Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Maksetun varainsiirtoveron palautus

Jos varainsiirtoveroa on maksettu aiheettomasti tai liikaa, Verohallinto palauttaa ylimääräisen veron. Pienin palautettava määrä on 10 euroa.

Ostitko asunnon tai muuta omaisuutta 12.10.2023 tai sen jälkeen?

Varainsiirtoverolaki muuttui 1.1.2024 ja kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja liikeosakkeiden veroprosentit laskivat. Uusia veroprosentteja sovelletaan takautuvasti, kun olet allekirjoittanut sitovan kauppakirjan tai muun sopimuksen 12.10.2023 tai sen jälkeen.

Jos kyse on tästä varainsiirtoveroprosentin muutoksesta, sinun ei tarvitse hakea varainsiirtoveron palautusta, vaan oikaisemme varainsiirtoveroasi automaattisesti.

Saat tammikuussa 2024 päätöksen varainsiirtoveron oikaisusta postitse tai OmaVeroon. Jos olet jo maksanut veron, näet päätöksestä sinulle palautettavan veron määrän. Jos et ole vielä maksanut veroa, näet päätöksestä, paljonko maksettava vero alenee.

Haetko varainsiirtoveron palautusta muusta syystä?

Voimme palauttaa varainsiirtoveroa seuraavista syistä:

 • Olet maksanut veroa aiheettomasti.
 • Kauppa on purettu tai hintaa on alennettu.
 • Ensiasunnon edellytykset ovat täyttyneet vasta veron maksun jälkeen.

Näissä tilanteissa sinun täytyy hakea erikseen varainsiirtoveron palautusta.

Esimerkki: Janne on ostanut vuonna 2023 tontin, josta hän maksaa hankinnan yhteydessä varainsiirtoveron. Tontille rakennetaan omakotitalo, joka on Jannen ensiasunto. Koska tontti on ostettu ennen 1.1.2024 ja muut verovapauden edellytykset täyttyvät, Janne saa ensiasuntoonsa varainsiirtoverovapauden. Kun ensiasunto otetaan käyttöön, Janne voi hakea tontista maksamansa varainsiirtoveron takaisin. Jos Janne olisi ostanut tontin vuoden 2024 puolella, hänen pitäisi maksaa ensiasunnosta varainsiirtovero.

Käytä varainsiirtoveron palautushakemusta silloin, kun varainsiirtovero on suoritettu. Suorittamisella tarkoitetaan sitä, että olet maksanut varainsiirtoveroa sama määrän kuin ilmoitit varainsiirtoveroilmoituksessa ja olet saanut todistuksen varainsiirtoverosta. Jos kyse on muunlaisesta tilanteesta, katso ohjeet sivulta Virheet ilmoittamisessa ja maksamisessa.

Tee hakemus kirjallisesti ja muista liitteet

Voit hakea varainsiirtoveron palautusta OmaVerossa.

Tee hakemus OmaVerossa

Näin haet varainsiirtoveron palautusta OmaVerossa

Näin yhtiö hakee varainsiirtoveron palautusta OmaVerossa

Hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella Varainsiirtoveron palautushakemus (lomake 6017)

Perustele hakemuksessa, miksi veroa olisi palautettava.

Liitä hakemukseen aina seuraavat asiakirjat:

 • kopio luovutuskirjasta, esim. kauppakirja, vaihtokirja, osituskirja, perinnönjakokirja (kiinteistökaupoissa sopimuksen täytyy olla kaupanvahvistajan allekirjoittama)
 • kuitti maksetusta verosta, jos varainsiirtoveroa maksettaessa ei ole käytetty asiakaskohtaista varainsiirtoveron viitenumeroa.
 • muut tarvittavat selvitykset.

Jos kyseessä on uudiskohteen hankinta (asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeet), liitä mukaan myös selvitys siitä, milloin omistusoikeus on siirtynyt sinulle. Selvitys voi olla kopio rakennuttajan lähettämästä muuttokirjeestä tai kuitti kauppahinnan viimeisen erän maksusta.

Jos kyse on kiinteistöstä, liitä mukaan kopio rakennusviranomaisen suorittaman käyttöönotto- tai muuttokatselmuksen pöytäkirjasta, jos ensiasunto on uudisrakennus.

Muista myös valtakirja:

 • Jos toimit asiamiehenä ja haet varainsiirtoveron palautusta paperilomakkeella toisen puolesta, liitä hakemukseen kopio allekirjoitetusta valtakirjasta. Asianajajat ja julkiset oikeusavustajat eivät tarvitse valtakirjaa. Jos asioit OmaVerossa toisen puolesta, tarvitset Suomi.fi-valtuudet.  
 • Jos hakijana on joku muu kuin se, jonka, jonka varainsiirtoveron viitenumerolla vero on maksettu tai jonka henkilö- tai Y-tunnus on ilmoitettu maksun viestitiedoissa (maksu ennen marraskuuta 2019), liitä mukaan valtakirja.

Jos teet hakemuksen paperilla, lähetä hakemus liitteineen lomakkeessa olevaan osoitteeseen tai toimita se mihin tahansa verotoimistoon.

Milloin hakemus pitää tehdä?

Varainsiirtoveron palautushakemuksen määräajat muuttuivat 1.1.2017. Aika määräytyy sen mukaan, onko kauppa tai luovutus tapahtunut ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Hakemus on tehtävä 1 vuoden kuluessa

 • Kun ensiasunnon verovapauden edellytykset täyttyvät vasta veron maksamisen jälkeen, palautushakemus on tehtävä 1 vuoden kuluessa edellytysten täyttymisestä. Huomaa, että ensiasunnon varainsiirtoverovapauden voi saada, jos asunto tai ensiasuntoa varten hankittu tontti tai maapohja on hankittu ennen 1.1.2024.
  Esimerkki: Anna on ostanut tontin 1.6.2023. Ensiasunnoksi hankittu talo valmistuu helmikuussa 2024 ja Anna perheineen alkaa käyttää sitä vakituisena asuntonaan 2.3.2024. Palautushakemus tontin varainsiirtoverosta on tehtävä viimeistään 2.3.2025.

Hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa

 • Kun varainsiirtoveroa on maksettu liikaa tai aiheettomasti, hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa sen vuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.

 • Kun edellytykset ensiasunnon verovapaudelle ovat olleet olemassa jo veron maksamishetkellä ja vero on siten suoritettu aiheettomasti, hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa sen vuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muutoin alkanut. Huomaa, että ensiasunnon varainsiirtoverovapauden voi saada, jos asunto on hankittu ennen 1.1.2024.

Hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa

 • Kun kysymyksessä on kaupan purku tai kauppahinnan alennus, hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa sen vuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.

Hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa

 • Kun kysymyksessä on kaupan purku tai kauppahinnan alennus, hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on maksettu.

 • Kun ensiasunnon verovapauden edellytykset täyttyvät vasta veron maksamisen jälkeen, hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa siitä, kun verovapauden edellytykset ovat täyttyneet.

Näet hakemuksen käsittelyn vaiheen OmaVerossa

Voit seurata varainsiirtoveron palautushakemuksen käsittelyä OmaVerossa: Valitse välilehti Yhteydenpito ja sen jälkeen kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila linkki Käsittelytilanteen seuranta.

Saat varainsiirtoveron palautuksesta päätöksen

Saat Verohallinnolta päätöksen, jossa ilmoitetaan palautettava varainsiirtoveron määrä. Päätös näkyy myös OmaVerossa. Maksamme palautuksen noin 3 viikon kuluessa päätöspäivästä.

Palautukselle maksetaan hyvityskorkoa

Palautettavalle verolle maksetaan hyvityskorkoa, joka lasketaan veron maksupäivää seuraavasta päivästä alkaen palautuspäivään saakka.

Hyvityskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko, josta on vähennetty 2 prosenttiyksikköä. Hyvityskorko on kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2023 korko on 0,5 % ja vuonna 2024 korko on 2 %.

Hyvityskorkoa ei kuitenkaan makseta sellaiselle varainsiirtoveron maksulle, jota vastaavaa varainsiirtoveroilmoitusta emme ole saaneet ja joka palautetaan myöhemmin asiakkaalle.

Palautus maksetaan pankkitilille tai maksuosoituksena

Jos Verohallinnolla ei ole tiedossa palautuksen saajan tilinumeroa, se maksetaan maksuosoituksena eli rahalähetyksenä Nordean välityksellä. Alle 15 euron suuruinen palautus maksetaan maksuosoituksena vain asiakkaan pyynnöstä.

Lue lisää maksuosoituksesta: Miten saan veronpalautuksen, jos en ole ilmoittanut tilinumeroa ajoissa tai ollenkaan tai tilini on lopetettu?

Huom. Jos sinulla on kysyttävää varainsiirtoveron palautuksen maksamisesta, ota yhteyttä Verohallinnon maksuliikenteen palvelunumeroon 029 497 026. Jos kysymyksesi liittyvät varainsiirtoveron verotuspäätökseen, ota yhteyttä verotoimistoon. Yhteystiedot näet verotuspäätöksestä.

Palautuspäätökseen voi hakea muutosta

Voit hakea Verohallinnon antamaan palautuspäätökseen muutosta. Palautushakemusta koskevaan päätökseen voi hakea oikaisua tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Oikaisuvaatimuksen määräaika on 3 vuotta verovuoden päättymisestä, kuitenkin vähintään 60 päivää siitä, kun verovelvollinen sai tiedon päätöksestä. Verovuosi tarkoittaa sitä kalenterivuotta, jonka aikana kiinteistö tai arvopaperi on luovutettu tai verovelvollisuus on muuten alkanut.

Esimerkki: Jos kauppa olisi tehty 1.2.2021, palautushakemukseen annettuun päätökseen voisi hakea oikaisua viimeistään 31.12.2024. Jos palautusta olisi kuitenkin haettu vasta vuoden 2024 lopulla ja tieto palautuspäätöksestä saataisiin vasta vuoden 2025 puolella, oikaisuvaatimusaika olisi kuitenkin 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus hallinto-oikeuteen

Jos olet tyytymätön oikaisulautakunnan päätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon oikaisulautakunnan päätöksestä.

Tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (Oikeus.fi)

Sivu on viimeksi päivitetty 5.4.2024