPA räknar ut beloppet av din dagpenning utifrån din FöPL-arbetsinkomst. Om du inte har en FöPL-försäkring kan du eventuellt få dagpenning enligt minimibeloppet. Om du betalar FöPL-försäkring och ordnar företagshälsovård för dig ersätter FPA en del av kostnaderna för den. Du har även rätt till rehabilitering och rehabiliteringspenning.

Observera att faktureringsföretaget inte är din arbetsgivare och därför ska du själv sköta FPA-ärenden exempelvis i MittFPA.

Mer information om FPA:s förmåner: kela.fi/foretagare

Snabbguide för företagare: kela.fi/foretagare-snabbguide

Vad behöver du veta om beskattningen?

Som lättföretagare behöver ett skattekort antingen för lön eller arbetsersättning. Utred av faktureringsföretaget om du får ersättningen i form av lön eller arbetsersättning. Som mottagare av arbetsersättning kan du vara momsskyldig.

I din beskattning kan du dra av kostnader som hänför sig till arbetet, till exempel kostnader för arbetsredskap. Kostnaderna för resor till dina kunder kan också vara avdragbara.

Mer information om beskattningen av lättföretagare: vero.fi/lattforetagare

Ta reda på! Fråga! Försäkra dig om! Vi hjälper.
Skatteförvaltningen, Regionförvaltningsverket, NTM-centralen, Pensionsskyddscentralen, FPA, Nya Arbetet rf och Nyföretagarcentralen har utarbetat anvisningen.

Sidan har senast uppdaterats 25.8.2023