Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Marjanpoimijaksi tai muuhun kausityöhön Suomeen – näin huolehdit veroasioista

Ulkomailta Suomeen tuleva kausityöntekijä tarvitsee verokortin suomalaisen työnantajan maksamaa palkkaa varten.

Jos työntekijällä on suomalainen henkilötunnus, hänen ei tarvitse asioida henkilökohtaisesti verotoimistossa saadakseen verokortin.

Jos työntekijällä ei ole suomalaista henkilötunnusta, hän voi hakea henkilötunnusta ja verokorttia asioimalla verotoimistossa. Joissakin tilanteissa Verohallinto voi myös saapua paikan päälle suuria ulkomaalaisryhmiä työllistävien työnantajien tiloihin.

Henkilötunnuksen saaminen edellyttää, että Verohallinnon virkailija tunnistaa hakijan henkilökohtaisesti.

Mitä kausityö on?

Kausityöntekijä työskentelee maatalouden ja matkailun alalla tiettyinä vuodenaikoina. Kausityötä on esimerkiksi marjan-, hedelmän- ja sienenpoiminta. Kausityö edellyttää tiettyyn aikaan vuodesta huomattavasti työvoimaa.

Mikä on kausityötä? (Maahanmuuttovirasto)

Henkilötunnus ja verokortti kausityöntekijälle

Ulkomaalainen työntekijä tarvitsee verokortin ja suomalaisen henkilötunnuksen.

Henkilötunnuksen saaminen edellyttää, että Verohallinnon virkailija tapaa ulkomaalaisen työntekijän henkilökohtaisesti ja tunnistaa hänet matkustusasiakirjoista.

1. Varaa palveluaika

Työnantaja voi varata palveluajan OmaVerossa tai soittamalla palvelunumeroon 029 497 010 (palvelu suomeksi ja englanniksi).

Varaa aika OmaVerossa

OmaVero-ohje: Näin varaat palveluajan OmaVerossa

Verohallinnon virkailijan voi pyytää myös työnantajan tiloihin, jos henkilötunnuksen tarvitsevia kausityöntekijöitä on paljon. Vierailupäätös tehdään tapauskohtaisen harkinnan perusteella jokaisesta vierailusta erikseen.

Ajanvarauspyyntösi saatuamme soitamme 029 497-alkuisesta numerosta sopiaksemme tarkemmin mahdolliseen käyntiin liittyvistä asioista. Näin voimme varmistaa, että saamme asiat hoidettua sujuvasti tapaamisen yhteydessä. 

Lähetämme varauksesta muistutusviestin 1 - 2 päivää ennen käyntiä, jos käynti toteutuu ja tilaus muistutuksesta on tehty.

Huomaa, että henkilötunnuksia annetaan vain tietyissä verotoimistoissa. 

Verotoimistot, joista voi saada henkilötunnuksen

2. Ota mukaan tarvittavat asiakirjat

Henkilötunnuksen hakemiseksi on täytettävä rekisteröintilomake Suomessa tilapäisesti oleskelevan ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus (6150). Lomake allekirjoitetaan asioinnin yhteydessä.

Lisäksi hakijalla on oltava mukana asioidessaan:

  • voimassa oleva passi tai virallinen henkilötodistus, jonka kuvasta hakija voidaan vaikeuksitta tunnistaa
  • työsopimus.

Henkilötunnuksen hakemiseksi on täytettävä rekisteröintilomake Suomessa tilapäisesti oleskelevan ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus (6150). Lomake allekirjoitetaan asioinnin yhteydessä.

Lisäksi hakijalla on oltava mukana asioidessaan:

  • voimassa oleva passi, jonka kuvasta hakija voidaan vaikeuksitta tunnistaa
  • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan (oleskelun kestosta ja kansalaisuudesta riippuen)
  • työsopimus
  • osoitus työnteko-oikeudesta
  • muun kuin EU- tai ETA-valtion kansalainen tarvitsee yleensä työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan, kun hän työskentelee Suomessa. EU:n ulkopuolelta tulevilla kausityöntekijöillä työntekoon oikeuttava lupa on kausityötodistus, kausityöoleskelulupa tai kausityöviisumi.
  • työntekoon oikeuttava luvan myöntää Maahanmuuttovirasto

Lisätietoa

Millainen verokortti kausityöntekijälle?

Jos työntekijä oleskelee Suomessa enintään 6 kuukautta, on hän rajoitetusti verovelvollinen. Työnantaja perii palkasta 35 % lähdeveroa. Ennen lähdeveron perimistä työnantaja voi vähentää palkasta 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä, jos vähennyksestä on merkintä lähdeverokortissa.

Työntekijä voi valita progressiivisen verotuksen lähdeveron sijasta. Progressiivinen verotus tarkoittaa sitä, että työntekijä maksaa veroa sen perusteella, kuinka paljon hän saa tuloja. Kausityöntekijällä progressiivinen verotus voi usein olla edullisempi kuin lähdeverotus. Edellytyksenä progressiiviselle verotukselle on, että työntekijä asuu EU- tai ETA-valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus. Progressiivista verotusta haetaan lomakkeella Hakemus ansiotulojen progressiivisesta verottamisesta (6148). Työntekijälle tehdään tällöin rajoitetusti verovelvollisen verokortti. 

Jos työntekijällä ei ole suomalaista henkilötunnusta, verokorttia on haettava samassa yhteydessä henkilötunnuksen kanssa.

Jos työntekijällä on jo suomalainen henkilötunnus, Hakemus ansiotulojen progressiivisesta verottamisesta (6148) voidaan lähettää postitse verotoimistoon. Lomakkeen palautusosoite on lomakkeen etusivulla.

Jos työnantaja hakee verokorttia työntekijän puolesta, työnantajalla pitää olla Valtakirja veroasioiden hoitamista varten (3818).

Jos työntekijä oleskelee Suomessa yli 6 kuukautta, palkka verotetaan kuten Suomessa asuvilla.

Lue lisää:

Muita ohjeita

Veron perimisen lisäksi kausityöntekijän työnantajalla on myös muita palkanmaksuun liittyviä velvollisuuksia.

Työntekijä on työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutettu, jos hänelle maksettava palkka on vähintään 800,02 euroa kuukaudessa. Tällöin työnantajan tulee periä työntekijältä sairausvakuutusmaksu (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu). Sairausvakuutusmaksu sisältyy veroprosenttiin, jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti. Työnantajan on maksettava lisäksi työnantajan sairausvakuutusmaksu. Lue lisää Suomeen töihin tulevan sairausvakuutusmaksusta.

Työnantajan on lisäksi mahdollisesti otettava kausityöntekijälle seuraavat sosiaalivakuutukset ja maksettava niihin liittyvät maksut valitsemalleen vakuutusyhtiölle:

  • työeläkevakuutus (lisätietoa: Eläketurvakeskus ja työeläkeyhtiöt)
  • tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutusmaksu (lisätietoa: Tapaturmavakuutuskeskus ja tapaturmavakuutusyhtiöt).

Jos kausityöntekijään sovelletaan kausityölakia, kausityöntekijästä ei makseta työttömyysvakuutusmaksua.

Kausityölaissa kausityöntekijällä tarkoitetaan kolmannen maan kansalaista (muun maan kuin EU-jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen), jonka vakinainen asuinpaikka on muualla kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä ja joka oleskelee Suomessa laillisesti ja tilapäisesti työskennelläkseen kausiluonteisesti sellaisen määräaikaisen työsopimuksen perusteella, joka on tehty hänen ja Suomeen sijoittautuneen työnantajan välillä. (Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten)

Vakuutusmaksuja ei makseta Suomeen, jos EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tulevalla kausityöntekijällä on asuinvaltiostaan A1-todistus, joka osoittaa työntekijän kuuluvan asuinvaltionsa sosiaaliturvaan.

Jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti (progressiivinen verotus), saa hän esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuoden jälkeen keväällä Suomen Verohallinnosta. Veroilmoituksen mukana on verotuspäätös, josta näkyvät veronpalautuksen tai jäännösveron määrä ja maksupäivät.

Esitäytetyn veroilmoituksen tiedot on tarkistettava. Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa on tiedot oikein, ei työntekijän tarvitse tehdä mitään.  

Jos veroilmoitukseen ei ole täytetty valmiiksi tietoja tuloista tai tiedoissa on puutteita, työntekijä korjaa ja ilmoittaa tiedot OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Jos työntekijän palkasta on peritty veroa Suomeen, on mahdollista, että hän saa veronpalautusta. Veronpalautuksen maksamista varten Verohallinto tarvitsee tilinumeron.

Lisätietoa tilinumeron ilmoittamisesta

Jos työntekijän osoite kotivaltiossa muuttuu, on osoitteenmuutos ilmoitettava Verohallinnolle veroilmoituksen ja verotuspäätöksen postittamista varten. Uuden osoitteen voi ilmoittaa lomakkeella Postiosoitteen ilmoittaminen (3817).

Sivu on viimeksi päivitetty 19.3.2024