Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Varainsiirtovero liikeosakkeista eli muista kuin asunto-osake- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeista

Kun ostat liikeosakkeita (eli muita kuin asunto-osake- tai kiinteistöyhtiön osakkeita), tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa varainsiirtovero. Liikeosakkeita ovat esimerkiksi yrityksen osakkeet tai puhelinosakkeet. Varainsiirtoveron määrä pitää laskea itse ja maksaa omatoimisesti. 

Jos ostat osakkeita arvopaperipörssistä, niistä ei yleensä tarvitse maksaa varainsiirtoveroa eikä antaa varainsiirtoveroilmoitusta.

1

Tee ilmoitus

Tee varainsiirtoveroilmoitus 2 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

 • Jos ostajia on useita – esimerkiksi puolisot – jokaisen ostajan on tehtävä oma varainsiirtoveroilmoituksensa.
 • Ilmoitusta varten tarvitset kauppakirjan tai muun sopimuksen. Kauppaan voi liittyä myös muita asiakirjoja, jotka vaikuttavat varainsiirtoverotukseen. 
 • Asiakirjoja ei tarvitse kaikissa tilanteissa liittää ilmoitukseen. Ennen ilmoituksen lähettämistä OmaVerossa näet, tarvitaanko liitteitä vai riittääkö pelkkä ilmoitus.

Ilmoita OmaVerossa 

Näin teet varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa

Henkilöasiakas, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat käyttää myös paperilomaketta. Paperilomakkeen liitteeksi tarvitaan kauppakirja.

2

Maksa vero

Maksa vero 2 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

 • Jos maksat OmaVerossa, viitenumerot ja muut maksutiedot siirtyvät automaattisesti oikein verkkopankin maksupohjaan. OmaVero laskee veron määrän antamasi varainsiirtoveroilmoituksen perusteella.
 • Jos maksat verkkopankissa, maksamiseen tarvitset Verohallinnon tilinumeron ja oman varainsiirtoveron viitenumerosi. Saat viitenumeron ja tilinumeron
  • Omaverosta: Valitse etusivun välilehti Omat verolajit. Siirry kohtaan Maksutilanne ja valitse linkki Verojen maksaminen. Viitenumero ja Verohallinnon tilinumerot näkyvät Varainsiirtoveron kohdassa Muut maksutavat. 
  • puhelimitse 029 497 026 (Maksuliikenne, puhelun hinta pvm./mpm.).

Maksa vero kahden desimaalin tarkkuudella. Pyöristä veron määrä lähimpään senttiin normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti. Esimerkiksi jos veron tarkka määrä on 345,67890 euroa, maksa veroa 345,68 euroa.

Jos ostajia on useita – esimerkiksi puolisot – jokainen ostaja maksaa oman osuutensa verosta käyttäen omaa varainsiirtoveron viitenumeroaan. Maksu näkyy OmaVerossa 1–2 arkipäivän kuluttua.

3

Saat todistuksen varainsiirtoverosta

Saat todistuksen varainsiirtoverosta OmaVeroon tai postitse. OmaVeroon todistus tulee yleensä noin 2 arkipäivän kuluessa ilmoituksen antamisesta ja veron maksamisesta. Näin löydät todistuksen OmaVerosta. 

Jos olet tehnyt varainsiirtoveroilmoituksen paperilomakkeella, todistus tulee näkyviin OmaVeroon myöhemmin.

Liikeosakkeiden varainsiirtoveron määrä

Vero on 1,5 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Jos sitova kauppakirja tai muu sopimus on tehty ennen 12.10.2023, vero on 1,6 %.

Halutessasi voit käyttää apunasi varainsiirtoverolaskuria.

Kun liikeosakkeiden ostaja on rajoitetusti verovelvollinen

Jos liikeosakkeiden ostaja on rajoitetusti verovelvollinen (esimerkiksi ulkomaalainen) ja kysymyksessä on kauppa, jossa olet perimisvelvollinen, sinun on annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava perimäsi varainsiirtovero.

Olet perimisvelvollinen esimerkiksi silloin, kun olet Suomessa yleisesti verovelvollinen ja myyt suomalaisen yrityksen osakkeita (liikeosakkeita) Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle ostajalle. Jos myyjiä on useita, ilmoita ja maksa vain se osuus varainsiirtoverosta, jonka olet itse perinyt ulkomaalaiselta ostajalta. Ilmoita myös kauppahinnasta ja muista vastikkeista vain oma osuutesi. Myyjä ja ostaja voivat tässä tilanteessa myös sopia, että Suomessa rajoitetusti verovelvollinen voi ilmoittaa ja maksaa varainsiirtoveron itse. Lue lisää syventävästä ohjeesta Varainsiirtovero arvopapereiden luovutuksessa (esim. luku 7.2).

Jos sekä ostaja että myyjä ovat rajoitetusti verovelvollisia, liikeosakkeen kaupoista ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa eikä varainsiirtoveroilmoitusta tarvitse tehdä. Huomaa, että jos kaupan kohteena on muita kuin liikeosakkeita (esim. asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita), ostajan on rekisteröidyttävä Verohallinnon asiakkaaksi sekä ilmoitettava ja maksettava varainsiirtovero, vaikka tämä olisi Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Missä tilanteissa julkisesti listattujen osakkeiden hankinnasta  pitää maksaa varainsiirtoveroa?

Ostaessasi julkisesti listattuja osakkeita eli pörssiosakkeita sinun ei yleensä tarvitse maksaa varainsiirtoveroa eikä antaa ilmoitusta. Varainsiirtovero pitää kuitenkin maksaa esimerkiksi näissä tilanteissa:

 • ostat julkisesti listattuja osakkeita suoraan toiselta henkilöltä tai yritykseltä eikä osakkeiden luovutuksessa ole osapuolena tai välittäjänä pankki tai muu sijoituspalveluyritys
 • saat työnantajaltasi osakepalkkiota vastikkeeksi työpanoksesta. 

Anna varainsiirtoveroilmoitus ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu. Varainsiirtovero on 1,5 % kauppahinnasta ja mahdollisista muista vastikkeista (kun kauppakirja on allekirjoitettu 12.10.2023 tai sen jälkeen). Lue lisää syventävästä ohjeesta muista tilanteista, joissa pörssiosakkeiden hankinnasta täytyy maksaa varainsiirtoveroa (katso luku 8.12). Syventävässä ohjeessa on kerrottu myös varainsiirtoveroprosenteista.

Oletko ostanut julkisesti listattuja osakkeita ulkomaisen etävälittäjän kautta?

Jos olet Suomessa yleisesti verovelvollinen ja ostat suomalaisen yhtiön julkisesti listattuja osakkeita ulkomaisen etävälittäjän kautta, osakkeista ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

Edellytyksenä verovapaudelle on se, että joko etävälittäjä antaa arvopaperikaupasta vuosi-ilmoituksen Verohallinnolle tai sinä ostajana annat osakkeista varainsiirtoveroilmoituksen. Selvitä etävälittäjältä, antaako välittäjä vuosi-ilmoituksen. Jos etävälittäjä ei anna vuosi-ilmoitusta, sinun täytyy ostajana tehdä varainsiirtoveroilmoitus 2 kuukauden kuluessa osakekaupasta. Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa. 

Jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen ja ostat osakkeita ulkomaisen etävälittäjän kautta, osakekaupasta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa eikä antaa vuosi-ilmoitusta tai varainsiirtoveroilmoitusta.

Usein kysyttyä

Anna varainsiirtoveroilmoitus, vaikka veron määrä olisi alle 10 euroa.

Liike- ja toimitilaosakkeiden kaupoissa on tavallista, että luovutussopimus tehdään vaiheittain.

 1. Osapuolet allekirjoittavat ensivaiheen sopimuksen (Share Purchase Agreement). Siinä sovitaan ehdoista, joiden pitää täyttyä, ennen kuin osapuolille syntyy velvollisuus tehdä kaupat. Samalla tyypillisesti sovitaan, että osapuolet laativat lopullisen luovutussopimuksen, kun sovitut ehdot toteutuvat.
 2. Osapuolet allekirjoittavat lopullisen luovutussopimuksen eli täytäntöönpanoasiakirjan (Closing Memorandum).

Jos ensivaiheen sopimus on luonteeltaan esisopimus, varainsiirtoveroilmoituksen ja maksun ajankohta määräytyy lopullisen luovutussopimuksen mukaan. Merkitse kaupantekopäiväksi lopullisen luovutussopimuksen allekirjoituspäivä.

Huom. Myös varainsiirtoveroprosentti määräytyy sen päivän mukaan, jolloin sitova luovutussopimus on allekirjoitettu. Jos sitova sopimus on allekirjoitettu 12.10.2023 tai sen jälkeen, vero on 1,5 %. Tätä ennen tehdyissä sopimuksissa vero on 1,6 %.

Jos lopullisessa luovutussopimuksessa on jokin lykkäävä tai purkava ehto, se ei vaikuta varainsiirtoveroilmoituksen ja maksun ajankohtaan. Määräpäivä lasketaan luovutussopimuksen allekirjoituspäivän perusteella.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.1.2024