Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Ändringar i verksamheten i Finland – utländska företag

Företagen ska anmäla ändringar i sin företagsverksamhet till Skatteförvaltningen. Ändringar i företagsverksamheten kan påverka beskattningen t.ex. så att företaget anses få ett fast driftställe i mervärdesbeskattningen eller inkomstbeskattningen.

Anmäl alla väsentliga ändringar i verksamheten

Företaget ska anmäla till Skatteförvaltningen om företagets verksamhet i Finland ändras väsentligt jämfört med det som företaget anmält vid registreringen. Ändringarna kan påverka företagets skyldigheter i Finland i mervärdesbeskattningen, i inkomstbeskattningen eller som arbetsgivare.

Sådana ändringar kan vara t.ex.

  • ett nytt entreprenadavtal
  • ny typ av affärsverksamhet
  • om verksamheten i Finland pågår längre än väntat
  • om arbetstagarna vistas i Finland längre än väntat.

Anmäl även ändringar i register- eller kontaktuppgifterna

Om registeruppgifterna om ett utländskt företag (t.ex. namn, adress, löneutbetalning, momsskyldighet) ändras eller verksamheten avbryts, ska företaget anmäla ändringarna till Skatteförvaltningen.

Gör så här

Ändringarna anmäls med en Y-blankett som väljs enligt företagsform:

  • Y4: utländska samfund
  • Y5: företag som motsvarar finländska personbolag (öppet bolag eller kommanditbolag)
  • Y6: utländska rörelseidkare och yrkesutövare.

Ladda ner Y-blanketter på adressen ytj.fi. Blanketten postas till adressen PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.

Om ändringarna gäller företagets verksamhet, bifoga en utredning om verksamheten till ändringsanmälan.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017