Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Hallintoelimen jäsen tai toimitusjohtaja – näin hoidat veroasiat Suomessa

Saatko palkkiota hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, hallintoneuvoston jäsenen tai yhtiökokouksen puheenjohtajan tehtävästä? Saamasi korvaus on aina Suomen verotuksessa palkkaa, vaikka korvaus maksettaisiinkin yhtiöllesi tai työnantajallesi.

Jos asut Suomessa ja saat palkkiota hallintoelimen jäsenyydestä tai toimitusjohtajan tehtävästä, maksat yleensä veroa Suomeen. Sillä ei ole merkitystä, onko tulo saatu Suomesta vai ulkomailta. Verosopimukset voivat kuitenkin rajoittaa Suomen verotusoikeutta, jos toimit ulkomaisen yhtiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Jos saat palkkiota suomalaisen yhteisön tai yhtymän hallituksen tai muun siihen rinnastettavan hallintoelimen jäsenen tehtävästä, korvaus on Suomessa verotettavaa tuloa. Asuinvaltiosi ei vaikuta asiaan, kuten ei myöskään se, onko kokous järjestetty jossain toisessa valtiossa tai oletko osallistunut siihen etänä.

Jos oleskelet Suomessa 6 kuukautta tai vähemmän, palkkiostasi peritään lähdeveroa 35 prosenttia.

Lähdevero on lopullinen vero, joten sinun ei tarvitse tehdä Suomeen veroilmoitusta. Saat työnantajaltasi todistuksen tulosta ja peritystä lähdeverosta. Säilytä todistus, sillä voit tarvita sitä kotimaasi verotuksessa kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten.

Jos oleskelet yli 6 kuukautta Suomessa, tulojesi määrä vaikuttaa veroprosenttiin. Hae verokortti näiden ohjeiden avulla: 

Kun tulet tilapäisesti Suomeen ja oleskelet maassa yli 6 kuukautta, olet yleisesti verovelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että sinun täytyy yleensä maksaa Suomeen veroa kaikista tuloistasi. Kotivaltiosi ja Suomen välinen verosopimus voi kuitenkin estää Suomea verottamasta tuloja, jotka saat muualta kuin Suomesta.

Kun sinulla on suomalainen työnantaja, palkkasi veroprosentti määräytyy progressiivisesti koko vuoden tulojen mukaan. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja verokortin.

1

Hae suomalaista henkilötunnusta

Täytä lomake 6150

Lomake allekirjoitetaan myöhemmin verotoimistossa, jossa sinun täytyy asioida henkilökohtaisesti. Lue lisää tarvittavista liitteistä ja ajan varaamisesta verotoimistoon.

2

Hae verokortti ja toimita se työnantajallesi

Täytä lomake 5042

Palauta lomake Verohallinnolle. Lomakkeen palautusosoite on lomakkeen etusivulla.  

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, sinun ei tarvitse asioida henkilökohtaisesti verotoimistossa saadaksesi verokortin.  

Jos tulet EU- tai ETA-maasta, Iso Britanniasta tai Sveitsistä, voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi. A1-todistus kertoo, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan. Liitä todistus lomakkeen mukana.  

Saat verokortin postitse.  Toimita verokortti työnantajallesi. Sen perusteella hän perii verot palkastasi.

Veroprosenttia voit arvioida etukäteen veroprosenttilaskurilla.

Esimerkkejä veroprosenteista

3

Varaa aika verotoimistoon

Sinun täytyy käydä verotoimistossa, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen.

Ota mukaan 

 • täytetyt lomakkeet
 • voimassa oleva passi tai henkilökortti (ei ajokortti)
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan
 • kopio työmääräyksestä tai työsopimuksesta
 • kirjallinen selvitys työnantajalta Suomessa työskentelystä, jos työmääräyksessä tai työsopimuksessa ei mainita seuraavia:

  • työnantajan tiedot

  • työn tilaaja Suomessa

  • koko nimesi ja syntymäaika

  • työsuhteen kesto ja työskentelyaika Suomessa

  • työntekopaikka ja lyhyt kuvaus työstä

 • kopio A1-todistuksesta, jos sinulla on sellainen (A1 on viranomaisen antama todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan). Voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi, jos tulet EU- tai ETA-maasta, Iso Britanniasta tai Sveitsistä.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika soittamalla palvelunumeroon 029 497 010 (ulkomailta +358 29 497 010).

Verohallinto varmistaa, että veroasiasi menevät oikein. Saat Verohallinnosta verokortin tai ennakkoveron maksuohjeet.

Verotoimistot, joista voi saada suomalaisen henkilötunnuksen

4

Toimita verokortti työnantajalle

Kun menet töihin, anna verokortti alkuperäisenä työnantajallesi. Sen perusteella hän perii verot palkastasi.

Muista antaa veroilmoitus Suomeen

Sinun ei yleensä tarvitse ilmoittaa Suomeen tuloja, jotka olet ansainnut

 • ennen kuin muutit Suomeen
 • sen jälkeen, kun muutit Suomesta pois.

Näistä tuloista ei myöskään tarvitse maksaa veroja Suomeen. Jos kuitenkin saat työskentelyn päättymisen jälkeen tuloja, jotka perustuvat työskentelyysi Suomessa (esim. optioetu), nämä tulot tavallisesti verotetaan Suomessa.

Kun olet Suomessa yli 6 kuukautta, anna veroilmoitus Suomeen. Saat esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuoden jälkeen keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Olet saanut veroilmoituksen mukana lopullisen verotuspäätöksesi.

Jos veroilmoitukseen ei ole täytetty valmiiksi tietoja tuloistasi tai tiedoissa on puutteita, korjaa ja ilmoita tiedot OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeilla. Ilmoita myös tulot, jotka olet saanut ulkomailta sinä aikana, kun olet oleskellut Suomessa.

Ilmoita tiedot Omaverossa

Saat syksyllä uuden verotuspäätöksen, josta näet lopullisen verojen määrän. Jos olet maksanut liian vähän veroja, saat jäännösveron maksuohjeet. Mukana on ohje myös mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Jos et saa esitäytettyä veroilmoitusta, anna veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

 

Jos saat palkkiota toimitusjohtajan työstä, maksat siitä veroja Suomeen, jos työ on pääasiassa tehty Suomessa ja työnantajasi on suomalainen. Voit saada toimitusjohtajan palkkiosta lähdeverovähennystä 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivältä. 

Jos oleskelet Suomessa 6 kuukautta tai vähemmän, palkkiostasi peritään lähdeveroa 35 prosenttia.

Lähdevero on lopullinen vero, joten sinun ei tarvitse tehdä Suomeen veroilmoitusta. Saat työnantajaltasi todistuksen tulosta ja peritystä lähdeverosta. Säilytä todistus, sillä voit tarvita sitä kotimaasi verotuksessa kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten. 

Jos oleskelet yli 6 kuukautta Suomessa, tulosi määrä vaikuttaa veroprosenttiisi. 

 • Hae verokorttia näiden ohjeiden avulla:

  Kun tulet tilapäisesti Suomeen ja oleskelet maassa yli 6 kuukautta, olet yleisesti verovelvollinen. Se tarkoittaa sitä, että sinun täytyy yleensä maksaa Suomeen veroa kaikista tuloistasi. Kotivaltiosi ja Suomen välinen verosopimus voi kuitenkin estää Suomea verottamasta tuloja, jotka saat muualta kuin Suomesta.

  Kun sinulla on suomalainen työnantaja, palkkasi veroprosentti määräytyy progressiivisesti koko vuoden tulojen mukaan. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja verokortin.

  1

  Hae suomalaista henkilötunnusta

  Täytä lomake 6150

  Lomake allekirjoitetaan myöhemmin verotoimistossa, jossa sinun täytyy asioida henkilökohtaisesti. Lue lisää tarvittavista liitteistä ja ajan varaamisesta verotoimistoon.

  2

  Hae verokortti ja toimita se työnantajallesi

  Täytä lomake 5042

  Palauta lomake Verohallinnolle. Lomakkeen palautusosoite on lomakkeen etusivulla.  

  Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, sinun ei tarvitse asioida henkilökohtaisesti verotoimistossa saadaksesi verokortin.  

  Jos tulet EU- tai ETA-maasta, Iso Britanniasta tai Sveitsistä, voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi. A1-todistus kertoo, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan. Liitä todistus lomakkeen mukana.  

  Saat verokortin postitse.  Toimita verokortti työnantajallesi. Sen perusteella hän perii verot palkastasi.

  Veroprosenttia voit arvioida etukäteen veroprosenttilaskurilla.

  Esimerkkejä veroprosenteista

  3

  Varaa aika verotoimistoon

  Sinun täytyy käydä verotoimistossa, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen.

  Ota mukaan 

  • täytetyt lomakkeet
  • voimassa oleva passi tai henkilökortti (ei ajokortti)
  • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan
  • kopio työmääräyksestä tai työsopimuksesta
  • kirjallinen selvitys työnantajalta Suomessa työskentelystä, jos työmääräyksessä tai työsopimuksessa ei mainita seuraavia:

   • työnantajan tiedot

   • työn tilaaja Suomessa

   • koko nimesi ja syntymäaika

   • työsuhteen kesto ja työskentelyaika Suomessa

   • työntekopaikka ja lyhyt kuvaus työstä

  • kopio A1-todistuksesta, jos sinulla on sellainen (A1 on viranomaisen antama todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan). Voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi, jos tulet EU- tai ETA-maasta, Iso Britanniasta tai Sveitsistä.

  Varaa aika OmaVerossa

  Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika soittamalla palvelunumeroon 029 497 010 (ulkomailta +358 29 497 010).

  Verohallinto varmistaa, että veroasiasi menevät oikein. Saat Verohallinnosta verokortin tai ennakkoveron maksuohjeet.

  Verotoimistot, joista voi saada suomalaisen henkilötunnuksen

  4

  Toimita verokortti työnantajalle

  Kun menet töihin, anna verokortti alkuperäisenä työnantajallesi. Sen perusteella hän perii verot palkastasi.

  Muista antaa veroilmoitus Suomeen

  Sinun ei yleensä tarvitse ilmoittaa Suomeen tuloja, jotka olet ansainnut

  • ennen kuin muutit Suomeen
  • sen jälkeen, kun muutit Suomesta pois.

  Näistä tuloista ei myöskään tarvitse maksaa veroja Suomeen. Jos kuitenkin saat työskentelyn päättymisen jälkeen tuloja, jotka perustuvat työskentelyysi Suomessa (esim. optioetu), nämä tulot tavallisesti verotetaan Suomessa.

  Kun olet Suomessa yli 6 kuukautta, anna veroilmoitus Suomeen. Saat esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuoden jälkeen keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot.

  Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Olet saanut veroilmoituksen mukana lopullisen verotuspäätöksesi.

  Jos veroilmoitukseen ei ole täytetty valmiiksi tietoja tuloistasi tai tiedoissa on puutteita, korjaa ja ilmoita tiedot OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeilla. Ilmoita myös tulot, jotka olet saanut ulkomailta sinä aikana, kun olet oleskellut Suomessa.

  Ilmoita tiedot Omaverossa

  Saat syksyllä uuden verotuspäätöksen, josta näet lopullisen verojen määrän. Jos olet maksanut liian vähän veroja, saat jäännösveron maksuohjeet. Mukana on ohje myös mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

  Jos et saa esitäytettyä veroilmoitusta, anna veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

  Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperillaIlmoita Suomesta saamasi tulo asuinvaltion veroilmoituksessa

Ilmoita asuinvaltion veroilmoituksessa myös

 • tulot, jotka olet saanut Suomesta
 • verot, jotka olet maksanut Suomeen.

Jos asuinvaltiokin verottaa palkan, se huolehtii kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.6.2023