Yhteenveto verojen maksutilanteesta

Tämä ohje koskee sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Yhteenvetoon on koottu tiedot verojesi maksutilanteesta viimeisen kuukauden ajalta. Saat yhteenvedon, kun sinulla on veroja maksamatta. Yhteenvetoa ei lähetetä, jos maksamattomien verojen määrä on vähäinen. Maksamattomat verot ovat kuitenkin aina nähtävissä OmaVerossa.

Saat yhteenvedon myös silloin, kun yhteenvedossa on tieto esimerkiksi siitä, että veronpalautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.

Yritykset ja yhteisöt saavat yhteenvedon yleensä myös silloin, kun maksuja on käytetty veroihin.

Yhteenveto muistuttaa myöhästyneistä maksuista

Myöhässä olevista veroista on maksukehotus yhteenvedossa. Et siis enää saa erillistä muistutusta esimerkiksi maksamatta jääneestä jäännösverosta tai kiinteistöverosta. Saat yhteenvedossa 1–3 maksukehotusta ennen kuin verot lähetetään ulosottoon. Maksukehotusten määrä riippuu siitä, onko sinulla muita maksamattomia veroja.

Yhteenvedossa on tilanne siltä päivältä, jolloin yhteenveto on muodostettu (yleensä kuukauden viimeinen päivä). Jos maksat veroja myöhässä, tarkista viivästyskoron määrä OmaVerosta.

Maksamattomat verot voidaan lähettää ulosottoon

Jos verosta on jo muistutettu yhteenvedossa mutta vero on edelleen maksamatta, Verohallinto voi lähettää verot ulosottoon. Ennen ulosottoon lähettämistä saat yhteenvedon, jossa on ilmoitus ulosottoon siirtämisestä.

Jos olet ottanut sähköisen asioinnin käyttöön tilaamalla Suomi.fi-viestit, saat ennen ulosottoon siirtämistä maksukehotuksen (ilmoituksen ulosottoon siirrosta) ainoastaan sähköisesti OmaVerossa.

Voit välttyä ulosotolta, kun maksat veron yhteenvedon ohjeiden mukaan. Viimeinen maksupäivä on mainittu yhteenvedossa, jossa on annettu ilmoitus ulosottoon siirrosta. Jos et pysty maksamaan veroa siihen mennessä, lähetämme veron ulosottoon. Kun vero on siirretty ulosottoon, se on maksettava ulosottoviranomaiselle.

Jos et pysty maksamaan veroa ennen viimeistä mahdollista maksupäivää, voit hakea maksujärjestelyä. Lue lisää maksujärjestelystä ja sen edellytyksistä.

Tarkista yhteenveto

Tarkista aina yhteenvedon tiedot. Jos yhteenvedosta puuttuu ilmoittamiasi oma-aloitteisia veroja tai tieto veron maksusta, tarkista OmaVerossa, että olet

 • antanut oma-aloitteisten verojen ilmoituksen oikealle verokaudelle
 • käyttänyt maksuissa oikeaa tili- ja viitenumeroa.

Yhteenvedolta voit myös tarkistaa, onko vero tullut maksetuksi palautuksesta.

Yhteenvedolla ilmoitetaan palautuksen käytöstä

Saat yhteenvedossa ilmoituksen veronpalautuksen käytöstä verojen maksuksi. Yhteenveto on nähtävissä OmaVerossa.

Katso ohje: Näin löydät verokortin, kirjeen tai päätöksen OmaVerosta

Jos verotuksesi on päättynyt esimerkiksi elokuussa ja sinulle on ollut tulossa lokakuussa veronpalautusta, sitä on käytetty verojesi maksuksi verotuksesi päättymispäivästä lähtien:

 • henkilöasiakkailla seuraavan kuun 4. päivään asti
 • yritys- ja yhteisöasiakkailla seuraavan kuun 18. päivään asti.

Oman verotuksesi päättymispäivän näet saamastasi verotuspäätöksestä tai OmaVerosta. Näet myös tiedot veronpalautuksen käytöstä OmaVerosta. Katso ohje: Näin näet onko veronpalautustasi käytetty verojen maksuksi.

Veronpalautusta käytetään ennestään maksamattomiin veroihin heti verotuksen päättymispäivänä ja erääntyviin veroihin niiden eräpäivänä, vaikka maksaisit silloin.

Käyttämättömät maksut ja palautukset yhteenvedossa

Yhteenvedosta näet myös, onko sinulla sellaisia maksuja tai palautuksia, joita ei ole vielä käytetty veroihin tai palautettu.

Mahdollisten hyvityskorkojen vuoksi yhteenvedossa saattaa olla muutamien senttien eroja verrattuna yrityksen kirjanpitoon, koska yhteenvedossa eritellään vain kuluneen kuukauden aikana käytetyt maksut ja palautukset sekä hyvityskorot.

OmaVerosta näet tarkemmat tiedot esimerkiksi hyvityskorosta ja sen käytöstä.

Lue lisää kirjanpitolautakunnan ohjeesta: Oma-aloitteisesti tilitettävien verojen kirjanpitokäsittely.

Usein kysyttyä

Maksamattomien verojen lisäksi yhteenvedossa ilmoitetaan veronpalautuksen käytöstä verojen maksuksi. Verohallinto käyttää veronpalautustasi verojesi maksuksi heti verotuksen päättymispäivästä lähtien seuraavan kuun 4. päivään asti. Lisäksi veronpalautusta käytetään heti verotuksen päättymispäivänä ennestään maksamattomiin veroihin.

Yhteenveto on nähtävissä myös OmaVerossa.

Jos maksoit verosi eräpäivänä ja veronpalautustasi käytettiin veron maksuksi, oma maksusi palautetaan sinulle noin viikon kuluessa, ellei sinulla ole tulevia saman veron eriä maksettavana tai muita jo ennestään erääntyneitä veroja ja tilinumerosi on Verohallinnon tiedossa.

Jos kyse on oma-aloitteisen veron maksusta, oman maksun palauttamiseen ja sen ajankohtaan vaikuttavat OmaVerossa valitsemasi palautusajankohta ja palautusraja. Lue lisää oma-aloitteisen veron palautuksen maksamisesta. Jos OmaVerossa tekemäsi valinnat ovat sellaiset, että oma oma-aloitteisen veron maksusi jää odottamaan tulevia veroja, voit halutessasi hakea maksamaasi summaa takaisin. Katso ohje: Näin muutat oma-aloitteisten verojen palautusvalintoja OmaVerossa.

Seuraa tilannettasi aina OmaVerossa.

Saat yhteenvedon esimerkiksi silloin, jos sinulla on maksamattomia veroja tai jos veronpalautustasi on käytetty veroihin. Yritykset ja yhteisöt saavat yhteenvedon säännöllisesti, jos niiden toiminta on jatkuvaa.

Esimerkki: Asiakkaalla on kiinteistöveron eräpäivä 6.8. Asiakas unohtaa maksaa kiinteistöveron eräpäivänä. Maksamattomasta verosta johtuen asiakas saa syyskuun alussa postissa yhteenvedon verojen maksutilanteesta, jossa huomautetaan elokuun maksamattomasta kiinteistöverosta ja annetaan maksuohjeet veron hoitamiseksi. OmaVerossa yhteenveto näkyy heti 1.9.

Jos asiakas on ottanut käyttöönsä sähköiset Suomi.fi-viestit, yhteenveto tulee vain OmaVeroon.

Jos sinulla on tilapäisiä maksuvaikeuksia, voit hakea maksujärjestelyä.

Lue myös: Minulla on jo maksujärjestely. Voiko siihen lisätä uusia veroja?

 1. Yhteenveto muodostuu kalenterikuukauden viimeisenä päivänä, ja se tulee näkyviin OmaVeroon seuraavan kuun alussa.
 2. Yhteenveto ei muodostu, jos kalenterikuukauden aikana ei ole ollut tapahtumia, esimerkiksi maksuja tai erääntyneitä veroja.
 3. Jos arvonlisäverokautesi on kalenterivuosi tai olet apteekkiverovelvollinen, yhteenveto muodostuu maaliskuun 4. päivänä. Jos se on lauantai tai pyhäpäivä, yhteenveto muodostuu seuraavana arkipäivänä. Yhteenveto tulee näkyviin OmaVeroon tämän jälkeen. Saat yhteenvedon myös muilta kuukausilta, jos sinulla on maksamattomia veroja tai palautustasi on käytetty maksamattomiin veroihin.

OmaVerossa voit seurata tietoja jo ennen yhteenvedon muodostamista.

Yhteenvetoon on koottu muun muassa seuraavia tietoja:

 • tiedot verojen maksamista varten, kuten tili- ja viitenumero, jos sinulla on maksamattomia veroja
 • maksukehotus mahdollisista maksamattomista veroista (näkyy myös OmaVeron etusivulla)
 • tiedot siitä, miten maksut ja palautukset on käytetty
 • tieto siitä, että maksamattomat verot voidaan lähettää ulosottoon ja julkaista protestilistalla sekä verovelkarekisterissä
 • huomautus puuttuvista ilmoituksista
 • oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen myöhästymismaksu
 • muut viivästysseuraamukset.

Kuukauden viimeisinä päivinä tekemäsi maksut ja ilmoitukset eivät välttämättä ehdi mukaan yhteenvetoon. Esimerkiksi jos olet antanut oma-aloitteisen veron veroilmoituksen paperilomakkeella, sen käsittelyssä voi olla viiveitä.

Yhteenvedossa näkyvä erääntyneiden verojen saldo on siltä päivältä, jolloin yhteenveto on muodostettu. Jos maksat veroja myöhässä, tarkista OmaVerosta maksupäivän saldo ja viivästyskorko. Viivästyskorkoa pitää maksaa maksupäivään saakka. Voit tarkistaa maksujen käytön OmaVerossa.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2021