Gör så här, när du för in i landet eller registrerar ett fordon som inte är registrerat i Finland

1

Lämna anmälan om ibruktagande

Om du har för avsikt att ta fordonet i skattepliktigt bruk i Finland före registreringen ska du lämna en anmälan om ibruktagande.

Användningen av ett fordon är skattepliktig från och med den dag som du har angett som användningens första dag. Efter denna dag kan du inte längre ta bort anmälan om ibruktagande av fordonet.

Lämna anmälan om ibruktagande av fordon i MinSkatt

Läs anvisningen för anmälan om ibruktagande av fordon.

Skatteförvaltningen bekräftar anmälan om ibruktagande av fordon. Du får ett brev om bekräftelsen av anmälan om ibruktagande av fordon till MinSkatt. Brevet skickas också per post.

Förvara bekräftelsebrevet med dig i fordonet och visa upp det om polisen eller Tullen begär det.

Du kan också göra anmälan om ibruktagande av fordon på pappersblanketten.

Du behöver inte lämna anmälan om ibruktagande om

  • du börjar använda fordonet först efter registreringen
  • du inte använder fordonet före registreringen eller förflyttar fordonet med ett annat transportmedel
  • du använder fordonet skattefritt. Läs mer om skattefri användning av fordon.

Obs! Du ska ha en gällande registrering för ditt fordon i någon annan EES-stat eller du måste skaffa ett finskt förflyttningstillstånd av Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

2

Lämna bilskattedeklarationen

Lämna bilskattedeklarationen till Skatteförvaltningen inom 5 dagar efter att du lämnat anmälan om ibruktagande. 

Om du inte har gjort det ska du lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt innan den skattepliktiga användningen av fordonet i Finland börjar eller innan fordonet registreras.

Lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt

Läs anvisningen för bilskattedeklaration

Du kan korrigera uppgifterna i bilskattedeklarationen tills du fått bilbeskattningsbeslutet till MinSkatt. Om du korrigerar deklarationen ersätter den nya skattedeklarationen den gamla.

Om du redan har fått bilbeskattningsbeslutet kan du inte längre korrigera deklarationen. Då ska du lämna en begäran om omprövning via MinSkatt. Läs anvisningarna för begäran om omprövning.

Du kan också lämna in bilskattedeklarationen på pappersblanketten.

Du kan kontrollera den förväntade handläggningstiden för bilskattedeklarationen.

3

Betala bilskatten

Du får bilbeskattningsbeslutet till MinSkatt. Bilbeskattningsbeslutet skickas också per post, om du inte använder Suomi.fi, dvs. har slopat pappersbrev.

Efter att du fått bilbeskattningsbeslutet ska du betala bilskatten via MinSkatt eller nätbanken. Betalningsuppgifterna framgår av bilbeskattningsbeslutet. Använd referensnumret för bilskatten.

  • Bilskattens förfallodag är den 24 dagen i kalendermånaden. Förfallodagen infaller tidigast 2 veckor efter beslutsdatumet.

Läs de detaljerade betalningsanvisningarna.

4

Registrera fordonet

Observera att fordonet får registreras efter bilskatten syns på Skatteförvaltningens konto. I allmänhet sker detta redan följande vardag eller högst några dagar senare.

Du får ett meddelande till MinSkatt när fordonet kan registreras. Om du använder Suomi.fi får du ett e-postmeddelande om att det finns ny skatteinformation i MinSkatt.

Ta fordonet till registreringsbesiktning och registrera det på ett besiktningskontor. Du kan registreringsbesikta fordonet innan du lämnar in bilskattedeklarationen.

Kom också ihåg att momsen på nya transportmedel är 24 %

Utöver bilskatt ska du deklarera och betala moms på ett nytt transportmedel om du importerar ett fordon till Finland från ett annat EU-land och om någotdera av följande villkor uppfylls:

  • fordonet har sålts inom sex månader efter att det första gången togs i bruk
  • det har körts högst 6 000 kilometer med fordonet när det säljs

Läs mer om momsdeklaration av nytt transportmedel.

 

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm