Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Autoveron palauttaminen verovapauden tai alennetun veron perusteella

Verohallinto palauttaa veroa hakemuksesta, jos

  • ajoneuvo on Suomessa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty liikennerekisteriin lievemmin verotettavana tai verottomana ajoneuvona
  • autovero on määrätty maksettavaksi täysimääräisenä.

Palautusta voi hakea liikennerekisteriin merkitty ajoneuvon omistaja. Jos ajoneuvo on hankittu osamaksukaupalla, palautusta voi hakea ajoneuvon ostaja, joka on merkitty rekisteriin ajoneuvon haltijaksi.

Palautusta on haettava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo on rekisteröity.

Voit hakea veron palauttamista seuraaville ajoneuvoille:

Verohallinto palauttaa veroa enintään sen verran kuin veroa on maksuunpantu.

Jos ajoneuvosta ei ole maksuunpantu autoveroa tai jos ajoneuvon autoveroa on alennettu, palautusta ei myönnetä.

Tee hakemus autoveron palauttamiseksi verovapauden tai alennetun veron perusteella OmaVerossa (Toiminnot > Autoveron palautukset > Hakemus autoveron palauttamiseksi)

Siirry OmaVeroon

Saat päätöksen OmaVeroon. Päätös tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

Voit tehdä hakemuksen myös lomakkeella Hakemus autoveron palauttamiseksi (lomake 1214).

Ajoneuvon käyttötarkoituksen muuttaminen

Ajoneuvosta voidaan maksuunpanna veroa, jos ajoneuvon rakennetta, omistusta tai käyttötarkoitusta muutetaan siten, ettei ajoneuvo enää täytä veronpalautuksen edellytyksiä. 

Lue lisää Erikoiskäyttöisten ajoneuvojen verovapaudesta (Traficom).

Ilmoita myös varustetiedot

Lue lisää ajoneuvojen varustetietojen ilmoittamisesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2023