Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainasta maksetun koron saa yleensä vähentää verotuksessa joko osittain tai kokonaan. Asuntolainan korkojen vähentämiseen vaikuttaa se, millaisessa käytössä asunto on.

Jos olet ottanut lainan ensiasuntoa varten, lue ensiasunnon korkovähennyksestä

Vakituinen asunto tai sen peruskorjaus

Voit vähentää osan asuntolainan koroista verotuksessa, jos laina on otettu perheen vakituisen asunnon hankintaa tai peruskorjausta varten. Asunto voi olla omakotitalo tai asuinhuoneisto. Huomaa kuitenkin, että asuntolainan korkovähennys on pienentynyt asteittain vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2022 verotuksessa asuntolainan korkovähennys on 5 prosenttia. Vuodesta 2023 alkaen asuntolainan korkoja ei voi enää vähentää verotuksessa.

Asuntolainan korkovähennyksen määrä

Asuntolainan korkovähennyksen määrä
Asuntolainan korkojen maksuvuosi Koroista saa vähentää
2023 0 %
2022 5 %
2021 10 %
2020 15 %
2019 25 %
2018 35 %

Vähennyskelpoiset korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos sinulla ei ole pääomatuloja tai niitä on vähemmän kuin vähennettäviä korkoja, syntyy alijäämä. Tästä alijäämästä 30 % luetaan alijäämähyvitykseksi, joka vähennetään ansiotulojesi veroista.

Katso laskuesimerkkejä kohdasta Alijäämähyvitys

Sijoitusasuntoon otetun lainan korkovähennys

Jos olet ottanut lainan sijoitusasunnon hankkimista varten, voit vähentää korot verotuksessa kokonaan. Kyseessä on silloin tulonhankkimisvelka eli laina, joka kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen. Tulohankkimistoimintaa on esimerkiksi se, että annat asunnon vuokralle ja saat siitä tuloa.

Sijoitusasuntoon liittyvän lainan korot vähennetään ensin pääomatuloista, joita ovat esimerkiksi asunnon vuokratulot. Jos tulos on negatiivinen, 30 % tästä alijäämästä vähennetään ansiotulojen verosta. Myös sijoitusasuntoon liittyvät lainan sivukulut voi vähentää pääomatuloista.

Muu asuntolaina

Vapaa-ajan asunnon hankintaa varten otetun lainan korkokuluja ei voi vähentää verotuksessa. Laina rinnastetaan kulutusluottoon eli muuksi velaksi.

Jos asunto on annettu perheen täysi-ikäisen lapsen tai isovanhemman käyttöön joko ilman vuokraa tai huomattavasti alueen vuokratasoa alhaisemmalla vuokralla, asunnon hankintaan tai peruskorjaukseen otetun lainan korkokuluja ei voi vähentää. Laina rinnastetaan kulutusluottoon eli muuhun velkaan.

Esimerkiksi vapaa-ajan asunto on saattanut olla vuoden aikana sekä omassa käytössä että vuokrauskäytössä.

Vapaa-ajan asuntoon kohdistuvan lainan osuus katsotaan ajan suhteessa

  • vuokrauksen osalta tulonhankkimisvelaksi
  • oman käytön osalta kulutusluotoksi.

Korkokulut vähennetään verotuksessa lainan käyttötarkoituksen mukaan.

Määräosuuden omistaminen

Asunnosta voi hankkia omistukseensa myös vain määräosuuden. Erilaisten rahoitusmallien avulla asunnon ostaja rahoittaa itse tietyn osuuden asunnon hinnasta, ja loppuosa rahoitetaan esimerkiksi asunto-osakeyhtiön ottamalla yhtiölainalla.

Tällaisessa tilanteessa voit vähentää asuntovelan korkoina vain ne korot, jotka olet maksanut omasta velastasi. Et siis voi vähentää omassa verotuksessasi yhtiölainan korkoa, jonka olet maksanut yhtiövastikkeen yhteydessä.

Osaomistusasunto on järjestely, jossa hankit osan asuntoon oikeuttavista osakkeista.

Jos olet ottanut lainan omistusosuuden hankintaa varten, voit vähentää lainan korot verotuksessa. Sen sijaan et voi vähentää korkoa, joka mahdollisesti sisältyy vuokraan.

Asumisoikeusasunto on asumismuoto, jossa maksat asunnosta asumisoikeusmaksun sekä käyttövastiketta.

Jos olet ottanut lainan asumisoikeusmaksua varten, voit vähentää lainan korot verotuksessa.

Vakituisen asunnon peruskorjaus

Voit vähentää verotuksessa osan vakituisen asunnon peruskorjausta varten otetun lainan koroista samoin kuin vakituisen asunnon hankintaa varten otetun lainan korot. Vuonna 2022 voit vähentää 5 % koroista. Huomaa, että vuonna 2023 korkovähennys poistuu kokonaan. 

Jos peruskorjaus on rahoitettu asunto-osakeyhtiön ottamalla yhtiölainalla, et voi vähentää yhtiövastikkeeseen sisältyvää korkoa. Jos sen sijaan otat oman lainan taloyhtiön peruskorjauskustannuksia varten ja maksat sillä oman osuutesi taloyhtiön kustannuksista tai taloyhtiön lainasta, voit vähentää lainan korot.

Niin sanottuihin vuosikorjauksiin liittyvän lainan korkoja ei voi vähentää. Vuosikorjauskuluja ovat muun muassa asunnon maalaus, tapetointi sekä aikaisempaa tasoa vastaavien keittiökalusteiden hankinta.

Aravalaina

Aravalainasta eli niin sanotusta vuosimaksulainasta maksettuja lainan korkoja ei voi vähentää verotuksessa.

Mistä vähennys tehdään?

Vähennys tehdään ensisijaisesti pääomatuloista, joita ovat esimerkiksi vuokratulot ja osinkotulot. Jos pääomatuloja ei ole, 30 % vähennyskelpoisista koroista vähennetään ansiotulojen verosta alijäämähyvityksenä. Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkat, eläkkeet ja Kelan maksamat etuudet.

Alijäämähyvitys

Jos pääomatuloja ei ole, vähennys myönnetään ansiotulojen (esim. palkkatulojen) veroista alijäämähyvityksenä. Hyvitys on enintään 1 400 euroa vuodessa. Puolisoilla enimmäismäärä on 2 800 euroa.

Enimmäismäärään lisätään lapsikorotus, joka on 400 euroa yhdestä alaikäisestä lapsesta ja 800 euroa kahdesta tai useammasta lapsesta.

Esimerkki: Perheellä on kaksi lasta. Puolisot ovat maksaneet vuodessa asuntolainan korkoja 2 000 euroa. Puolisot voivat vähentää vuoden 2022 verotuksessaan korkoa 100 euroa (2 000 e x 5 %). Puolisoilla ei ole pääomatuloja, joten he saavat alijäämähyvityksen ansiotulojen veroistaan. Koroista vähennetään alijäämähyvityksenä 30 %, eli alijäämähyvitys on yhteensä 30 euroa (100 e x 30 %).

Ilmoita korkokulut Verohallintoon

Lainan korkokulut voidaan ottaa huomioon jo verokortin ennakonpidätysprosentissa.

Lue lisää verokortin muuttamisesta

Pankki ilmoittaa korot esitäytetylle veroilmoitukselle

Pankki ilmoittaa lainan ja lainan korot Verohallintoon lopullista verotusta varten, ja ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Tarkista korkotiedot ja lainan käyttötarkoitus. Jos velan käyttötarkoitus on merkitty veroilmoitukseen väärin, ilmoita lisätiedoissa lainan oikea käyttötarkoitus ja luoton tunnus.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2022