Bilskatteåterbäring till personer med funktionsnedsättning

Person med funktionsnedsättning kan få bilskatteåterbäring för sin bil, om bilen är avsedd för hans eller hennes eget bruk och registreras i Finland för första gången.

Återbäring ska sökas inom sex månader från den dag då bilen registrerats i namnet av personen med funktionsnedsättning. Den kan också sökas innan bilen skaffas eller registreras.

För närmare uppgifter om praktiska förfaranden, bilagorna till ansökan, förutsättningarna för återbäring osv. se anvisningen Bilskatteåterbäring till invalider

Ansökan

Lämna ansökan på blankett Ansökan om bilskatteåterbäring till personer med funktionsnedsättning (blanketten nr 1217). Skicka ansökan till adressen:

Skatteförvaltningen / Bilbeskattning
PB 1000
10901 Hangö

Skattelättnad

Om invaliditeten inte är sådan som avses i punkt 1, 2 eller 3 i anvisningen Bilskatteåterbäring till invalider, kan bilskatt i vissa fall återbäras på grund av invaliditet även i form av skattelättnad.  I ansökan ska anges att ansökan baserar sig på 50 § i bilskattelagen.

Skatteförvaltningen kan efter eget omdöme av särskilt vägande skäl återbetala skatten helt eller delvis.

Vid behandlingen av ansökan fästs uppmärksamhet bl.a. vid

  • Arten av invalidens skada som hindrar hans eller hennes rörelseförmåga
  • Behovet av en bil
  • Familjens ekonomiska och sociala ställning

Även skattelättnad kan sökas på förhand.

Ansökan

Skicka den fritt formulerade ansökan om skattelättnad till

Skatteförvaltningen
PB 40
00052 Skatt