Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Pääomatuloista tehtävät vähennykset

Pääomatuloista voi vähentää kulut, jotka ovat syntyneet pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä.

Kulut, korot ja lainat

Pääomatuloista vähennettäviä tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi

  • puhelinkulut
  • atk-kulut, kuten tietokone tai nettiyhteys
  • ammattikirjallisuuden hankkimisesta syntyneet kulut.

Kulujen täytyy liittyä tulojen hankkimiseen, esimerkiksi sijoitustoimintaan.

Myös työhuonevähennyksen voi tehdä pääomatuloista. Vähennyksen määrään vaikuttaa se, onko kyseessä päätoiminen tulonhankkimistoiminta vai satunnaisten sivutulojen hankinta.

Jos kulut liittyvät arvopapereiden, arvo-osuuksien tai vastaavan omaisuuden hoitoon ja säilyttämiseen, kuluista vähennetään 50 euron omavastuu. Veroilmoitukseen kulut merkitään täysimääräisenä omavastuu mukaan lukien.

Kuinka paljon voi vähentää?

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaisen säästämisen eli PS-sopimuksen maksuja voi vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa.

Mistä vähennys tehdään?

Maksut vähennetään pääomatuloista maksuvuonna.

Jos pääomatuloja ei ole tai niitä ei ole riittävästi, vähennys tehdään ansiotulojen verosta niin sanottuna erityisenä alijäämähyvityksenä. Erityinen alijäämähyvitys on 30 %.

Jos ansiotulojen veroja ei ole riittävästi, Verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti puolison verotuksessa. Jos puolisonkaan verot eivät riitä, maksu jää tältä osin lopullisesti vähentämättä.

Eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksujen perusteella ei vahvisteta tappiota.

Kuka voi tehdä vähennyksen?

Maksut voi vähentää vain vakuutetun omassa verotuksessa. Vaikka puoliso olisi maksanut vakuutusmaksusi, hän ei voi vähentää niitä omassa verotuksessaan.

Lisätietoa

Perustietoa vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen vähentämisestä verotuksessa

Syventävää tietoa vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen ja PS-sopimusmaksujen verotuksesta

Kuinka paljon voi vähentää?

Vuonna 2022 asuntolainan koroista saa vähentää 5 %. Vuonna 2023 asuntolainan korkovähennys poistuu kokonaan.

Tulonhankkimisvelan korot voi vähentää kokonaan. Tulonhankkimisvelka tarkoittaa sitä, että velka on otettu veronalaisen tulon hankintaa varten – esimerkiksi olet ostanut lainalla sijoitusasunnon, josta saat vuokratuloa, tai osakkeita, joista saat osinkotuloa.

Milloin voi vähentää?

Vuonna 2023 lainan korot voi vähentää verotuksessa vain silloin, jos kyseessä on tulonhankkimisvelka. Asuntolainan tai opintolainan korkoja ei voi enää vähentää. 

Asuntolainan koroista saa vähentää 5 % vielä vuoden 2022 veroilmoituksessa. Jos sinulla on ensiasunto, tarkista veroilmoituksesta ja verokortin tiedoista, että lainan käyttötarkoitus on merkitty oikein. Korjaa tarvittaessa lainan käyttötarkoitus ensiasunnoksi. Myös ensiasunnon asuntovelan korkovähennys poistuu vuonna 2023.

Mistä vähennys tehdään?

Korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista, esimerkiksi vuokratuloista tai luovutusvoitosta. Velan lyhennyksiä ei voi vähentää verotuksessa – poikkeus on opintolainavähennys.

Jos pääomatuloja ei ole tai niitä ei ole tarpeeksi vähennyksen tekemiseen, vähennys tehdään niin sanottuna alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Alijäämähyvitys on 30 % koron määrästä. Ensiasunnon velan koroista alijäämähyvitys on 32 %. Alijäämähyvitys on enintään 1 400 euroa. Siihen voidaan kuitenkin lisätä mahdollinen lapsikorotus, joka on 400 euroa yhdestä alaikäisestä lapsesta ja 800 euroa kahdesta tai useammasta lapsesta.

Lisätietoa

Lue lisää alijäämähyvityksestä

Tarkempaa tietoa korkojen vähentämisestä verotuksessa

Pääomatulona verotetun osakaslainan lyhennyserät saa vähentää pääomatuloista.

Vähennykset pitää tehdä 5 vuoden kuluessa siitä vuodesta, jolloin laina on nostettu. Jos verotettavia pääomatuloja ei ole tarpeeksi, vähennys tehdään niin sanottuna alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

Lue lisää pääomatuloksi luettavasta osakaslainasta

Jälkimarkkinahyvitys on korkoa vastaava hyvitys, joka on kertynyt joukkovelkakirjalainoista. Jälkimarkkinahyvitystä kertyy joukkovelkakirjan luovutusta edeltäneen koronmaksupäivän ja luovutuspäivän väliseltä ajalta. Hyvitys saadaan tai maksetaan joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä.

Joukkovelkakirjalainan oston yhteydessä ostaja voi maksaa jälkimarkkinahyvitystä myyjälle. Jälkimarkkinahyvitys on silloin ostajalle tulonhankkimismenoa, ja hän voi vähentää sen omassa verotuksessaan.

Tappiot

Verotuksessa vahvistettu tappio vähennetään aina saman tulolajin tulosta. Ansiotuloihin liittyvää tappiota ei siis voi vähentää pääomatuloista eikä pääomatulojen tappiota ansiotuloista.

Lisäksi tappiot pitää aina vähentää sen tulolähteen tuloksesta, jossa ne ovat syntyneet. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi elinkeinotoiminnasta syntynyttä tappiota ei voi vähentää maatalouden tulosta eikä maatalouden tappiota elinkeinotoiminnan tulosta.

Omaisuuden myynnistä tai muusta luovutuksesta syntyneet tappiot vähennetään kaikista pääomatuloista. 

Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai pääomatuloja on vähemmän kuin vähennettäviä myyntitappioita, vähennys siirtyy seuraaville viidelle vuodelle. Myyntitappion perusteella et voi saada alijäämähyvitystä ansiotulojen verotuksessa.

Pieniä myyntitappioita ei voi vähentää. Vähennystä ei saa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa.

Ilmoita myyntitappio OmaVerossa tai lomakkeella 9 (Luovutusvoitto tai -tappio)

Lue tarkemmin luovutustappion vähentämisestä

Voit vaatia, että elinkeinotoiminnan ja maatalouden tappio vähennetään kokonaan tai osittain pääomatuloista, jotka olet saanut samana vuonna. Vähentämistä pitää vaatia, ennen kuin kyseisen verovuoden verotus päättyy.

Jos olet esimerkiksi maatalousyhtymän osakas ja haluat vähentää yhtymälle syntynyttä maatalouden tappiota tai yhtymän maatalouden lopetustappiota omista pääomatuloistasi, merkitse vähennettävän tappion määrä henkilökohtaiseen veroilmoitukseesi.

Jos pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä on enemmän kuin pääomatuloja, syntyy alijäämä.

Jos ansiotulojen verot eivät riitä tämän alijäämän vähentämiseen eli alijäämähyvityksen tekemiseen, verotuksessa vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Tappio vähennetään seuraavien 10 verovuoden aikana pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022