Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ny företagare – kom ihåg din anmälnings- och betalningsskyldighet

När du grundar ett företag ska du vara beredd på att sköta följande skatteärenden:

Ny företagare – kom ihåg din anmälnings- och betalningsskyldighet
Anmälan och betalningar Vem ska lämna in? När ska jag anmäla och betala?

Moms: deklaration och betalning

Företag som finns i registret över momsskyldiga

Vanligen är skatteperioden en månad. Anmälnings- och betalningsdag är den 12 i varje månad.

Anmälningsskyldigheten börjar genast efter att du anmält företaget till registret.

Anmälan ska lämnas in för varje skatteperiod, även om företaget inte har momsbelagd verksamhet.

Deklarera och betala moms

Deklaration av arbetsgivarprestationer

Företag som betalat löner och andra förvärvsinkomster

Anmäl utbetalda löner till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter. Lämna uppgifterna inom 5 dagar från utbetalningen.

Lämna arbetsgivarens separata anmälan om sjukförsäkringspremier månatligen senast den femte dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden.

Om ditt företag är infört i arbetsgivarregistret ska du lämna arbetsgivarens separata anmälan även för de månader då inga löner betalats ut.

Läs mer om hur man anmäler löneuppgifter till inkomstregistret

Betalning av arbetsgivarprestationer

 

Betala arbetsgivarprestationerna senast den 12 dagen i den månad som följer på skatteperioden. Skatteperioden kan vara en månad eller ett kvartal.

Betalningen av arbetsgivarprestationer har inte ändrats.

Läs mer om betalningen av arbetsgivarprestationer

Skattedeklaration

Alla företagsformer

Aktiebolag och andelslag ska lämna in skattedeklarationen 4 månader efter utgången av räkenskapsperioden. Deklarationen ska lämnas in elektroniskt, t.ex. i MinSkatt.

Rörelseidkare och yrkesutövare, öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in skattedeklarationen för näringsverksamheten i MinSkatt på våren. Skattedeklarationen ska alltid lämnas in, även om företaget inte varit verksamt under räkenskapsperioden.

Förskottskatt

Alla företagsformer

Läs mer om förskottsskatt och betalning av skatter.

Bekanta dig med instruktionsvideorna för nya företagare

Videorna ger dig information om att grunda ett företag, om förskottsskatt, om momsen och om att vara arbetsgivare. Du kan få svensk textning till videorna.

Se instruktionsvideorna för nya företagare

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2019