Muutoksenhaku autoveroon

Voit vaatia Verohallinnolta oikaisua vahvistettuun autoveropäätökseen, jos et ole siihen tyytyväinen. Voit hakea oikaisua kirjallisesti vapaamuotoisella oikaisuvaatimuksella.

Kuka voi hakea muutosta?

Oikaisua saa vaatia verovelvollinen eli se henkilö, jonka maksettavaksi autovero on määrätty.

Verovelvollisena voit myös valtuuttaa toisen henkilön toimimaan asiamiehenäsi ja tekemään oikaisuvaatimuksen puolestasi. Valtuutus on tehtävä kirjallisella valtakirjalla.

Miten muutosta haetaan?

Oikaisuvaatimus on vapaamuotoinen, mutta se on tehtävä kirjallisesti. Ilmoita oikaisuvaatimuksessa

 • mihin autoveropäätökseen vaadit oikaisua
 • mihin päätöksen kohtiin vaadit oikaisua ja miten päätöstä tulisi oikaista
 • millä perusteella vaadit oikaisua (esimerkiksi pelkkä maininta liian suuresta verosta ei riitä, vaan oikaisuvaatimuksessa on mainittava, millä perusteella vero on virheellinen)
 • muutoksenhakijan nimi
 • laillisen edustajan, asiamiehen tai muun oikaisuvaatimuksen laatijana toimineen henkilön nimi
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin Verohallinto voi ottaa yhteyttä ja toimittaa asiaa koskevat selvityspyynnöt, päätökset ja muut asiakirjat
 • tilinumero mahdollisen veronpalautuksen maksamista varten.

Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

Liitä mukaan

 • autoveropäätös, johon vaadit oikaisua (joko alkuperäinen päätös tai jäljennös)
 • selvitys siitä, milloin muutoksenhakuaika on alkanut, jos autoveropäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta on kulunut yli 3 vuotta
 • asiakirjat, joihin vetoat oikaisuvaatimuksen tueksi, ellet ole jo aikaisemmin toimittanut niitä veroviranomaiselle
 • asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.

Lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen:
Verohallinto / Autoverotus
PL 40
00052 Vero

Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon.

Rekisteröidyn asiamiehen tulee lähettää oikaisuvaatimus osoitteeseen:

Verohallinto / Autoverotus
PL 1000
10900 Hanko

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Oikaisuvaatimus on tehtävä määräajassa. 

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on

 • 3 vuotta autoverotuspäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta
 • vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Esimerkiksi vuoden 2017 aikana tehdyistä autoverotuspäätöksistä oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 31.12.2020.

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka olisit hakenut autoverotuspäätökseen muutosta, vero on maksettava määräaikana. Voit kuitenkin hakea Verohallinnolta veron ulosoton kieltämistä tai keskeyttämistä. Lue lisää täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä.

Ajoneuvon rekisteröintiluvan saaminen edellyttää kuitenkin, että autovero on maksettu kokonaisuudessaan.

Huomioi myös, että ajoneuvon veroton käyttöoikeus päättyy myös autoveron eräpäivänä.