Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Alijäämähyvitys - Verohallinto tekee vähennyksen puolestasi

Alijäämähyvitys on vähennys, jonka Verohallinto tekee automaattisesti ansiotulojen verosta, jos olet siihen oikeutettu. Voit saada alijäämähyvitystä, jos pääomatuloista tehtävät vähennykset ovat suuremmat kuin pääomatulosi.

Alijäämä syntyy esimerkiksi silloin, kun

 • sinulla ei ole pääomatuloja, mutta olet maksanut vuonna 2022 asuntolainan korkoja
 • pääomatuloista vähennettävät kulut ovat suuremmat kuin tulot, esimerkiksi vuokra-asunnon remonttikulut ovat suuremmat kuin vuokratulot.

Osa tästä pääomatulojen alijäämästä vähennetään ansiotulojen, esim. palkkatulojen veroista alijäämähyvityksenä.

Jos saat alijäämähyvitystä, se näkyy verotuspäätöksessäsi kohdassa Veroista ja maksuista tehtävät vähennykset.

Esimerkki: Antilla oli verovuonna 2022 pääomatuloja 4 000 euroa. Pääomatulosta vähennettäviä tulonhankkimismenoja hänellä oli 1 000 euroa, tulonhankkimisvelan korkoja 6 000 euroa ja asuntolainan korkoja 3 000 euroa. Asuntolainan koroista sai verovuonna 2022 vähentää 5 %, joten vähennettävä määrä esimerkissä on 0,05 x 3 000 = 150 euroa. Antin pääomatulon alijäämä on 3 150 euroa. Alijäämähyvitys on 30 % alijäämästä, eli 945 euroa.

Esimerkkilaskelma alijäämähyvityksestä
Tulot ja vähennykset   Euroa
Antin pääomatulot   4 000
- tulonhankkimismenot  - 1 000
- tulonhankkimisvelan korot - 6 000
- asuntolainan korot    - 150
= Antin pääomatulojen alijäämä  - 3 150
= Alijäämähyvitys on 30 % x 3 150 e - 945

Huom! Vuonna 2023 asuntolainan korkoja ei voi vähentää enää ollenkaan.

Kuinka paljon alijäämähyvitys on?

Hyvitys on 30 % alijäämästä.

Alijäämähyvitystä voi saada enintään 1 400 euroa vuodessa.

Jos sinulla on alaikäisiä lapsia, hyvityksen enimmäismäärään tehdään lapsikorotus:

 • Jos sinulla tai teillä puolisosi kanssa yhdessä on alaikäinen lapsi, enimmäismäärää korotetaan 400 euroa. Silloin alijäämähyvitys on enimmillään 1 800 euroa.
 • Jos lapsia on kaksi tai enemmän, korotus on yhteensä 800 euroa. Silloin alijäämähyvitys on enimmillään 2 200 euroa.

Ei tarvitse. Verohallinto myöntää automaattisesti lapsikorotuksen ensisijaisesti sille puolisolle, jonka ansiotulojen valtion tulovero on suurempi. 

Jos haluatte, että lapsikorotus tehdään pienempituloisella puolisolla, sitä on vaadittava veroilmoituksen yhteydessä. Ilmoita silloin kohdassa "Alijäämähyvitys ja sen lapsikorotus", kuinka monesta lapsesta vaadit korotusta omassa verotuksessasi.

Lapsikorotusta voit vaatia

 • OmaVerossa kohdassa Muut vähennykset – Alijäämähyvityksen lapsikorotus ja siirto puolisolle
 • lomakkeella 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Jos lapsia on enemmän kuin yksi, voit jakaa lapsikorotuksen puolisosi kanssa niin, että molemmat saavat 400 euron lapsikorotuksen. Korotus on jaettava tasan. Sitä ei voi jakaa niin, että toinen puoliso saisi esimerkiksi 200 euroa ja toinen 600 euroa.

Jos olette eronneet tai asutte erillänne puolisosi kanssa, oikeus lapsikorotukseen on vain sillä vanhemmalla, joka on lähivanhempi.

Et menetä. Jos sinulla on puoliso ja hänen alijäämähyvityksensä jää alle 1 400 euron, sinulle siirretään häneltä käyttämättä jäävä osuus enimmäismäärästä (= 1 400 e - käytetty alijäämähyvitys).

Muussa tapauksessa sinulle vahvistetaan pääomatulolajin tappio, joka vähennetään pääomatuloistasi seuraavien 10 vuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloja syntyy. Pääomatuloja ovat esimerkiksi osakkeiden tai rahasto-osuuksien myyntivoitot, osinkotulot ja vuokratulot.

Alijäämähyvityksen voi siirtää puolisolle

Verotuksessa puolisollesi voidaan siirtää

 • alijäämähyvityksen enimmäismäärästä se osa, joka jää käyttämättä omassa verotuksessasi. Tämän Verohallinto tekee automaattisesti eikä sitä tarvitse erikseen vaatia.
 • alijäämähyvitys, jota ei voida vähentää omassa verotuksessasi. Näin käy silloin, jos sinulla ei ole ansiotuloista määrättäviä veroja tai verot eivät riitä koko alijäämähyvityksen vähentämiseen. Tätä sinun on halutessasi vaadittava veroilmoituksessa. Tee vaatimus
  • OmaVerossa kohdassa Muut vähennykset – Alijäämähyvityksen lapsikorotus ja siirto puolisolle
  • lomakkeella 50B, Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset, kohdassa Alijäämähyvitys ja sen lapsikorotus.
  • Vaatimus on tehtävä viimeistään ennen kuin verovuoden verotuksesi päättyy.
  • Jos et vaadi alijäämähyvityksen siirtoa puolisolle, sinulle vahvistetaan pääomatulolajin tappio, joka vähennetään pääomatuloistasi seuraavien 10 vuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloja syntyy.

Esimerkki: Matilla ja Maijalla on yksi yhteinen alaikäinen lapsi. Matin ansiotuloista menevän veron määrä on 15 000 euroa. Matin pääomatulojen alijäämä on 11 000 euroa. Maijalla ei ole lainkaan pääomatulojen alijäämää.

Alijäämähyvityksen osuus, eli 30 % Matin pääomatulojen 11 000 euron alijäämästä olisi 3 300 euroa. Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on kuitenkin 1 400 euroa. Maijan alijäämähyvitys (1 400 euroa) siirretään Matin hyväksi, koska Maijalla ei ole lainkaan pääomatulojen alijäämää.

Myös alijäämähyvityksen lapsikorotus huomioidaan Matin verotuksessa. Matin alijäämähyvityksen enimmäismääräksi tulee siis 3 200 euroa (oman alijäämähyvityksen enimmäismäärä 1 400 e + puolisolta käyttämättä jäänyt 1 400 e + lapsikorotus 400 e).

Tämä 3 200 euroa vähennetään alijäämähyvityksenä Matin ansiotulojen verosta. Matin ansiotuloista menee veroa 11 800 euroa (15 000 e - 3 200 e).

 

Ensiasunnon lainan koroista saa suuremman alijäämähyvityksen

Yleensä alijäämähyvitys on 30 % pääomatulon alijäämästä. Jos olet ottanut lainan ensiasuntoa varten ja alijäämä on syntynyt tämän lainan koroista, alijäämähyvitys on 32 %. 

Jos olet ottanut asuntolainan ensiasuntoa varten, tarkista, että lainan käyttötarkoitus on merkitty oikein esitäytettyyn veroilmoitukseen. 

Alijäämähyvityksen korotus koskee kaikkia ensiasunnon hankkijoita ilman ikärajaa (toisin kuin varainsiirtoverotuksessa, jossa ensiasunnon verovapauden saavat vain 18–40-vuotiaat). Saat alijäämähyvityksen korotuksen siltä vuodelta, kun muutit ensiasuntoosi ja enintään yhdeksältä sitä seuraavalta vuodelta.

Esimerkki: Askolla ei ole puolisoa tai lapsia. Askon pääomatulolajin alijäämä on 3 000 euroa. Askon pääomatulolajin alijäämä muodostuu ensiasunnon hankintaan otetun lainan koroista. Askon ansiotuloista menee veroa 15 000 euroa.

32 % Askon 3 000 euron pääomatulolajin alijäämästä on 960 euroa. Se vähennetään Askon ansiotulojen veroista. Askon ansiotuloista menee siis veroa 14 040 euroa (15 000 e - 960 e). Jos kyse olisi ollut tavallisen asuntolainan koroista, ansiotuloista tehtävän vähennyksen määrä olisi ollut 900 euroa.

Mitä pidetään asuntovelkana tai ensiasunnon velkana?

Asuntovelka tarkoittaa velkaa, joka on otettu sinun tai perheesi vakituisen asunnon hankintaa tai peruskorjausta varten.

Asuntovelka on otettu ensiasunnon hankintaa varten, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:

 • Velka on otettu sellaisen rakennuksen tai huoneiston hankkimiseen, josta olet hankkinut omistukseesi vähintään puolet 1.1.1993 tai sen jälkeen.
 • Et ole aiemmin omistanut vähintään puolta vakituisena asuntona käyttämästäsi rakennuksesta tai huoneistosta.

Et voi saada alijäämähyvityksen ensiasunnon korotusta, jos olet aiemmin omistanut vähintään puolet jostain asunnosta, jota olet käyttänyt vakituisena asuntonasi. Kun myyt ensiasunnon ja hankit uuden asunnon, et saa enää alijäämähyvityksen korotusta. Toisen asunnon hankinnan jälkeen velka on tavallista asuntovelkaa.

Huomaa, että ensiasuntoon otetun peruskorjausvelan korot vähennetään tavallisina asuntovelan korkoina. Peruskorjausvelan korkoja käsitellään tavallisen asuntovelan korkoina riippumatta siitä, oletko ottanut velan ensiasunnon hankinnan yhteydessä vai vasta myöhemmin sen jälkeen. 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2023