Stöd i skattefrågor för internationellt inriktade tillväxtföretag

Skatteförvaltningen vill genom sin verksamhet bidra till att kundernas skatteärenden sköts korrekt från första början. Internationellt inriktade tillväxtföretag har ofta ett stort behov av att få stöd i skattefrågor i realtid. Skatteförvaltningen har tillsatt ett sakkunnigteam som stöd för tillväxtföretag – du får hjälp och stöd av oss i skattefrågor som gäller såväl momsbeskattning, näringsbeskattning, förskottsuppbörd som internprissättning. Vi strävar efter att möta dina behov med hög reaktionsberedskap och sakkunskap samt med förtroende. Vi vill uppmuntra och hjälpa dig att lyckas.

Ett tillväxtföretag som planerar att gå ut på den internationella marknaden stöter i allmänhet redan i början av internationaliseringen på utmanande skattefrågor som kräver specialkunnande för att kunna identifieras och lösas. Sådana frågor uppstår i synnerhet vid utlandsetablering, men de kan också aktualiseras kring exempelvis momsbeskattningen när ett företag inleder exportverksamhet. Ofta är en kraftig tillväxt redan i sig en anledning att omvärdera beskattningsfrågor. Dessutom kan även nya affärsmodeller vara förknippade med särskilda beskattningsutmaningar.

Typiska beskattningsfrågor som tillväxtföretag ställs inför

  • Internationell dubbelbeskattning, ofta i samband med källbeskattning
  • Internprissättning
  • Värdering och licensering av immateriella rättigheter som utvecklats i Finland
  • Företagsförvärv
  • Momsbeskattning vid elektronisk handel
  • Incitamentssystem

Med tanke på beskattningens förutsebarhet, rättssäkerhet och kostnadseffektivitet är det viktigt att skattefrågor och eventuella osäkerhetsfaktorer i anslutning till dem identifieras tidigt, i bästa fall redan i god tid i inledningsskedet då verksamheten planeras.

Kontakta oss

per e-post: kasvuyritykset(a)vero.fi

Efter att du kontaktat oss tar vårt team av sakkunniga utan dröjsmål kontakt med dig och kommer överens om fortsatta diskussioner. Vänligen uppge dina kontaktuppgifter när du kontaktar oss. Beskriv också kort vilken typ av ärende det är fråga om, så att vi kan styra ditt ärende till rätt sakkunnig, beroende på skatteslaget.

Om du är ny företagare

Om du planerar att grunda eller nyligen har grundat ett företag, hittar du information om ämnet här:

Starta ett nytt företag

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2021