Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Esimerkkejä palkan, eläkkeen ja etuuden veroprosenteista vuonna 2023

Veroprosentti tarkoittaa sitä, kuinka paljon sinulle maksetusta tulosta menee veroa. Veroprosentti määräytyy vuoden aikana kertyvien ansiotulojen mukaan. Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkat, eläkkeet ja etuudet.

Lopulliseen veroprosenttiin vaikuttavat muun muassa vuositulojen määrä, kotikunta, kirkon jäsenyys ja erilaiset vähennykset.

Voit arvioida veroprosenttiasi veroprosenttilaskurilla

Esimerkkejä veroprosenteista

Taulukon veroprosentit perustuvat tilanteeseen, jossa henkilö

  • on 17−52-vuotias
  • asuu Helsingissä
  • kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon
  • saa vain yhdentyyppistä tuloa vuoden aikana − esimerkiksi vain palkkaa, ei muita tuloja
  • on saanut verokortin vuoden alussa.

Lisäksi taulukon veroprosenteissa on otettu huomioon vähennykset, jotka Verohallinto tekee automaattisesti.

Esimerkkejä palkan, eläkkeen ja etuuden veroprosenteista
Tulon määrä vuodessa Palkan veroprosentti Etuuden veroprosentti Eläkkeen veroprosentti
10 000 euroa 0,0 % 15,0 % 0,0 %
16 000 euroa 2,0% 19,0 % 7,5 %
20 000 euroa 3,5 % 20,5 % 14,0 %
30 000 euroa

11,5 %

23,5 %

21,0 %

40 000 euroa 17,0 % 27,5 % 26,0 %
50 000 euroa 21,0 % 29,5 % 30,0 %
60 000 euroa 24,5 % 31,5 % 33,0 %
70 000 euroa 27,0 % 33,0 % 35,0 %

Palkasta menee veron lisäksi erikseen eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu, joka esimerkkitapauksessa olisi 8,65 %. Työnantaja perii eläke- ja työttömyysmaksun palkasta ja tilittää sen eläkelaitokselle.

Esimerkkejä veron määrästä

Esimerkkejä veron määrästä palkasta, eläkkeestä ja etuudesta
Tulon määrä vuodessa Veron määrä palkasta Veron määrä etuudesta Veron määrä eläkkeestä
10 000 euroa 0,00 € 1 522,18 € 0,00 €
16 000 euroa 248,85 € 3 064,21€ 1 641,73 €
20 000 euroa 956,14 € 4 230,88 € 3 213,49 €
30 000 euroa 3 789,12 € 7 286,25 € 6 810,78 €
40 000 euroa 7 290,54 € 11 076,25 € 11 043,99 €
50 000 euroa 11 031,12 € 15 030,25 € 15 205,75 €
60 000 euroa 15 067,86 € 19 220,25 € 19 980,75 €
70 000 euroa 19 168,80 € 24 410,25 € 24 755,75 €

Jos tulosi muuttuvat, tilaa uusi verokortti palkkaa, eläkettä tai etuutta varten

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023