Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Oikaisuvaatimus varainsiirtoverotuksessa

Tämä ohje koskee sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita. 

Voit hakea oikaisua varainsiirtoveroa koskevaan Verohallinnon päätökseen. Tällaisia päätöksiä ovat varainsiirtoveron määräämispäätös sekä varainsiirtoveron palautushakemukseen annettu päätös.

Varainsiirtoveron ennakkoratkaisuun haetaan muutosta eri tavalla. Lue lisää ennakkoratkaisua koskevasta muutoksenhausta.

Oikaisuvaatimusohjeet

1

Milloin oikaisuvaatimuksen voi tehdä

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen viimeistään 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verovuodella tarkoitetaan sitä kalenterivuotta, jonka aikana olet hankkinut kiinteistön, arvopaperin tai muuta omaisuutta tai verovelvollisuutesi on muuten alkanut.

Jos saat varainsiirtoveron päätöksen aivan muutoksenhakuajan lopulla, sinulla on kuitenkin aina oikeus hakea muutosta 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä.

Jos vuoden viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä viimeistään klo 16.15.

Oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä verovuosien mukaan
Vuosi, jolloin hankit omaisuutta Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä viimeistään
2021 31.12.2024
2022 31.12.2025
2023 31.12.2026

Esimerkki: Janne osti asunnon 1.2.2023. Hän ilmoitti ja maksoi kauppaan liittyen liikaa varainsiirtoveroa. Janne teki varainsiirtoveron palautushakemuksen liikaa maksetun veron osalta ja sai päätöksen palautushakemukseensa 1.6.2023. Hän voi hakea oikaisua palautushakemukseen annettuun päätökseen 31.12.2026 saakka.

2

Näin teet oikaisuvaatimuksen

Voit tehdä varansiirtoverotuksen oikaisuvaatimuksen OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

  1. Kun olet kirjautunut OmaVeroon, valitse välilehti Veroasiat.
  2. Valitse kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Kaikki oikaisuasiat.
  3. Valitse linkki Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle (kaikki verolajit).
  4. Valitse verolaji, jota oikaisuvaatimus koskee.
  5. Valitse varainsiirtoveron päätös, johon haet muutosta. Jos päätöksiä on paljon, voit hakea niitä päätöspäivän mukaan.

Täytä kohdat, jotka koskevat tilannettasi ja joihin haet muutosta. Sivun lopussa voit liittää mukaan asiakirjat, joihin vetoat. Lopuksi lähetä oikaisuvaatimus.

Jos et voi asioida OmaVerossa: voit hakea oikaisua paperilomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella.

3

Kun olet tehnyt oikaisuvaatimuksen

Maksa varainsiirtovero viimeistään eräpäivänä, vaikka olisit tehnyt oikaisuvaatimuksen. Tarvittaessa voit hakea maksujärjestelyä tai veron ulosoton kieltoa.

Voit seurata oikaisuvaatimuksen käsittelyä OmaVerossa: Valitse välilehti Yhteydenpito ja sen jälkeen kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila linkki Käsittelytilanteen seuranta.

Kun oikaisuvaatimuksesi on käsitelty, saat päätöksen siitä OmaVeroon ja postitse kotiin. Päätöksessä on tiedot maksamista varten tai tiedot varainsiirtoveron palautuksesta. Voit tarkistaa arvion hakemusten käsittelyajoista.

Lisätietoa ja ohjeita oikaisuista

Vero pitää maksaa viimeistään eräpäivänä, vaikka olisit hakenut oikaisua verotukseen. Maksamattomalle verolle kertyy viivästyskorkoa.

Ota yhteyttä Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 026 (Maksuliikenne), niin saat tarvittavat maksuohjeet. Löydät maksutiedot myös OmaVerosta: Näin maksat veroja tai tarkistat maksutiedot OmaVerossa.

Jos veron maksaminen eräpäivänä aiheuttaa vaikeuksia, sinun kannattaa selvittää, voisitko saada maksujärjestelyn. Lue lisää maksujärjestelyn hakemisesta

Jos oikaisuvaatimuksesi hyväksytään eikä sinulla ole muita verovelkoja, liikaa maksamasi vero palautetaan automaattisesti korkoineen takaisin sinulle.

Täytäntöönpanon keskeyttäminen tarkoittaa sitä, että oikaisuvaatimuksen käsittelyn aikana vero ei mene ulosottoon tai jo käynnistynyt ulosotto keskeytetään. Voit hakea täytäntöönpanon keskeyttämistä samalla kun teet oikaisuvaatimuksen tai erikseen myöhemmin.

Jos aiot maksaa veron kokonaan oikaisuvaatimuksestasi huolimatta, täytäntöönpanon keskeytystä ei kannata hakea.

Huomaa, että jos haet täytäntöönpanon keskeytystä

  • verolle kertyy viivästyskorkoa myös keskeytyksen ajalta eli veron alkuperäisestä eräpäivästä maksupäivään asti
  • veronpalautuksiasi ei voida käyttää jäännösverojen maksuksi
  • et voi saada verovelkatodistusta eli todistusta verojen maksamisesta.

Ulosotto voidaan estää joko kokonaan tai rajoitetusti

Veron täytäntöönpano voidaan keskeyttää kahdella eri tavalla:

  • Kokonaan: Vero ei mene ulosottoon eikä veroon käytetä veronpalautuksiasi eikä Verohallinnolle tekemiäsi maksuja.
  • Rajoitetusti: Veronpalautuksiasi sekä muita maksuja voidaan käyttää veroon, vero voidaan lähettää ulosottoon, ja myös muuta omaisuutta voidaan ulosmitata. Ulosottoviranomainen ei kuitenkaan saa myydä ulosmitattua omaisuutta ennen kuin asiasi on lopullisesti ratkaistu.

Veron täytäntöönpano voidaan keskeyttää kokonaan vain silloin, jos veroa ei ole vielä ehditty lähettää ulosottoon.

Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään, samalla hylätään myös pyyntösi täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Tällaisessa tilanteessa maksamaton vero voidaan lähettää ulosottoon. Ulosottoviranomainen ei kuitenkaan saa myydä esimerkiksi kiinteistöjä, asunto-osakeyhtiön osakkeita eikä keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeita sinä aikana, jolloin oikaisuvaatimuksesi on käsittelyssä.

Lue lisää syventävästä vero-ohjeesta: Täytäntöönpanon keskeyttäminen

Voit perua tekemäsi oikaisuvaatimuksen joko osittain tai kokonaan. Valitse OmaVerossa välilehti Veroasiat. Valitse sen jälkeen kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Oikaisuvaatimuksen peruminen.

Myös Verohallinto voi oikaista verotustasi sen jälkeen, kun verotuksesi on päättynyt. Tämä johtuu siitä, että Verohallinto voi saada jälkikäteen verotukseesi vaikuttavaa tietoa. Tällaisen oikaisun seurauksena voit joko saada veronpalautusta tai joutua maksamaan lisää veroa. Verohallinto voi oikaista esimerkiksi tuloverotusta, kiinteistöverotusta arvonlisäverotusta tai työnantajasuorituksia omasta aloitteestaan.  

Verohallinto voi oikaista verotustasi vastaavassa määräajassa kuin jos itse tekisit oikaisuvaatimuksen − eli 3 vuoden kuluessa verovuotta seuraavan vuoden alusta.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kuitenkin aina vähintään 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

Joissakin tapauksissa Verohallinto voi pidentää oikaisuaikaa 1 vuodella ja erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa 6 vuodella.

Määräajat ovat erilaiset myös silloin, jos tarve muuttaa verotusta johtuu rikosprosessista.

Jos olet tyytymätön Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen.

Lue lisää syventävistä vero-ohjeista:

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Tarkista määräaika sekä ohjeet valituksen tekemiseen valitusosoituksesta, joka on saamasi päätöksen liitteenä.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.2.2024