Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kiinteistön ostaja – muista varainsiirtovero ja lainhuuto tai kirjaaminen

Ilmoita ja maksa varainsiirtovero, jos ostat esimerkiksi

 • kiinteistön, kuten
  • tontin ja sillä sijaitsevat rakennukset, esimerkiksi omakotitalon
  • maa-alueen ja sillä sijaitsevan kesämökin
 • metsä- tai peltokiinteistön
 • osan kiinteistöstä eli määräalan tai määräosan
 • rakennuksen siirtokelpoisella vuokramaalla (vuokraoikeus), esimerkiksi omakotitalon kaupungin vuokratontilla.

Ensiasunnon ostaja: katso ohjeet täältä

1

tee ilmoitus

Anna varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle ennen kuin haet lainhuutoa tai kirjaamista. Lainhuutoa tai kirjaamista on haettava Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu. Vaikka ostaisit kiinteistön kiinteistönvälittäjän kautta, sinun täytyy itse antaa varainsiirtoveroilmoitus kiinteistöstä.

 • Jos ostajia on useita – esimerkiksi puolisot – jokaisen ostajan on tehtävä oma varainsiirtoveroilmoituksensa.
 • Ilmoitusta varten tarvitset kauppakirjan tai muun sopimuksen.
 • Asiakirjoja ei tarvitse kaikissa tilanteissa liittää ilmoitukseen. Ennen ilmoituksen lähettämistä OmaVerossa näet, tarvitaanko liitteitä vai riittääkö pelkkä ilmoitus.

Ilmoita OmaVerossa

Näin teet varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa

Henkilöasiakas, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat käyttää myös paperilomaketta.

2

maksa vero

Maksa varainsiirtovero ennen kuin haet lainhuutoa tai kirjaamista. Lainhuutoa tai kirjaamista on haettava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

 • Jos maksat OmaVerossa, viitenumerot ja muut maksutiedot siirtyvät automaattisesti oikein verkkopankin maksupohjaan. OmaVero laskee veron määrän antamasi varainsiirtoveroilmoituksen perusteella.
 • Jos maksat verkkopankissa, maksamiseen tarvitset Verohallinnon tilinumeron ja oman varainsiirtoveron viitenumerosi. Saat viitenumeron ja tilinumeron
  • Omaverosta: Valitse etusivun välilehti Omat verolajit. Siirry kohtaan Maksutilanne ja valitse linkki Verojen maksaminen. Viitenumero ja Verohallinnon tilinumerot näkyvät Varainsiirtoveron kohdassa Muut maksutavat. 
  • puhelimitse 029 497 026 (Maksuliikenne, puhelun hinta pvm./mpm.).

Maksa vero kahden desimaalin tarkkuudella. Pyöristä veron määrä lähimpään senttiin normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti. Esimerkiksi jos veron tarkka määrä on 345,67890 euroa, maksa veroa 345,68 euroa. 

Jos ostajia on useita – esimerkiksi puolisot – jokainen ostaja maksaa oman osuutensa verosta käyttäen omaa varainsiirtoveron viitenumeroaan. Maksu näkyy OmaVerossa 1–2 arkipäivän kuluttua.

Ulkomainen ostaja: näin saat viitenumeron.

3

Saat todistuksen varainsiirtoverosta

Saat todistuksen varainsiirtoverosta OmaVeroon noin 2 arkipäivän kuluessa ilmoituksen antamisesta ja veron maksamisesta. Näin löydät todistuksen OmaVerosta. Lähetämme todistuksen sinulle myös postitse. 

Jos olet tehnyt varainsiirtoveroilmoituksen paperilomakkeella, todistus tulee näkyviin OmaVeroon myöhemmin.

4

hae lainhuutoa

Rekisteröi kiinteistön omistusoikeus hakemalla lainhuutoa tai hae vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu. Jos teet kaupat sähköisessä Kiinteistövaihdannan palvelussa, lainhuuto- tai kirjaamishakemus tulee vireille automaattisesti.

Sinun täytyy antaa varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero, ennen kuin voit saada lainhuudon tai vuokraoikeutesi voidaan kirjata. Lainhuuto- tai kirjaamishakemukseen ei tarvitse liittää todistusta varainsiirtoverosta. Kun sekä maksu että ilmoitus ovat Verohallinnossa, tieto varainsiirtoveron suorittamisesta siirtyy automaattisesti Maanmittauslaitokselle.

Liitä mukaan myös Verohallinnon lausunto, jos olet pyytänyt sellaisen esimerkiksi varainsiirtoveron määrästä. Jos olet lausuntopyynnössäsi toivonut lausunnon toimittamista Maanmittauslaitokselle, lausuntoa ei tarvitse liittää mukaan.

Kiinteistön varainsiirtoveron määrä

Vero on 3 % kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta. Jos sitova kauppakirja tai muu sopimus on tehty ennen 12.10.2023, vero on 4 %.

Halutessasi voit käyttää apunasi varainsiirtoverolaskuria.

Jos sinulle on epäselvää, mistä määrästä varainsiirtovero pitää maksaa, pyydä Verohallinnolta lausuntoa kiinteistön varainsiirtoverosta.

Usein kysyttyä

Varainsiirtoveroilmoitus täytyy antaa ja vero maksaa ennen kuin haet kiinteistölle lainhuutoa tai kirjaamista.

Olet saanut Maanmittauslaitokselta muistutuksen varainsiirtoverosta siksi, että joko varainsiirtoveroilmoitus puuttuu tai veroa ei ole vielä maksettu. Muistutus voi johtua myös siitä, että ilmoituksessa tai maksussa on virhe.

Jos et ole vielä tehnyt varainsiirtoveroilmoitusta, tee se OmaVerossa. Samalla voit myös maksaa veron.

Jos olet jo ilmoittanut tai maksanut veron, tarkista oma tilanteesi OmaVerosta:

Jos ilmoitus puuttuu, kirjautumisen jälkeen välilehdellä Tehtävät näkyy punainen merkintä. Se tarkoittaa, että sinulla on OmaVerossa uusia tehtäviä tai asioita, tässä tapauksessa käyttämätöntä varainsiirtoveroa.

  • Valitse linkki Tehtävät ja siirry osioon Käyttämätöntä varainsiirtoveroa.
  • Valitse linkki Lue toimintaohjeet ja katso, mikä tilanteista koskee sinua.

Jos maksu puuttuu, maksa varainsiirtovero mahdollisimman pian.

Tarvittaessa voit myös soittaa Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 022 (Varainsiirtovero, puhelun hinta pvm./mpm.).

Sinun täytyy antaa varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero, ennen kuin voit saada lainhuudon tai vuokraoikeutesi voidaan kirjata. Kun vero on maksettu ja varainsiirtoveroilmoitus tehty oikein, lähetämme tiedot Maanmittauslaitokselle, eikä sinun tarvitse toimittaa veron maksusta tositteita Maanmittauslaitokselle.

Huomaa, että jos teet varainsiirtoveroilmoituksen myöhässä, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Kiinteistön kauppakirja voidaan tietyissä tilanteissa tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Kiinteistövaihdannan palvelussa. Kauppakirja syntyy sillä hetkellä, kun kaupan osapuolet ovat hyväksyneet kauppakirjan saman sisältöisenä eli käytännössä silloin, kun viimeisin sähköinen allekirjoitus on tehty. Viimeisimmän allekirjoituksen ajankohta merkitään varainsiirtoveroilmoitukselle kauppakirjan tai muun luovutussopimuksen allekirjoituspäiväksi.

Koska Kiinteistövaihdannan palvelussa tehdystä kaupasta lähtee vireille lainhuuto- tai kirjaamishakemus automaattisesti ja varainsiirtoveroilmoituksen antamisen ja maksamisen määräajat päättyvät lainhuudon tai kirjaamisen hakemisen yhteydessä, on ilmoittamis- ja maksuvelvoitteet hoidettava käytännössä luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä.

Jos annat varainsiirtoveroilmoituksen myöhässä, seurauksena voi olla  joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Jos et maksa varainsiirtoveroa määräajassa, sinun pitää maksaa viivästyskorkoa. Lue tarkemmin viivästysseuraamuksista.

Jos et ole hakenut lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista 6 kuukauden määräajassa, joudut maksamaan viivästyskorotusta, vaikka olisitkin antanut varainsiirtoveroilmoituksen ja maksanut varainsiirtoveron ajoissa.

Varainsiirtoveroa korotetaan 20 % jokaiselta alkavalta 6 kuukaudelta. Veroa korotetaan kuitenkin enintään kaksinkertaiseksi. Lue lisää viivästyskorotuksesta.

Jos sinun täytyy korjata antamiasi tietoja, anna korvaava varainsiirtoveroilmoitus joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Korjaa virheet ja täytä myös muut kohdat uudelleen.

Näin korjaat varainsiirtoveroilmoitusta OmaVerossa

Jos ilmoitat paperilomakkeella, muista merkitä rasti lomakkeen alussa olevaan kohtaan Korvaava varainsiirtoveroilmoitus.

Huomaa, että jos annat korvaavan ilmoituksen vasta varainsiirtoveroilmoituksen määräajan jälkeen, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Jos olet jo ehtinyt maksaa varainsiirtoveron, katso lisätietoa ilmoituksen ja maksun korjaamisesta.

Jos kiinteistön aiempi omistaja on laiminlyönyt velvollisuutensa eikä ole hakenut lainhuutoa tai kirjaamista, vastaat aiemman omistajan ohella mahdollisten aiempien luovutusten varainsiirtoverosta ja viivästysseuraamuksista takautuvasti 3 vuoden ajalta. Vastuu veroista ja viivästyskorotuksesta on 10 vuotta, jos olet hankkinut kiinteistön ennen 1.1.2017.

Et voi saada kiinteistöllesi lainhuutoa tai vuokraoikeuttasi ei voida kirjata, ennen kuin varainsiirtovero mahdollisine viivästyskorotuksineen on maksettu ja varainsiirtoveroilmoitus annettu.

Jos olet ostanut kiinteistön pakkohuutokaupalla, et ole vastuussa aikaisemmista veroista.

Lue lisää syventävästä ohjeesta: Vastuu aiempien luovutusten varainsiirtoverosta

Jos ostamasi rakennus sijaitsee vuokratontilla, kyseessä voi olla kaksi erilaista tilannetta:

 1. Rakennus siirtokelpoisella vuokramaalla tarkoittaa rakennusta, joka sijaitsee esimerkiksi kaupungin vuokratontilla, tontin vuokrasopimus on määräaikainen ja maan vuokra- tai käyttöoikeus voidaan siirtää eteenpäin kiinteistön omistajaa kuulematta. Tarkista vuokrasopimuksesta tai sen ehdoista, onko vuokraoikeus siirtokelpoinen. Kun hankit maanvuokraoikeuden ja rakennuksen, tee varainsiirtoveroilmoitus, maksa vero 3 % (vero on 4 %, jos kaupat on tehty ennen 12.10.2023) ja hae kirjaamista siirtokelpoiselle vuokraoikeudelle Maanmittauslaitokselta.

 2. Pelkän rakennuksen hankinta ilman, että hankit maapohjaa tai siirtokelpoista vuokraoikeutta. Lue lisää: Rakennus, esim. siirtolapuutarhamökki

Sinun on annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava varainsiirtovero, jos sinulle siirtyy osituksessa yhdessä omistettu tai entisen puolisosi omistama kiinteistö (esimerkiksi puolet aiemmin yhdessä omistetusta omakotitalosta) ja maksat vastiketta ositusvarallisuuteen kuulumattomilla varoilla.

Maksu on tehty ositusvarallisuuteen kuulumattomilla varoilla esimerkiksi silloin, jos olet ottanut sitä varten lainaa avioeron vireille tulon jälkeen tai jos maksat sellaisella omaisuudella, joka on rajattu avio-oikeuden ulkopuolelle esimerkiksi avioehtosopimuksessa tai lahjakirjassa. Jos sen sijaan otat avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kuuluvan lainan vastattavaksesi, kyse ei ole ulkopuolisilla varoilla suoritetusta vastikkeesta.

Jos entiselle puolisolle maksamasi suoritus on luonteeltaan tasinkoa, saamastasi kiinteistöstä tai sen osuudesta ei tarvitse antaa varainsiirtoveroilmoitusta eikä maksaa varainsiirtoveroa. Suoritus voi olla tasinkoa vain silloin, kun tasingon maksuvelvollisuus ja määrä käy ilmi ositussopimuksesta. Tämä edellyttää sitä, että ositussopimuksessa on lueteltu puolisoiden kaikki avio-oikeuden alainen omaisuus ja sopimukseen on merkitty niiden arvot.

Lue lisää ja katso esimerkkejä ohjeesta Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus

Jos olet epävarma siitä, onko sinun maksettava varainsiirtoveroa tai mikä on varainsiirtoveron määrä, voit pyytää asiasta Verohallinnon lausuntoa.

Jos saat perinnönjaossa kiinteistön ja maksat muille perillisille vastiketta sellaisilla varoilla, jotka eivät kuulu jaettavaan varallisuuteen, sinun on annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava varainsiirtovero. Tarvittaessa voit pyytää lausunnon kiinteistöstä maksettavan veron määrästä.

Maksu on tehty jaettavaan varallisuuteen kuulumattomilla varoilla esimerkiksi silloin, jos olet käyttänyt omia rahavarojasi, olet ottanut lainaa maksua varten tai jos maksat sellaisilla varoilla, jotka olet saanut aiemmin toimitetussa osittaisessa perinnönjaossa.

Lue lisää ohjeesta Vastikkeellinen saanto jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa

Kun kiinteistön kaupat tehdään perustettavan yhtiön lukuun, varainsiirtoveroilmoituksen voi antaa tilanteen mukaan joko kiinteistön ostaja tai perustettu yhtiö. 
 
Suosittelemme ilmoittamaan varainsiirtoveron saman ostajan tai yhtiön nimissä, jonka tiedoilla lainhuuto laitetaan vireille. 
 
Jos kaupanvahvistaja laittaa lainhuutohakemuksen vireille, lainhuutohakemuksessa on sen tiedot, joka on ostanut kiinteistön yhtiön lukuun. Silloin myös varainsiirtoveroilmoitus on annettava ja vero maksettava lukuun ostajan tiedoilla, jolloin asia etenee käsiteltäväksi nopeammin. 
 
Jos lainhuutohakemus laitetaan vireille yhtiön perustamisen jälkeen, on varainsiirtoveroilmoitus ja veron maksu syytä tehdä perustetun yhtiön nimissä.

Voiko Verohallinto siirtää ostajan nimissä tehdyn varainsiirtoveroilmoituksen perustetulle yhtiölle? 

Verohallinto ei siirrä lukuun ostajan nimissä tehtyä ilmoitusta tai maksua perustetulle yhtiölle. Ilmoitus- ja maksuvelvollisuus on hoidettu, kun lukuun ostaja on antanut varainsiirtoveroilmoituksen ja maksanut varainsiirtoveron. Maanmittauslaitos myöntää  kuitenkin lainhuudon perustetulle yhtiölle.  
 
Verohallinto on tarvittaessa yhteydessä asiakkaaseen, mutta pääsääntöisesti tieto varainsiirtoveroilmoituksesta ja maksusuorituksesta lähtee Maanmittauslaitokselle automaattisesti.

Muistathan myös kiinteistöveron?

Kiinteistöveron maksaa se, joka omistaa kiinteistön vuoden alussa, eli 1.1.2024.

Lue lisää kiinteistöverosta

Sivu on viimeksi päivitetty 24.2.2017