Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ensiasunnon ostaja – tarkista verovapaus

Ensiasunnon ostajana sinun ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos olet allekirjoittanut kauppakirjan tai muun sitovan sopimuksen ennen 1.1.2024 ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Olet kaupantekohetkellä 18–39-vuotias.
  • Omistat kaupan jälkeen asunnosta 50 % tai enemmän.
  • Ostat asunnon vakituiseksi asunnoksesi ja muutat siihen 6 kuukauden kuluessa kaupanteosta.
  • Et ole kaupantekohetkellä tai sitä ennen omistanut mistään asunto-osakkeesta tai asuinrakennuksesta 50 %:a tai enempää. 

Ensiasunto voi olla asunto-osake, kuten kerrostalo- tai rivitalohuoneisto. Se voi olla myös kiinteistö, kuten omakotitalo. Ensiasunnon verovapaus ei koske autopaikkaa, esimerkiksi autotallia, jonka osakkeet voi myydä erikseen.

Muista antaa varainsiirtoveroilmoitus

Vaikka et maksaisi varainsiirtoveroa, muista joka tapauksessa tehdä varainsiirtoveroilmoitus ja hakea kiinteistölle lainhuutoa. Tee myös muuttoilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon.

Asunto-osake ensiasuntona – näin teet varainsiirtoveroilmoituksen

Kiinteistö ensiasuntona – näin teet varainsiirtoveroilmoituksen ja haet lainhuutoa

Usein kysyttyä

Ensiasunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu ennen 1.1.2024.

Vaikka kauppa olisi muuten verovapaa sinun täytyy kuitenkin maksaa varainsiirtovero, jos et muuta asuntoon 6 kuukauden kuluessa

  • kaupanteosta
  • omistusoikeuden siirtymisestä, jos olet hankkinut uudiskohteen.

Jos muutat asuntoon vakituisesti myöhemmin, voit hakea maksamaasi veroa takaisin. Tee silloin varainsiirtoveron palautushakemus OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Palautamme sinulle maksamasi varainsiirtoveron siltä osin kuin varainsiirtoverovapauden edellytykset täyttyvät.

Jos olet ostanut maapohjan tai tontin ennen 1.1.2024 ja aiot rakentaa siihen ensiasunnon, voit saada ensiasunnon varainsiirtoverovapauden, jos kaikki verovapauden edellytykset täyttyvät. Sinun pitää kuitenkin ensin antaa varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero ostetusta maapohjasta tai tontista sekä hakea lainhuutoa Maanmittauslaitokselta.

Voit hakea maksamaasi veroa takaisin, kun asuinrakennus on valmistunut, se on hyväksytty käyttöönotettavaksi ja olet alkanut käyttää sitä omana vakituisena asuntonasi. Tee varainsiirtoveron palautushakemus OmaVerossa tai paperilomakkeella. Jos kaikki varainsiirtoverovapauden ehdot täyttyvät, palautamme sinulle maksamasi veron.

Esimerkki. Kiinteistön (maapohjan) kauppa on tehty 31.12.2023. Ostaja rakennuttaa kiinteistölle omakotitalon, joka valmistuu ja otetaan vakituiseen asumiskäyttöön 15.11.2024. Lainhuutoa kiinteistöön haetaan tammikuussa 2024. Varainsiirtoveroilmoitus annetaan ja vero maksetaan ennen lainhuudon hakemista uuden 3 % verokannan mukaan. Ostaja saa muiden edellytysten täyttyessä ensiasunnon verovapauden hyödykseen ja hän voi hakea varainsiirtoveron palautusta, kun asuinrakennus valmistuu ja se otetaan vakituiseen asumiskäyttöön.

Rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Jos verovapauden ehdot muuten täyttyvät, huomaa että verovapaus koskee enintään kaavan mukaista tonttia. Jos olet hankkinut kaavoittamattomalta alueelta rakennuspaikan, voit saada verovapauden rakennuspaikalle. Verovapaana rakennuspaikkana pidetään kiinteistöveron laskennan perusteena olevaa rakennuspaikkaa. Verovapaata on kuitenkin enintään 10 000 neliömetrin ala.

Verovapaus koskee myös kiinteistöllä sijaitsevia asuinrakennuksia (esim. omakotitalo ja talousrakennus).

Varainsiirtovero pitää maksaa kauppahinnasta, joka kohdistuu muuhun kuin verovapaaseen rakennuspaikkaan ja asuinrakennukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi metsämaa, pelto ja toinen rakennuspaikka. Tässä tapauksessa sinun on esitettävä perusteltu arvio siitä, miten kauppahinta jakautuu.

Voit myös pyytää Verohallinnolta lausunnon siitä, kuinka paljon veroa sinun täytyy maksaa.

Lue lisää ensiasunnon ostajan verovapaudesta kiinteistökaupassa.

Ensiasunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos sitova kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu ennen 1.1.2024.

Sinulla ei ole kuitenkaan oikeutta ensiasunnon ostajan verovapauteen, jos olet omistanut aiemmin 50 % tai enemmän kotimaassa tai ulkomailla sijaitsevasta

  • asuinhuoneistosta tai asuinrakennuksesta – myös sijoitusasunnosta
  • asuinhuoneistosta tai asuinrakennuksesta, jonka olet saanut perinnöksi tai lahjaksi.

Jos esimerkiksi omistiat nykyisestä ensiasunnostasi 50 % tai enemmän ja hankit ennen 1.1.2024 samasta asunnosta myöhemmin lisäosuuden, et saa lisäosuuden hankinnasta enää ensiasunnon verovapautta.

Ensiasunnon verovapautta ei kuitenkaan estä se, että omistat vapaa-ajan kiinteistön tai loma-osakkeen tai sinulla on ollut asumisoikeusasunto. Ratkaisevaa on se, onko ensiasunnon kauppakirja tai sopimus tehty ennen 1.1.2024.

Et menetä verovapautta kesämökin takia. Jos olet ostanut ensiasunnon ja allekirjoittanut sen kauppakirjan ennen 1.1.2024, ensiasunnon verovapaus säilyy sinulla, vaikka omistaisit vapaa-ajan kiinteistön tai lomaosakkeen tai sinulla olisi asumisoikeusasunto.

Sen sijaan sinulla ei ole oikeutta ensiasunnon ostajan verovapauteen, jos olet omistanut aiemmin 50 % tai enemmän kotimaassa tai ulkomailla sijaitsevasta asuinhuoneistosta tai asuinrakennuksesta - myös sijoitusasunnosta.

Verovapaus koskee vain vakituista asuntoa (edellyttäen, että asunnon kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu ennen 1.1.2024).

Voit hankkia samaan aikaan ensiasunnon kanssa esimerkiksi autopaikan tai varaston. Et kuitenkaan voi saada niistä ensiasunnon ostajan verovapautta, jos autopaikan ja varaston osakkeet voi myydä erikseen (erilliset osakesarjat).

Lue lisää ensiasunnon ostajan verovapaudesta.

Voit hankkia ensiasunnon myös vaiheittain. Jotta voisit saada ensiasunnon verovapauden, sinun on pitänyt hankkia omistukseesi vähintään 50 % asunnosta ennen 1.1.2024.

Jos olet tätä ennen ostanut omistukseesi vähemmän kuin puolet ensiasunnosta, sinun on pitänyt maksaa kaupasta varainsiirtovero. Voit hakea tätä aiemmin maksamaasi varainsiirtoveroa takaisin. Käytä varainsiirtoveron palautushakemusta. Palautamme sinulle maksamasi varainsiirtoveron siltä osin kuin varainsiirtoverovapauden edellytykset täyttyvät.

Jos olet aiemmin omistanut vähintään puolet asunnosta ja hankit samasta asunnosta lisää omistusosuutta, myöhempiin hankintoihin ei voi enää soveltaa ensiasunnon varainsiirtoverovapautta.

Verovapaus koskee enintään kaavan mukaista tonttia. Jos olet hankkinut kaavoittamattomalta alueelta rakennuspaikan, voit saada verovapauden rakennuspaikalle, jos kauppakirja on allekirjoitettu ennen 1.1.2024. Verovapaana rakennuspaikkana pidetään kiinteistöveron laskennan perusteena olevaa rakennuspaikkaa. Verovapaata on kuitenkin enintään 10 000 neliömetrin ala.

Verovapaus koskee myös kiinteistöllä sijaitsevia asuinrakennuksia (esim. omakotitalo ja talousrakennus).

Varainsiirtovero pitää maksaa kauppahinnasta, joka kohdistuu muuhun kuin verovapaaseen rakennuspaikkaan ja asuinrakennukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi metsämaa, pelto ja toinen rakennuspaikka. Tässä tapauksessa sinun on esitettävä perusteltu arvio siitä, miten kauppahinta jakautuu.

Voit myös pyytää Verohallinnolta lausunnon siitä, kuinka paljon veroa sinun täytyy maksaa.

Lue lisää ensiasunnon ostajan verovapaudesta kiinteistökaupassa.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024