Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Matkakulut

Voit vähentää verotuksessa työssä käymiseen ja töiden tekemiseen liittyvät matkakulut. Voit ilmoittaa vuoden 2023 matkakuluja verokortille.

Ilmoita matkakulut Omaverossa

Voit ilmoittaa tai korjata tiedot myös paperilomakkeilla 1A, 1B, 1C tai 1D. Jos ilmoitat paperilla, älä ilmoita samaa tietoa uudestaan OmaVerossa.

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut

Kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen julkisen liikenteen kulkuneuvon mukaan. Matkakulut voi vähentää oman auton mukaan vain tietyissä olosuhteissa.

Työmatka

Työmatka on tilapäinen matka, jonka teet työtehtävien takia. Työmatka ei siis tarkoita päivittäistä matkaa töistä kotiin. 

Erityisalojen matkat

Erityisaloja ovat esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäala. Jos työnantaja ei ole korvannut matkakuluja erityiselle työntekemispaikalle, voit vähentää kulut verotuksessa.

Viikonloppumatkat

Onko kotisi eri paikkakunnalla kuin missä työskentelet ja yövyt työpäivinä? Kulujen vähentämiseen vaikuttaa se, onko toisella paikkakunnalla sijaitseva työpaikka varsinainen työpaikkasi vai työskenteletkö siellä vain tilapäisesti.

Matkat toissijaiselle työpaikalle

Kulujen vähentämiseen vaikuttaa se, lähdetkö matkalle kotoa vai majoittumispaikasta.

Matkakulujen omavastuu on 750 euroa

Matkakuluista vähennetään ensin omavastuu. Vuonna 2023 (ja 2022) omavastuu on 750 euroa. Matkakuluja saa omavastuun jälkeen vähentää enintään 8 400 euroa vuonna 2022 (ja 2023). Maksimivähennyksen saat vuonna 2022 siis silloin, jos matkakuluja on yhteensä vähintään 9 150 euroa. Ilmoita matkakulut aina kokonaan: älä vähennä omavastuuosuutta itse.

Jos olet ollut osan vuotta työttömänä, matkakulujen omavastuu on pienempi. Jokainen täysi työttömyyskorvauskuukausi (= 21,5 korvauspäivää) pienentää omavastuuta 70 euroa. Omavastuu on kuitenkin vähintään 140 euroa. Verohallinto laskee myös työttömänä olleen omavastuuosuuden, joten älä vähennä omavastuuta itse, kun ilmoitat matkakuluja.

Et saa vähennettävää määrää kokonaan itsellesi

Matkakulut vähennetään niistä ansiotuloista, jotka olet vuoden aikana saanut. Vähennystä ei siis tehdä suoraan veroista, vaan matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää.

Jos vähennettäviä matkakuluja on esimerkiksi 4 400 euroa, vaikutus verojesi määrään ei ole yhtä suuri. Ainoastaan verotettavan tulon määrä pienenee matkakuluvähennyksen verran. Vaikutuksen voit arvioida kertomalla matkakuluvähennyksen eli omavastuun jälkeen jäljelle jäävän määrän omalla lisäveroprosentillasi.

Esimerkki: Markun ansiotulot ovat 40 000 euroa vuodessa. Jos Markulla ei olisi muita kuin viran puolesta huomioitavia vähennyksiä verotuksessaan, olisi hänen veroprosenttinsa 25 %, ja hänen ansiotulostaan menisi veroa 25 % x 40 000 e = 10 000 e.

Markulla on kuitenkin matkakuluja 4 400 e. Matkakuluista vähennetään ensin omavastuu 750 euroa. Markun vähennettävien matkakulujen määrä on siis 3 650 e. Hänen verotettavaksi ansiotulokseen jää 40 000 e – 3 650 e = 36 350 e. Nyt Markun veroprosentti on 21 %, ja hänen tuloistaan menee veroa 21 % x 40 000 e = 8 400 e.

Markun 4 400 euron matkakulut vähensivät hänen maksamiensa verojen määrää 10 000 e – 8 400 e = 1 600 e. Markku olisi voinut arvioida matkakulujen vaikutusta hänen verojensa määrään kertomalla matkakulujen vähennettävän määrän hänen verokortilleen merkityllä lisäveroprosentilla, joka Markulla on 42 % (42 % x 3 650 e = 1 533 e).

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023