Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Antal förskottsskatterater

Betalningsraterna för förskottsskatten bestäms enligt den förskottsskatt som ska betalas.

Antalet betalningsrater: företagare och andra personkunder

Personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag eller kommanditbolag eller jordbruksföretagare:

Förskottsskatten påförs för skatteåret. Förskottsskattens storlek och tidpunkten för ändringen av förskottsskatten påverkar hur många betalningsrater som ska betalas under skatteåret. Antalet rater är högst 12.

Om exempelvis betalningarna har fördelats på endast några månader, men du vill betala förskottsskatt i jämn takt varje månad kan du själv ändra raterna i MinSkatt. Valet gäller tills vidare, alltså i fortsättningen fördelas de eventuella förskottsskatteraterna jämnt på alla månader.

Om din företagsverksamhet regelbundet är säsongartat (till exempel sommarkiosk eller skidkurser), kan du ansöka om förskottsskatt för de månader då du tjänar in inkomsterna.

Det minsta beloppet att betala förskottsskatt är 170 euro. För mindre summor betalas skatten i den slutliga beskattningen. 

Betalningsraterna bestäms enligt följande:

Förskottsskattebeloppet i euro Antal förskottsskatterater Betalningsmånaderna
170–500 2 mars och september
över 500 men högst 1 700 3 februari, juli och november
över 1 700 men högst 10 000 6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
över 10 000 12 varje månad under året

Antal rater: aktiebolag och andra samfund

Förskottsskatten för samfund påförs per räkenskapsperiod. Förskottsskattebeloppet påverkar antalet betalningsrater under en räkenskapsperiod. Det finns antingen 2 eller 12 rater och de är lika stora.

Den minsta förskottsskatten som påförs är 500 euro. Om summan är mindre beräknas skatt på den först i den slutliga beskattningen.

Betalningsraterna bestäms enligt följande:

Förskottsskattebeloppet i euro Antal förskottsskatterater Betalningsmånaderna
500–2 000 2 räkenskapsperiodens tredje och nionde månad
 över 2 000  12  varje månad under räkenskapsperioden
Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023