När du för in ett begagnat fordon i Finland

När du för in ett begagnat fordon i Finland från EU eller EES-området behöver du inte betala skatten förrän du tar fordonet i bruk.

Deklarationsanvisningar och anvisningar för betalning – om fordonet finns i Finland och du vill ta det i bruk

1

Lämna anmälan om ibruktagande

Om du vill använda fordonet i Finland före registreringen, lämna en elektronisk anmälan om ibruktagande innan du tar fordonet i bruk. Du kan också ta fordonet genast till registreringsbesiktning. 

Lämna en elektronisk anmälan om ibruktagande

Om du vill använda fordonet i Finland före registreringen, du måste ha en gällande registrering för ditt fordon i någon annan EES-stat eller du måste skaffa ett finskt förflyttningstillstånd (Traficom).

Du behöver inte lämna anmälan om ibruktagande om du inte använder fordonet i Finland före registreringen eller om du förflyttar fordonet med ett transportmedel.

2

Lämna bilskattedeklarationen

Lämna bilskattedeklarationen inom 5 dagar efter att du lämnat anmälan om ibruktagande. Du kan lämna bilskattedeklarationen när fordonet finns i Finland. 

Lämna bilskattedeklarationen

Obs! Du får inte bilskattebeslutet omedelbart. När beslutet är färdigt får du ett meddelande om det i din e-post samt ett pappersbeslut med posten till din hemadress.

Se uppskattning om bilskattedeklarations förväntad handläggningstid. 

Du kan lämna anmälan också på papper. Om du använder en pappersblankett skickar vi bilskattebeslutet till dig endast med posten.

3

Betala bilskatten

Betalningsanvisningar är på beskattningsbeslutet. Se anvisningar för betalning.

4

Registrera fordonet

Ta fordonet till registreringsbesiktning och registrera det på besiktningskontoret.

Du kan inleda registreringsbesiktningen redan innan du lämnar bilskattedeklarationen.

Om det t.ex. handlar om ett fordon som införts från ett land utanför EES-området eller ett fordon som är berättigat till en nedsatt skatt skall det alltid registreringsbesiktigas innan Skatteförvaltningen kan fatta ett beskattningsbeslut.

5

Obs!

Du ska utöver bilskatt betala s.k. moms på ett nytt transportmedel enligt 24 %, när du för in till Finland från ett annat EU-land ett fordon, som

  • har sålts högst sex månader efter att det första gången togs i bruk, eller
  • har körts högst 6 000 kilometer före överlåtelsen.

Om du för in ett begagnat fordon från utanför EU, kom ihåg att också lämna en tulldeklaration (Tull).