Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Pelkän rakennuksen hankinta

Voit ostaa pelkän rakennuksen tai rakennelman ilman, että kauppaan kuuluu maapohjaa tai siirtokelpoista vuokraoikeutta. Maksa varainsiirtovero rakennuksen tai rakennelman kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Varainsiirtoveron määrä pitää itse laskea ja omatoimisesti maksaa.

Pelkän rakennuksen hankinnasta on kyse esimerkiksi silloin, kun ostat vuokrapalstalla sijaitsevan siirtolapuutarhamökin tai kesämajan mutta palstan vuokraoikeudelle ei tarvitse hakea kirjaamista Maanmittauslaitokselta. Näin on esimerkiksi silloin, kun et voi vapaasti siirtää palstan vuokraoikeutta eteenpäin kuulematta vuokranantajaa. Tässä tapauksessa maksat varainsiirtoveroa vain siitä osasta kauppahintaa, joka kohdistuu rakennukseen – eli rakennuksen käyvästä arvosta. Merkitse kauppakirjaan rakennuksen arvo erikseen. Katso tarkemmin, miten rakennuksen arvo määritetään.

1

tee ilmoitus

Tee varainsiirtoveroilmoitus 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

Jos ostajia on useita - esimerkiksi puolisot - jokaisen ostajan on tehtävä oma varainsiirtoveroilmoituksensa. 

Anna varainsiirtoveroilmoituksen mukana

  • kopio allekirjoitetusta kauppakirjasta tai muusta sopimuksesta
  • selvitys rakennuksen käyvästä arvosta siinä tapauksessa, että varainsiirtovero lasketaan rakennuksen käyvän arvon mukaan ja käypää arvoa ei ole eritelty kauppakirjassa.

Ilmoita OmaVerossa

Näin teet varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa

Henkilöasiakas, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat käyttää myös paperilomaketta.

Sinun ei tarvitse hakea lainhuutoa tai kirjaamista Maanmittauslaitokselta.

2

maksa vero

Maksa varainsiirtovero 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

  • Jos maksat OmaVerossa, viitenumerot ja muut maksutiedot siirtyvät automaattisesti oikein verkkopankin maksupohjaan. OmaVero laskee veron määrän antamasi varainsiirtoveroilmoituksen perusteella.
  • Jos maksat verkkopankissa, maksamiseen tarvitset Verohallinnon tilinumeron ja oman varainsiirtoveron viitenumerosi. Saat viitenumeron ja tilinumeron
    • Omaverosta: Valitse etusivun välilehti Omat verolajit. Siirry kohtaan Maksutilanne ja valitse linkki Verojen maksaminen. Viitenumero ja Verohallinnon tilinumerot näkyvät Varainsiirtoveron kohdassa Muut maksutavat.  
    • puhelimitse 029 497 026 (Maksuliikenne, puhelun hinta pvm./mpm.).

Maksa vero kahden desimaalin tarkkuudella. Pyöristä veron määrä lähimpään senttiin normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti. Esimerkiksi jos veron tarkka määrä on 345,67890 euroa, maksa veroa 345,68 euroa. 

Jos ostajia on useita – esimerkiksi puolisot – jokainen ostaja maksaa oman osuutensa verosta käyttäen omaa varainsiirtoveron viitenumeroaan. Maksu näkyy OmaVerossa 1–2 arkipäivän kuluttua.

Ulkomainen ostaja: näin saat viitenumeron

3

Saat todistuksen varainsiirtoverosta

Saat todistuksen varainsiirtoverosta OmaVeroon tai postitse. OmaVeroon todistus tulee yleensä noin 2 arkipäivän kuluessa ilmoituksen antamisesta ja veron maksamisesta. Näin löydät todistuksen OmaVerosta.

Jos olet tehnyt varainsiirtoveroilmoituksen paperilomakkeella, todistus tulee näkyviin OmaVeroon myöhemmin.

Rakennuksen varainsiirtoveron määrä

Vero on 3 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Jos sitova kauppakirja tai muu sopimus on tehty ennen 12.10.2023, vero on 4 %.

Vero lasketaan rakennuksen käyvästä arvosta silloin, kun olet ostanut siirtolapuutarhamökin tai kesämajan ja palstan vuokraoikeus ei ole kirjaamisvelvollisuuden alainen.

Vero on 3 % rakennuksen käyvästä arvosta myös esimerkiksi silloin, jos saat rakennuksen jako-osana yhtiön purkauduttua.

Halutessasi voit käyttää apunasi varainsiirtoverolaskuria.

Miten rakennuksen arvo määritetään?

Rakennuksen arvo määritetään sen luovutushetken eli myyntihetken käypään arvoon. Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden todennäköistä luovutushintaa.

Rakennuksen käypä arvo on hyvä mainita jo kauppakirjassa, mutta voit esittää käyvästä arvosta selvityksen myös erillisellä liitteellä. Kun olet esittänyt rakennukselle arvon, Verohallinto tarkistaa sen noudattamiensa arvostusperusteiden mukaisesti. Rakennuksen arvon määrittämisessä otetaan huomioon muun muassa rakennuksen ikä, koko, kunto ja varustelutaso. Jos kauppahintaa kohdennetaan irtaimistolle, myös sen määrä ja laatu on eriteltävä.

Usein kysyttyä

Jos annat varainsiirtoveroilmoituksen myöhässä, seurauksena voi olla  joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Jos et maksa varainsiirtoveroa määräajassa, sinun pitää maksaa viivästyskorkoa. Lue tarkemmin viivästysseuraamuksista.

Jos sinun täytyy korjata antamiasi tietoja, anna korvaava varainsiirtoveroilmoitus joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Korjaa virheet ja täytä myös muut kohdat uudelleen.

Näin korjaat varainsiirtoveroilmoitusta OmaVerossa

Jos ilmoitat paperilomakkeella, muista merkitä rasti lomakkeen alussa olevaan kohtaan Korvaava varainsiirtoveroilmoitus.

Huomaa, että jos annat korvaavan ilmoituksen vasta varainsiirtoveroilmoituksen määräajan jälkeen, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Jos olet jo ehtinyt maksaa varainsiirtoveron, katso lisätietoa ilmoituksen ja maksun korjaamisesta.

Muistathan myös kiinteistöveron?

Kiinteistöveron maksaa se, joka omistaa kiinteistön vuoden alussa, eli 1.1.2024.

Lue lisää kiinteistöverosta

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024