Förluster

Om du är rörelseidkare eller yrkesutövare och ditt företag går med förlust kan förlusten av näringsverksamheten antingen fastställas som förlust i näringsverksamhetens förvärvskälla eller överföras för att dras av från kapitalinkomsterna. 

En fastställd förlust kan dras av under kommande år

Skatteförvaltningen fastställer ditt företags förlust som förlust i näringsverksamhetens förvärvskälla om du inte separat har krävt att förlusten ska dras av från kapitalinkomsterna.

En fastställd förlusta dras av från näringsverksamhetens resultat under de 10 följande skatteåren. Skatteåret består av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som gått ut under kalenderåret. Om det under något kalenderår inte går ut en enda räkenskapsperiod beaktas ett sådant kalenderår inte när tidsfristen på tio år beräknas.

Förlusten kan överföras för att dras av från samma års kapitalinkomster

Du kan också välja att skatteårets förlust av näringsverksamheten dras av från kapitalinkomsterna delvis eller i sin helhet. Yrka på avdrag innan den verkställda beskattningen för skatteåret slutförs. Slutdatumet för beskattningen varierar från kund till kund. Du ser dagen då din beskattning slutförs i MinSkatt och ditt beskattningsbeslut. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober.

Förluster dras av från kapitalinkomsterna efter att utgifterna för inkomstens förvärvande dragits av men före räntorna. Om en förlust av näringsverksamheten fastställts som förlust i förvärvskällan för näringsverksamhet får den senare inte dras av från kapitalinkomsterna. Ett undantag är om du lägger ned näringsverksamheten. Då kan även de fastställda förlusterna av näringsverksamheten dras av från dina kapitalinkomster.

Förlust kan fördelas mellan makar

Om du idkar näringsverksamhet tillsammans med din maka eller make kan ni yrka på att skatteårets förlust av näringsverksamheten dras av från era kapitalinkomster i sin helhet eller delvis. Ni ska framställa yrkandet tillsammans före slutdatumet för beskattningen (beskattningen för makar slutförs alltid samtidigt). Yrkandet kan framställas i skattedeklarationen för näringsverksamhet.

En förlust som dras av från kapitalinkomsterna delas mellan er enligt hur stor del av arbetet för företaget ni båda har gjort. Även denna uppgift, det vill säga arbetsinsatsen, ska anges i skattedeklarationen för näringsverksamhet.

Har du även fått inkomst av en näringssammanslutning eller av din makas eller makes näringsverksamhet?

Om du är en rörelseidkare eller yrkesutövare och du därtill har en andel i en näringssammanslutning beräknas i beskattningen även näringsinkomsten av sammanslutningen med i näringsverksamhetens förvärvskälla. Likaså beräknas en näringsinkomst som du har fått av din maka eller make med i näringsverksamhetens förvärvskälla.

Om din egen näringsverksamhet går med förlust under skatteåret eller om du har fastställda förluster för tidigare år kan de dras av från den inkomst som du fått av näringssammanslutningen. Om du får inkomst av din makas eller makes näringsverksamhet avdras din förlust för skatteåret eller tidigare år även från denna inkomst. 

När förlusten av näringsverksamheten för skatteåret dragits av från dessa inkomster fastställs den återstående förlusten som förlust av förvärvskällan för näringsverksamhet eller överförs enligt ditt yrkande till att dras av från kapitalinkomsterna.