Näin ilmoitat virtuaalivaluutoista saadut voitot ja tappiot OmaVerossa

OmaVerossa voit ilmoittaa virtuaalivaluutan myynnit

a) yksittäin

b) kerralla koko vuodelta.

Myynnillä tarkoitetaan sitä, että vaihdat virtuaalivaluuttaa toiseen virtuaalivaluuttaan tai viralliseen valuuttaan tai käytät sitä ostoksiin tai laskujen maksuun.

Jos ilmoitat kerralla koko vuoden myynnit, huomioi nämä asiat:

 • Tallenna liitetiedostoksi erillinen luovutusvoittolaskelma, jossa on eritelty kaikki vuoden myyntitapahtumat. Luovutusvoittolaskelman voit tehdä esimerkiksi Verohallinnon FIFO-laskurilla. Jos käytät Verohallinnon laskuria, täytä jokaisesta myymästäsi virtuaalivaluutan lajista oma laskelmansa – esimerkiksi jos sinulla on bitcoineja ja litecoineja, täytä niistä erilliset laskelmat. 
 • Jos sinulla on ollut verovuonna sekä voitollisia että tappiollisia myyntejä, sinun pitää liitetiedoston lisäksi täyttää OmaVeron täyttökenttiin kaksi erillistä luovutusvoittolaskelmaa toinen voitollisista myynneistä ja toinen tappiollisista myynneistä. Silloin tappiot voidaan vähentää voitoista oikeassa järjestyksessä.
  Toimi näin:
  • Poimi liitteeksi tallentamastasi laskelmasta erikseen voitolliset ja tappiolliset myynnit. Jos käytät Verohallinnon FIFO-laskuria, näet laskennan lopuksi voitolliset ja tappiolliset tapahtumat taulukon vasemmassa yläreunassa.
  • Täytä ensin OmaVerossa laskelma voitollisista myynneistä. Voit ilmoittaa tässä eri virtuaalivaluuttojen voitolliset myynnit yhdessä (sinun ei siis tarvitse täyttää OmaVerosssa omaa erittelyä esim. bitcoineista ja litecoineista). 
  • Sen jälkeen valitse Lisää uusi luovutus ja täytä laskelma tappiollisista myynneistä.
 1. Valitse Toiminnot-kohdasta linkki Veroilmoitukset ja verotustiedot. Voit myös valita linkin Huomioitavaa-kohdasta.

 2. Valitse vuosi 2020.

 3. Valitse linkki Esitäytetty veroilmoitus.

 4. Valitse Korjaa.

 5. Ensimmäisellä sivulla näet omat tietosi. Siirry kohtaan Esitäytetyt tulot ja vähennykset.

  Jos olet aiemmin ilmoittanut tietoja virtuaalivaluuttojen myynneistä, ne näkyvät tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa voit korjata tietoja tai ilmoittaa uusia myyntejä.

 6. Jos vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset ei ole tietoja virtuaalivaluuttojen luovutuksista tai muista luovutuksista, siirry vaiheeseen Muut tulot.

 7. Valitse Kyllä kohdassa Luovutusvoitot. Valitse sen jälkeen Lisää uusi luovutus.

 8. Valitse Muu omaisuus. Merkitse omaisuuden tyypiksi Muu omaisuus ja kuvaukseksi Virtuaalivaluutta. 

 9. Ilmoita kohdassa Ostajan tai muun luovutuksensaajan nimi virtuaalivaluutan välittäjäyhtiön nimi tai nimet. Y-tunnusta ei tarvitse merkitä.

  a) Kun ilmoitat yksittäisen myynnin

  • Ilmoita luovutuspäiväksi se päivä, jolloin vaihdoit virtuaalivaluuttaa toiseen virtuaalivaluuttaan tai viralliseen valuuttaan tai käytit sitä ostoksiin.
  • Ilmoita myyntihinnaksi virtuaalivaluutan arvo euroina sillä hetkellä, jolloin käytit sitä tai vaihdoit sitä toiseen valuuttaan.

  b) Kun ilmoitat koko vuoden myynnit kerralla

  Jos ilmoitat kerralla koko vuoden virtuaalivaluutan myynnit, täydennä tähän kohtaan seuraavat tiedot:

  • Ilmoita luovutuspäiväksi vuoden viimeinen päivä eli 31.12.2020
  • Ilmoita myyntihinnaksi koko vuoden myyntihinnat yhteensä (omalla erittelyllään voitollisten kauppojen myyntihinnat ja toisella erittelyllä tappiollisten kauppojen myyntihinnat).
 10. Siirry kohtaan Hankintatiedot ja kulut.

  a) Kun ilmoitat yksittäisen myynnin

  • Ilmoita hankintapäiväksi se päivä, jolloin aikanaan hankit virtuaalivaluutan.
  • Ilmoita hankintahinnaksi virtuaalivaluutan arvo euroina sillä hetkellä, jolloin hankit sen.
  • Ilmoita myös omaisuuden hankkimisesta ja myynnistä aiheutuneet menot.

  b) Kun ilmoitat hankintatiedot koko vuoden myynneistä

  Kun ilmoitat hankintatiedot koko vuoden myynneistä, täydennä tähän seuraavat tiedot:

  • Ilmoita hankintapäiväksi vuoden ensimmäinen päivä eli 1.1.2020, vaikka ostotapahtumia olisi useilta eri vuosilta.
  • Ilmoita hankintahinnaksi vuoden aikana myymiesi virtuaalivaluuttojen hankintahinnat yhteensä (omalla erittelyllään voitollisten kauppojen hankintahinnat ja toisella erittelyllä tappiollisten kauppojen hankintahinnat). 
  • Ilmoita virtuaalivaluutan hankkimisesta aiheutuneet menot, esim. välityspalkkioiden yhteismäärä. Ilmoita myös myyntikulut yhteensä koko vuodelta.
 11. Kohdassa Luovutusvoitto tai luovutustappio olevassa laskelmassa näet luovutusvoiton määrän sekä todellisten menojen mukaan että hankintameno-olettaman mukaan. Järjestelmä ottaa käyttöön sinulle edullisemman vaihtoehdon automaattisesti.

 12. Valitse luovutusvoittolaskelman lopussa painike Lisää tiedosto ja valitse tiedoston tyypiksi Virtuaalivaluuttojen liite.

  Tallenna liitteeksi laskelma, jossa olet eritellyt virtuaalivaluutan myynneistä syntyneet luovutusvoitot ja -tappiot.

  • Laske voitto tai tappio erikseen jokaisesta verovuoden myyntitapahtumasta eli aina kun olet vaihtanut virtuaalivaluuttaa toiseen virtuaalivaluuttaan tai viralliseen valuuttaan tai käyttänyt sitä ostoksiin.
  • Jos myymäsi virtuaalivaluutta on hankittu useassa erässä, laske jokaisesta erästä realisoituva arvonnousu tai -lasku erikseen.
  • Voit hyödyntää laskelman teossa Verohallinnon FIFO-laskuria. Tallenna tiedosto pdf-muotoisena, koska OmaVeroon ei voi lisätä Excel-muotoisia liitetiedostoja.
  • Huomaa, että jos sinulla on ollut sekä voitollisia että tappiollisia luovutuksia, sinun pitää täyttää OmaVerossa kaksi erillistä luovutusvoittolaskelmaa – toinen voitollisista myynneistä ja toinen tappiollisista myynneistä. Silloin tappiot voidaan vähentää voitoista oikeassa järjestyksessä. Poimi siis laskelmaltasi erikseen voitolliset ja tappiolliset myynnit.
 13. Voit lisätä uuden erittelyn valitsemalla Lisää uusi luovutus.